Đối tượng ưu tiên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
08/08/2022 10:26 AM

Khi đi khám chữa bệnh thì trong trường hợp nhiều người cùng nộp hồ sơ thì đối tượng ưu tiên khi khám chữa bệnh là đối tượng nào? “ câu hỏi từ anh Nhật Minh - Bạc Liêu.

Đối tượng ưu tiên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đối tượng ưu tiên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Bảo hiểm y tế là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi 2014 giải thích bảo hiểm y tế như sau:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định Luật Bảo hiểm y tế 2008 để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

2. Nguyên tắc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tại Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh;

- Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và khoản 4 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, cụ thể:

+ Thông tin được giữ bí mật ghi trong hồ sơ bệnh án chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định;

+ Thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản;

+ Hồ sơ bệnh án được các đối tượng sau khai thác:

Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;

Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

- Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật;

- Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai;

- Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề;

- Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ.

3. Đối tượng ưu tiên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trường hợp ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Người khuyết tật nặng;

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên;

- Người có công với cách mạng;

- Phụ nữ có thai.

- Cấp cứu, gồm:

+ Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên mọi điều kiện về nhân lực và phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh.

(Khoản 4 Điều 3, khoản 1 Điều 54 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009)

4. Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

+ Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

+ Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,719

Bài viết về

Bảo hiểm y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn