Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7248/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế xe máy hiệu Stream Pride do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7248/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7248/TCHQ-KTTT
V/v: xác định trị giá xe máy nk

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số: 1883/HQLS-NV ngày 4/12/2007, công văn số: 1935/HQLS-NV ngày 13/12/2007 của Cục Hải quan Lạng Sơn về giá tính thuế xe máy hiệu Stream Pride do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xe máy hiệu Stream Pride 125 do Trung Quốc nhập khẩu qua Cục Hải quan Lạng Sơn tại tờ khai số 5248/NKD ngày 13/8/2007 có giá khai báo 250USD/chiếc là mặt hàng tương tự loại xe do Trung quốc sản xuất hiệu Honda @ Stream 125 và SDH 125 đã được Tổng cục cung cấp dữ liệu giá tại công văn số 3801/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2006 có giá từ 620 USD – 650 USD/chiếc. Tại dữ liệu GTT22 có mặt hàng tương tự đã xác định giá là xe máy SCR110-WH110T có giá 532 USD/chiếc tại tờ khai 84/NKD ngày 14/6/2007 thuộc Cảng Sài Gòn Khu vực I. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hải quan Lạng Sơn thì mặt hàng này đã điều chỉnh giá 461 USD/chiếc và đến nay gần 4 tháng nhưng vẫn chưa thấy dữ liệu tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị.

Để đảm bảo việc kiểm tra xác định giá tính thuế đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn  :

1. Gửi toàn bộ hồ sơ và báo cáo việc tham vấn, bác bỏ, cơ sở xác định giá lô hàng 461 USD/chiếc và giải thích cơ sở không xác định lô xe máy loại 50cc.

2. Kiểm tra lại việc cập nhật dữ liệu tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị về giá tính thuế lô hàng trên, đồng thời xem xét việc cập nhật tại các Chi cục để thực hiện theo đúng quy định.

3. Căn cứ các thông tin có sẵn tại đơn vị trên hệ thống GTT22, internet, do Tổng cục Hải quan cung cấp … để xem xét mức giá khi xác định giá được chính xác. Trường hợp mặt hàng mới phát sinh dữ liệu tại địa phương thì phải có văn bản gửi Tổng cục Hải quan để được cung cấp thông tin phục vụ việc tham vấn và xác định giá theo đúng các nguyên tắc đã quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7248/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế xe máy hiệu Stream Pride do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188