Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
27/07/2022 10:01 AM

Đây là nội dung tại Công văn 2594/TCT-CS ngày 21/7/2022 về giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021

Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021 (Hình từ internet)

Cụ thể, Tổng cục Thuế nhận được Công văn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP:

- Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động trong năm 2019 không phát sinh doanh thu thì không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2019 có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 tháng có phát sinh doanh thu thì xác định doanh thu năm 2019 theo nguyên tắc sau:

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì:

Doanh thu của kỳ tính thuế đó được xác định bằng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,930

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn