Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4675/TCHQ-TXNK năm 2013 hỗ trợ thông tin giá mặt hàng quặng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4675/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4675/TCHQ-TXNK
V/v: Hỗ trợ thông tin giá mặt hàng quặng XK

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 815/HQQB-NV ngày 30/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc hỗ trợ, cung cấp thông tin mặt hàng quặng Ilmenit và quặng Rutile xuất khẩu. Qua tra cứu thông tin tại chương trình Quản lý số liệu XNK, Tổng cục Hải quan cung cấp một số thông tin tham khảo như sau:

1. Đối với mặt hàng quặng Ilmenit, hàm lượng TiO2 từ 44% đến 63%: Thông tin tờ khai số 2062/XKD ngày 22/03/2013 tại Chi cục Hải quan Cảng Qui Nhơn Bình Định xuất khẩu mặt hàng tinh quặng Ilmenit, hàm lượng TiO2 ≥ 56% có giá khai báo 850 USD/tấn (đính kèm theo tài liệu).

2. Đối với Mặt hàng quặng Rutile:

- Mặt hàng tinh quặng Rutile, hàm lượng TiO2 từ 88.45% đến dưới 92% Thông tin tờ khai số 3479/XKD ngày 22/11/2012 tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng KVII xuất khẩu mặt hàng quặng Rutile, hàm lượng TiO2 là 88.60% có giá khai báo 1.350 USD/tấn (đính kèm theo tài liệu).

- Mặt hàng tinh quặng Rutile, hàm lượng TiO2 từ 83% đến dưới 88.45%; Thông tin tờ khai số 6642/XKD ngày 17/12/2012 tại Chi cục Hải quan Cảng Qui Nhơn Bình Định xuất khẩu mặt hàng quặng Rutile, hàm lượng TiO2 ≥ 83% có giá khai báo 1.050 USD/tấn (đính kèm theo tài liệu).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ hồ sơ thực tế của Doanh nghiệp, thực tế hàng xuất khẩu để xác định trị giá tính thuế các mặt hàng nêu trên theo đúng quy định và phù hợp với các nguồn thông tin nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TNXK-PG(5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

BÁO CÁO KHAI THÁC SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày in: 08/08/2013

TT

TÊN LH

SỐ TK

NGÀY ĐK

MÃ HÀNG

TÊN HÀNG

Nước XN

NTệ

TS (%)

ĐVT

Lượng

Trị Giá

[4100390008] Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định: Tỉnh Bình Định: Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định

1

XKD

6642

17/12/2012

26140010

Xỉ titan (TiO2 >=85%)

KR

USD

10

TAN

63.00

112.140.00

2

XKD

6642

17/12/2012

26140010

RUTILE Tổng hợp (TiO2 >=83%)

KR

USD

15

TAN

21.00

22.050,00

 

BÁO CÁO KHAI THÁC SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày in: 08/08/2013

TT

TÊN LH

SỐ TK

NGÀY ĐK

MÃ HÀNG

TÊN HÀNG

Nước XN

NTệ

TS (%)

ĐVT

Lượng

Trị Giá

[3200284957] Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang: Thành phố Đà Nẵng: Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II

1

XKD

3723

12/12/2012

26140010

Quặng RUTILE tổng hợp (TiO2: 88,45%)

IN

USD

15

TAN

27.00

36.450,00

 

BÁO CÁO KHAI THÁC SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày in: 08/08/2013

TT

TÊN LH

SỐ TK

NGÀY ĐK

MÃ HÀNG

TÊN HÀNG

Nước XN

NTệ

TS (%)

ĐVT

Lượng

Trị Giá

[3200284957] Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang: Thành phố Đà Nẵng: Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II

1

XKD

3479

22/11/2012

26140010

Quặng RUTILE tổng hợp (TiO2: 88,60%)

IN

USD

15

TAN

27.00

36.450,00

 

BÁO CÁO KHAI THÁC SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày in: 07/08/2013

TT

TÊN LH

SỐ TK

NGÀY ĐK

MÃ HÀNG

TÊN HÀNG

Nước XN

NTệ

TS (%)

ĐVT

Lượng

Trị Giá

[4100427762] Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn SX & TM Khoáng sản Ban Mai: Tỉnh Bình Định: Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định

1

XKD

2062

22/03/2013

26140010

Tinh Quặng Ilmenite hoàn nguyên (TiO2 >= 56%, FeO< = 9%, Fe < = 27%), hàng bao

TH

USD

15

TAN

20.00

17.000,00

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4675/TCHQ-TXNK năm 2013 hỗ trợ thông tin giá mặt hàng quặng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246