Đáp án tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
08/04/2024 10:42 AM

Xin cho tôi hỏi đáp án tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh như thế nào? - Thanh Nhã (Hà Tĩnh)

Đáp án tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Đáp án tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đáp án tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 08/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 12/4/2024. Dưới đây là đáp án tham khảo tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn:

Câu 1:

Hãy cho biết Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ chuyển từ Hang Thẩm Púa về Hang Huổi He vào thời gian nào?

A. Ngày 16/01/1954.

B. Ngày 18/01/1954.

C. Ngày 20/01/1954.

D. Ngày 22/01/1954.

Câu 2:

Trước dự báo tình hình còn có thể xảy ra những diễn biến phức tạp, nên chủ trương giữ nguyên lực lượng quân đội và sử dụng một lực lượng lớn tham gia xây dựng kinh tế, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Tổng cục nào thay cho Bộ Tư lệnh Công trình?

A. Tổng cục Phát triển kinh tế quốc phòng.

B. Tổng cục Kinh tế Quốc phòng.

C. Tổng cục xây dựng kinh tế.

D. Tổng cục Xây dựng Trường Sơn.

Câu 3:

Để đảm bảo cho bộ binh cơ giới tiến công địch giải phóng Thừa Thiên - Huế từ hướng bắc, chỉ sau 24 giờ, chiếc cầu bắc qua sông Thạch Hãn đã được bộ đội Trường Sơn hoàn thành. Hãy cho biết, đơn vị nào đã thực hiện nhiệm vụ trên? vào thời gian nào?

A. Trung đoàn 51, công binh Trường Sơn; ngày 18/3/1975.

B. Trung đoàn 47, công binh Trường Sơn; ngày 18/3/1975.

C. Trung đoàn 99, công binh Trường Sơn; ngày 21/3/1975.

D. Trung đoàn 360, công binh Trường Sơn; ngày 21/3/1975.

Câu 4:

Với ý nghĩa và tầm vóc đặc biệt, di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào thời gian nào? Theo quyết định số bao nhiêu?

A. Ngày 10/8/2009; Quyết định số 1270/QĐ-TTg.

B. Ngày 11/8/2009; Quyết định số 1271/QĐ-TTg.

C. Ngày 12/8/2009; Quyết định số 1272/QĐ-TTg.

D. Ngày 13/8/2009; Quyết định số 1273/QĐ-TTg.

Câu 5:

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Anh hùng Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai tạo điều kiện cho đồng đội tiêu diệt địch? Hãy cho biết trận đánh đó diễn ra ở đâu? Vào thời điểm nào?

A. Trận đánh cứ điểm Him Lam; ngày 13/3/1954.

B. Trận đánh đồi Độc Lập; ngày 14/3/1954.

C. Trận đánh Bản Kéo; ngày 17/3/1954.

D. Trận đánh cứ điểm C1; ngày 01/5/1954.

Câu 6:

Hãy cho biết lực lượng ta làm chủ trung tâm đề kháng Độc Lập vào ngày tháng năm nào? Các Trung đoàn nào giữ vai trò chủ lực tham gia tấn công trung tâm đề kháng Độc Lập?

A. Ngày 14/3/1954; Trung đoàn 88 và Trung đoàn 36.

B. Ngày 15/3/1954; Trung đoàn 165 và Trung đoàn 88.

C. Ngày 14/3/1954, Trung đoàn 36 và Trung đoàn 165.

D. Ngày 15/3/1954, Trung đoàn 25 và Trung đoàn 88.

Câu 7:

Đầu năm 1976, theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thống nhất Bộ đội Trường Sơn với Bộ tư lệnh Công binh thành đơn vị nào? Đồng chí nào được cử làm Tư lệnh kiêm Chính ủy?

A. Bộ tư lệnh Công trình; Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên.

B. Bộ tư lệnh Công trình Trường Sơn; Đồng chí Lê Xỵ.

C. Bộ tư lệnh Hậu cần Công binh; Đồng chí Hoàng Thế Thiện.

D. Bộ tư lệnh Công binh Trường Sơn; Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên.

Câu 8:

Trong hệ thống Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 2383/QĐ- TTg, ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Gia Lai có mấy điểm di tích? ở đâu?

A. 01 điểm di tích; thuộc địa phận xã la Dom, huyện Đức Cơ.

B. 02 điểm di tích; thuộc địa phận xã Ia Dom, huyện Đức Cơ và xã la Chía, huyện Ia Grai.

C. 03 điểm di tích; thuộc địa phận các xã: la Dom, huyện Đức Cơ, la Chía, huyện la Grai và la Púch, huyện Chư Prông.

D. 04 điểm di tích; thuộc địa phận các xã: la Nan, la Dom, huyện Đức Cơ; la Chía, huyện la Grai và la Púch, huyện Chư Prông.

Câu 9:

Hãy cho biết đợt tiến công thứ ba của chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào thời gian nào? Hướng tiến công chính của ta?

A. Từ ngày 1/5 đến ngày 4/5/1954, các điểm cao D1, D2, A1 và tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

B. Từ ngày 1/5 đến ngày 5/5/1954, các điểm cao C, C1, E.

C. Từ ngày 1/5 đến ngày 6/5/1954, các điểm cao C, C1, E, D1.

D. Từ ngày 1/5 đến ngày 7/5/1954, các cứ điểm phía Đông và tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Câu 10:

“Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Hãy cho biết nhận định trên được nêu trong tài liệu nào của Trung ương Đảng?

A. Lệnh động viên gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ, ngày 6/12/1953 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

B. Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Tổng Tư lệnh, tháng 12/1953.

C. Nghị quyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng, ngày 19/4/1954.

D. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, tháng 7/1954.

Câu 11:

Theo Nghị quyết số 54/QUTƯ, ngày 03/4/1965 của Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 có mấy lực lượng chính, đó là những lực lượng nào?

A. 02 lực lượng chính; gồm: (1) lực lượng mở và sửa chữa đường; (2) lực lượng vận chuyển và bảo vệ. Ngoài ra còn có các lực lượng bảo đảm khác như: thông tin, quân y, sửa chữa...

B. 03 lực lượng chính; gồm: (1) lực lượng mở đường mới, giữ gìn và sửa chữa đường cũ; (2) lực lượng vận chuyển và giữ kho; (3) lực lượng bảo vệ. Ngoài ra còn có các lực lượng bảo đảm khác như: thông tin, quân y, sửa chữa…

C. 04 lực lượng chính; gồm: (1) lực lượng mở đường mới, giữ gìn và sửa chữa đường cũ; (2) lực lượng vận chuyển và giữ kho; (3) lực lượng bảo vệ; (4). lực lượng quân y.

D. 04 lực lượng chính; gồm: (1) lực lượng mở đường mới, giữ gìn và sửa chữa đường cũ; (2) lực lượng vận chuyển; (3) lực lượng giữ kho; (4) lực lượng bảo vệ. Ngoài ra còn có các lực lượng bảo đảm khác như: thông tin, quân y, sửa chữa...

Câu 12:

Hãy cho biết Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bao nhiêu liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ? Đó là những liệt sỹ nào?

A. 03 liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót.

B. 03 liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Cù Chính Lan.

C. 04 liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Cù Chính Lan.

D. 04 liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can.

Câu 13:

Thành tích vận chuyển của Đoàn 559 từ chuyến hàng đầu tiên vượt Trường Sơn đến hết năm 1959?

A. 1.667 khẩu súng bộ binh, hàng trăm nghìn viên đạn và một số quân dụng thiết yếu khác, đưa 542 cán bộ, chiến sĩ vào làm nhiệm vụ ở miền Nam.

B. 1.567 khẩu súng bộ binh, hàng trăm nghìn viên đạn và một số quân dụng thiết yếu khác, đưa 642 cán bộ, chiến sĩ vào làm nhiệm vụ ở miền Nam.

C. 1.667 khẩu súng bộ binh, hàng trăm nghìn viên đạn và một số quân dụng thiết yếu khác, đưa 742 cán bộ, chiến sĩ

vào làm nhiệm vụ ở miền Nam.

D. 1.867 khẩu súng bộ binh, hàng trăm nghìn viên đạn và một số quân dụng thiết yếu khác, đưa 842 cán bộ, chiến sĩ vào làm nhiệm vụ ở miền Nam.

Câu 14:

Bộ Quốc phòng quyết định phát triển Đoàn 559 tương đương cấp sư đoàn với quân số 6.000 người vào thời gian nào? Theo quyết định số bao nhiêu?

A. Ngày 23/9/1961; Quyết định số 96/QP.

B. Ngày 23/10/1961; Quyết định số 96/QP.

C. Ngày 23/11/1961; Quyết định số 97/QP.

D. Ngày 23/12/1961; Quyết định số 97/QP.

Câu 15:

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh của Thủ tướng Chính phủ, đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 28 tỉnh, thành phố.

B. 29 tỉnh, thành phố.

C. 30 tỉnh, thành phố.

D. 31 tỉnh, thành phố.

2. Đáp án tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

>> Xem tại đây.

3. Thời gian thi Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

(1) Thời gian cụ thể của 08 kỳ thi trắc nghiệm như sau:

- Kỳ thi thứ nhất: được phát động vào lúc 9h00 ngày 01/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 08/3/2024.

- Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 11/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 15/3/2024.

- Kỳ thi thứ 3: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 18/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 22/3/2024.

- Kỳ thi thứ 4: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 25/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 29/3/2024.

- Kỳ thi thứ 5: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 01/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 05/4/2024.

- Kỳ thi thứ 6: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 08/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 12/4/2024.

- Kỳ thi thứ 7: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 15/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 19/4/2024.

- Kỳ thi thứ 8: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 22/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 26/4/2024.

(2) Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

4. Đối tượng, nguyên tắc khen thưởng trong các hoạt động kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đối tượng khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm.

Về thực hiện nguyên tắc khen thưởng

Bảo đảm theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể như sau:

- Không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

- Chưa xét tặng hoặc đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

(Hướng dẫn 836/HD-BNV ngày 21/02/2024)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,245

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn