Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 53/2002/TT-BTC thực hiện nghĩa vụ thuế hoạt động cho thuê tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư 24/2002/TT-BTC

Số hiệu: 53/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 25/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 53/2002/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 24/2002/TT-BTC NGÀY 20/3/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính. Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh của hoạt động cho thuê tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi như sau:

1. Thay thế điểm 2, mục III Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính bằng điểm 2 mới như sau:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ, tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê (khi kết thúc thời hạn thuê) thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ. Bên thuê khi kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế phải cung cấp các hồ sơ sau:

- Hợp đồng cho thuê tài chính được ký giữa bên cho thuê và bên thuê theo qui định tại Điều 17 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

- Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của công ty cho thuê tài chính.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 53/2002/TT-BTC

Hanoi, June 25, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE AMENDMENT OF THE FINANCE MINISTRY�S CIRCULAR No. 24/2002/TT-BTC OF MARCH 20, 2002 ON THE IMPLEMENTATION OF TAX OBLIGATIONS FOR FINANCIAL LEASING ACTIVITIES

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001 on the organization and operation of financial leasing companies, the Ministry of Finance issued Circular No. 24/2002/TT-BTC of March 20, 2002 guiding the implementation of tax obligations for financial leasing activities. In order to suit business characteristics of financial leasing activities, the Ministry of Finance hereby guides the amendment thereof as follows:

1. To replace Point 2, Section III of the Finance Ministry’s Circular No. 24/2002/TT-BTC of March 20, 2002 with new Point 2 as follows:

Pursuant to Clause 3, Article 22 of the Government’s Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001, when the ownership over the leased assets of financial leasing companies is transferred to the lessees (upon the expiry of the leasing term), the lessees shall not have to pay registration fees. The lessees, when making the declaration of registration fees with tax agencies, shall have to supply the following dossiers:

- The financial leasing contracts signed between the lessors and the lessees as prescribed in Article 17 of the Government’s Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001 on the organization and operation of financial leasing companies.

- The records on liquidation of the financial leasing contracts signed between the lessors and the lessees.

- The certificates of the financial leasing companies ownership over the assets.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 53/2002/TT-BTC ngày 25/06/2002 sửa đổi Thông tư 24/2002/TT-BTC về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.609

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!