Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2081/LĐTBXH-LĐVL về hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.

Số hiệu: 2081/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2081/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

 

Trả lời công văn số 707/LĐTBXH-QLLĐ&DN ngày 31/05/2007 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/08/2004 quy định đối tượng áp dụng là người lao động được tuyển dụng vào khu vực nhà nước trước ngày 21/04/1998.

- Kể từ ngày 01/01/1995 (thời điểm có hiệu lực thi hành Bộ luật Lao động) không còn chế độ chuyển công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác mà chỉ có chấm dứt hợp đồng, nhận trợ cấp thôi việc và thực hiện giao kết với đơn vị khác.

Như vậy, nếu thời điểm bắt đầu làm việc của Bà Lê Thị Tuyết Hai tại Công ty Mía đường 333 trước ngày 21/04/1998 thì thuộc đối tượng được hưởng chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Hoà (để b/c);
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM

 

 
 
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2081/LĐTBXH-LĐVL về hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228