Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16690/BTC-QLCS gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo nghị quyết của Chính phủ 2015

Số hiệu: 16690/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 10/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16690/BTC-QLCS
V/v gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo các Nghị quyết của Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian qua, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu cũng như giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất trong thời gian tối đa 24 tháng, kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có khó khăn về tài chính và Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/2/2013, Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014. Để thực hiện các quy định pháp luật đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ngành chức năng thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo Điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (đến nay đã hết thời hiệu); Bộ Tài chính đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan chức năng không thực hiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ đối với trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2014 (bao gồm cả trường hợp đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất nhưng việc nộp tiền sử dụng đất của dự án được xác định, thu nộp thực hiện theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009); trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổng hợp và đề xuất phương án xử lý, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan chức năng không áp dụng việc nộp tiền sử dụng đất quy định tại Thông tư số 192/2009/TT-BTC đối với các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp mà từ ngày 01/7/2014 chưa thực hiện xác định giá đất và thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Sở TC, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- TCT
;
- Các vụ: PC, CST;

- Lưu: VT,
QLCS (210).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16690/BTC-QLCS ngày 10/11/2015 về gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo các Nghị quyết của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.021

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73