Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

08/10/2019 09:53 AM

Bộ Xây dựng đã có Công văn 2266/BXD-KTXD ngày 25/9/2019 gửi Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 07/2016/TT-BXD.

Công văn 2266/BXD-KTXD ngày 25/9/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán” theo đó cụ thể:

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì đơn giá mới áp dụng cho khối lượng công tác lớn hơn 120% so với khối lượng trong hợp đồng đã ký (khối lượng đến 120% áp dụng đơn giá hợp đồng; khối lượng >120% áp dụng đơn giá mới theo thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì đơn giá mới áp dụng cho khối lượng công tác còn lại (các khối lượng công việc <80% áp dụng đơn giá mới theo thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 2266/BXD-KTXD ngày 25/9/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,443

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn