Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6569/TCHQ-KTTT về việc hỗ trợ thông tin giá tính thuế đối với các mặt hàng xe máy có khoản giảm giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6569/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6569/TCHQ-KTTT
V/v: Hỗ trợ thông tin giá tính thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nội

Trả lời Công văn số 1693/HQHN-TGTT ngày 30/10/2007 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xin hỗ trợ thông tin giá tính thuế đối với các mặt hàng xe máy có khoản giảm giá, về vấn đề này Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính; Quyết định số: 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 của Tổng cục Hải quan; và các văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Hải quan thì việc xác định giá trị tính thuế thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan địa phương.

2. Đối với trường hợp hàng nhập khẩu có các khoản giảm giá, chiết khấu, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội căn cứ quy định về các khoản giảm giá, chiết khấu tại điểm 2.1 mục 2 phần I phụ lục 1 thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Hồ sơ gốc, các chứng từ có liên quan đến khoản giảm giá, chiết khấu, tình hình thực tế của hàng thực nhập để xác định giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6569/TCHQ-KTTT về việc hỗ trợ thông tin giá tính thuế đối với các mặt hàng xe máy có khoản giảm giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.730
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70