Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2044/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị cho dự án

Số hiệu: 2044/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2044/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị cho dự án

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty LILAMA 69-3
(Đ/c: Số 515 – Điện Biên Phủ - TP Hải Dương)

 

Phúc đáp công văn số 09/LILAMA 69-3/BDAMST ngày 07/03/2007 của Công ty Lilama 69-3 về đề nghị hướng dẫn thủ tục để được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị cho dự án Xi măng Sông Thao Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Câu hỏi 1: Để được miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT cho lô hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị cho dự án này thì có phải xin xác nhận máy chính của cơ quan quản lý chuyên ngành hay không?

Trả lời:

- Về thuế giá trị gia tăng: Theo điểm 4, phần II, mục A, Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: Thiết bị, máy móc, phương tiện vân tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về Thuế nhập khẩu: Thủ tục để xin miễn thuế nhập khẩu quy định tại mục I, phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (khi làm thủ tục xin miễn thuế không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp văn bản xác nhận máy chính của cơ quan quản lý chuyên ngành)

2. Câu hỏi 2: Trong việc cung cấp thiết bị máy móc cho dự án, Nhà thầu Lilama 69-3 có ký hợp đồng ngoại thương với bốn (4) nhà cung cấp thiết bị nước ngoài khác nhau để nhập khẩu thiết bị cho dự án Xi măng Sông Thao, do đó khi làm thủ tục nhập khẩu phải cung cấp những loại tài liệu nào trong bộ hồ sơ nhập khẩu cho đơn vị Hải quan?

Trả lời:

Khi làm thủ tục nhập khẩu thiết bị, máy móc mà nhà thầu Lilama 69-3 ký hợp đồng ngoại thương với nhà cung cấp nước ngoài để phục vụ cho dự án, ngoài các giấy tờ quy đinh tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, Nhà thầu phải đảm bảo hồ sơ nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 13/2006/TT-BTM ngày 29/11/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trongnước và nhà thầu nước ngoài.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan nơi hàng về để được hướng dẫn cụ thể thủ tục nhập máy móc, thiết bị để phục vụ dự án Xi măng Sông thao theo các quy định nêu trên và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty LILAMA 69-3 được biết./.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Cục Hải quan các T, TP (để theo dõi, thực hiện) 
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2044/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị cho dự án

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.389
DMCA.com Protection Status