Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1059TCT/ĐTNN về việc chi phí trước hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1059TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1059TCT/ĐTNN
V/v: chi phí trước hoạt động

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Prevoir – Vie Groupe
(Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: Phòng 502, 59A Lý Thái Tổ, Hà Nội)

 

Trả lời văn thư đề ngày 11/11/2004 của Văn phòng Đại diện Công ty Prevoir – Vie Groupe về việc chứng từ và thủ tục để các chi phí thành lập doanh nghiệp được ghi nhận là phần vốn góp của chủ đầu tư trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về các chi phí trước hoạt động:

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 (ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 6/6/2002 của Bộ Tài chính thì chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm. Các chi phí xây dựng, mua sắm máy móc, thiết bị … sẽ được vốn hóa trực tiếp vào tài sản cố định hữu hình là nhà, xưởng, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị.

Để được ghi nhận là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp, các chi phí trước hoạt động nêu trên phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

2. Về việc góp vốn của chủ đầu tư:

Để các chi phí trước hoạt động này được công nhận là phần góp vốn, thì ngoài việc phải được ghi nhận là chi phí của doanh nghiệp như nêu trên, các chi phí trước hoạt động này phải phù hợp với quy định tại các Điều 22, Điều 23 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ: Vốn đầu tư, vốn pháp định; phương thức, tiến độ thực hiện vốn phải được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp và phải được Cơ quan cấp giấy phép đầu tư công nhận (được ghi cụ thể trong Giấy phép đầu tư cấp cho doanh nghiệp).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Prevoir – Vie Groupe biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1059TCT/ĐTNN về việc chi phí trước hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.918
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112