10:13 | 30/10/2021
Loading...

Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Xin cảm ơn nhiều.

Theo Mẫu TP-LS-05 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...............................

 

Tôi tên là: ...................................................... Giới tính: ................. Ngày sinh: …/…/……

Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

  1. 1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Số điện thoại: .................................. Fax: .................... Email: ..........................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................

Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: .....................................................................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thẻ luật sư số ........ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ..../....../..............................

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ......................................................................

  1. 2. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: ...............................................

..............................................................................................................................................

Số điện thoại: ...............................Fax: ......................Email: ...............................................

Website: ...............................................................................................................................

  1. 3. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Luật sư.

Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định./.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày  tháng  năm
Luật sư đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào