Chính sách mới >> Tài chính 29/11/2019 11:35 AM

Hạn mức giao dịch qua Ví điện tử cá nhân tối đa 100 triệu đồng/tháng

29/11/2019 11:35 AM

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 23/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Ảnh minh họa (Nguồn Interrnet)

Theo đó, quy định tổng hạn mức giao dịch qua các Ví điện tử cá nhân của 01 khách hàng tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử mở) tối đa là 100 triệu đồng/tháng.

Quy định trên không áp dụng đối với Ví điện tử cá nhân của người có ký hợp đồng/thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử.

Đồng thời, bổ sung quy định xác thực thông tin khách hàng mở Ví điện tử như sau:

- Chủ Ví điện tử phải cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ mở Ví điện tử cho tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà mình cung cấp.

- Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ mở Ví điện tử của khách hàng là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 9 Thông tư 39/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 23/2019).

Thông tư 23/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2020 và bãi bỏ khoản 3 Điều 25 Thông tư 37/2016/TT-NHNN; sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 04/2016/TT-NHNN.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,986

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn