Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3207/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng

Số hiệu: 3207/TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3207/TCT/NV1
V/v: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3207/TCT-NV1 NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU THANH TOÁN BẰNG HÀNG

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 3200/CT-NV ngày 01/8/2003 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc hỏi về chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về hiệu lực thi hành Công văn số 5957/TC-TCT ngày 9/6/2003 của Bộ Tài chính về việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bằng hàng:

Công văn số 5957/TC-TCT nêu trên hướng dẫn cụ thể điểm 1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, vì vậy, Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2002 (ngày Thông tư số 82/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành).

Các trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho hàng hóa xuất khẩu từ ngày 1/10/2002 trở đi nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa thực xuất khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư 82/2002/TT-BTC và Công văn số 5957/TC-TCT nêu trên được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

2. Điều kiện về Hợp đồng xuất khẩu:

- Theo quy định tại Điều 57 Luật Thương mại, thì: "Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa theo trình tự và thủ tục phù hợp với từng loại hợp đồng".

- Theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế, thì: "Các bên có quyền ký các bản phụ lục hợp đồng để chi tiết và cụ thể hóa các điều khoản của hợp đồng kinh tế. Nội dung phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung hợp đồng kinh tế.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế, các bên có quyền ký biên bản bổ sung những điều mới thỏa thuận vào hợp đồng kinh tế. Biên bản bổ sung có giá trị pháp lý như hợp đồng kinh tế".

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị xuất khẩu hàng hóa và thanh toán bằng hàng nhưng trên hợp đồng xuất, nhập khẩu không thể hiện rõ nội dung thanh toán bằng hàng, nếu hai bên ký phụ lục Hợp đồng để cụ thể hoá nội dung thanh toán bằng hàng hoặc Biên bản bổ sung hợp đồng để bổ sung điều khoản thanh toán bằng hàng trước khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa và đáp ứng đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa thực tế đã xuất khẩu, thanh toán bằng hàng theo hướng dẫn tại Thông tư 82/2002/TT-BTC và Công văn số 5957/TC-TCT nêu trên, thì hàng hóa xuất khẩu theo trường hợp trên được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3207/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status