Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4041/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải cung cấp cho nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4041/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4041/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải cung cấp cho nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2965/CT-TTHT ngày 18/5/2010 của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh, công văn số 2884/CT-THNVDT ngày 20/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công văn số 623/CT-THNVDT ngày 20/5/2010 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải cung cấp cho nước ngoài từ ngày 01/01/2004 đến ngày 03/6/2007 (khoảng thời gian Thông tư số 120/2003/TT-BTC , Thông tư số 84/2004/TT-BTC có hiệu lực thi hành), về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại điểm 1 Thông tư số 84/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/8/2004:

Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 03/6/2007, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải quốc tế cung cấp cho nước ngoài để sử dụng trực tiếp cho hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế thì dịch vụ sửa chữa này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai khác với hướng dẫn trên hoặc cơ quan thuế đã xử lý thì không đặt vấn đề xử lý lại.

Từ ngày 04/6/2007 đến hết ngày 31/12/2008 dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp cho nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. Từ ngày 01/01/2009 thực hiện theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT(2);
- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4041/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải cung cấp cho nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242