Chế độ với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

31/10/2019 16:34 PM

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Công văn 3808/GDĐT-TC ngày 17/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về chế độ đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Công văn 3808/GDĐT-TC ngày 17/10/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2000/NĐCP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP.

Theo nội dung Công văn 3121/SNV-CCVC ngày 12/8/2019 của Sở Nội vụ về việc xếp mã số ngạch đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chế độ đối với nhân viên họp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP như sau:

- Tại Khoản 5 Mục II Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định: “Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”.

- Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định này được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp lụật”.

Vậy kể từ ngày 01/7/2019, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP không thuộc số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động với mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã chi trả kinh phí từ nguồn quỹ tiền lương cho nhân viên họp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP các tháng 7, 8, 9/2019 thì thực hiện theo hướng dẫn này kể từ tháng 10/2019.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 3808/GDĐT-TC ngày 17/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 107,257

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn