Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 272TCT/PCCS về việc hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 272TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 272TCT/PCCS
V/v: hóa đơn GTGT đối với hoạt động cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn 969CV/CT ngày 26/10/2004 của Cục Thuế thành phố Hải phòng về việc lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động cho thuê tài chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Khi các doanh nghiệp đi thuê tài chính chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Công ty cho thuê tài chính để hợp thức hóa quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính thì phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế theo đúng quy định hiện hành (hướng dẫn cụ thể tại công văn số 2419TCT/PCCS ngày 5/8/2004 của Tổng cục Thuế).

2. Tại công văn số 3346TCT/PCCS ngày 14/10/2004 của Tổng cục Thuế hướng dẫn đối với Công ty cho thuê tài chính, khi phát sinh hoạt động cho thuê tài chính, phải lập hóa đơn theo đúng hướng dẫn tại Điểm 5.14, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Cụ thể:

- Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT thì trên hóa đơn phải ghi rõ giá chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT;

- Đối với hàng hóa không chịu thuế GTGT thì trên hóa đơn phần thuế suất thuế GTGT được gạch chéo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải phòng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 272TCT/PCCS về việc hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112