Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6355/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát đối với phế thải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6355/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6355/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục giám sát đối với phế thải

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty Nike Việt Nam
(Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH Shiseido Việt Nam
(Đ/c: Lô 231 Khu CN Amata, Biên Hòa - Đồng Nai)
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn ngày 20/10/2011 của Công ty Nike Việt Nam và công văn số 101101/IME/2011 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam là các doanh nghiệp chế xuất (DNCX) vướng mắc về việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải thu hồi trong quá trình sản xuất. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 21, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 13/04/2008 của Chính phủ thì đối với phế liệu, phế phẩm, phế thải thu hồi được trong quá trình sản xuất (bao gồm cả: Phế thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường; phế liệu không thuộc danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) của DNCX đưa vào nội địa để tiêu hủy (không phải là hàng hóa mua bán, trao đổi giữa DNCX với nội địa), nên không phải là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, vì vậy không thực hiện thủ tục hải quan và không phải áp dụng chính sách mặt hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật quy định về việc tiêu hủy.

Thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại tiết i, khoản 3, Điều 45, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; khoản 4, Điều 56, Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 22/11/2009 của Bộ Tài chính và Luật Bảo vệ môi trường.

2. Trường hợp, việc tiêu hủy phế phải không thực hiện tại chỗ tại doanh nghiệp phát sinh phế thải mà phải vận chuyển đến một địa điểm khác để tiêu hủy thì việc vận chuyển chất thải phải theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Chi cục Hải quan quản lý DNCX thực hiện niêm phong hải quan đối với phương tiện chứa phế thải, giao cho doanh nghiệp vận chuyển chất thải vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy.

Nếu địa điểm tiêu hủy thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai thì Hải quan Đồng Nai giám sát tiêu hủy.

Nếu địa điểm tiêu hủy thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác thì đơn vị Hải quan quản lý địa bàn đó giám sát việc tiêu hủy; Hải quan Đồng Nai phối hợp. Sau khi kết thúc việc tiêu hủy chuyển cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX 01 Biên bản tiêu hủy (có chữ ký của các bên liên quan) và 01 biên bản bàn giao.

Thủ tục giám sát, bàn giao giám sát thực hiện theo quy định đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu theo quy định tại quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các T, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6355/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát đối với phế thải do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.781
DMCA.com Protection Status

IP: 100.25.214.89