Bảng lương viên chức đạo diễn truyền hình mới nhất 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/11/2022 18:00 PM

Tôi muốn biết lương viên chức đạo diễn truyền hình vào năm 2023 là bao nhiêu? Tiêu chuẩn của từng chức danh đạo diễn truyền hình được quy định thế nào? - Thanh Tùng (Bình Thuận)

Bảng lương viên chức đạo diễn truyền hình mới nhất 2023

Bảng lương viên chức đạo diễn truyền hình mới nhất 2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các chức danh nghề nghiệp của viên chức đạo diễn truyền hình

Theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, các chức danh nghề nghiệp của viên chức đạo diễn truyền hình bao gồm:

- Đạo diễn truyền hình hạng I, Mã số: V.11.04.10;

- Đạo diễn truyền hình hạng II, Mã số: V.11.04.11;

- Đạo diễn truyền hình hạng III, Mã số: V.11.04.12.

2. Bảng lương viên chức đạo diễn truyền hình mới nhất 2023

Cụ thể tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, các chức danh nghề nghiệp viên chức đạo diễn truyền hình được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, như sau:

- Chức danh nghề nghiệp đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp đạo diễn truyền hình hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp đạo diễn truyền hình hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Bên cạnh đó, ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, bảng lương viên chức đạo diễn truyền hình từ năm 2023 cụ thể như sau:

(1) Chức danh Đạo diễn truyền hình hạng I

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

6,20

9.238.000

11.160.000

6,56

9.774.400

11.808.000

6,92

10.310.800

12.456.000

7,28

10.847.200

13.104.000

7,64

11.383.600

13.752.000

8,00

11.920.000

14.400.000

(2) Chức danh Đạo diễn truyền hình hạng II

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

4,40

6.556.000

7.920.000

4,74

7.062.600

8.532.000

5,08

7.569.200

9.144.000

5,42

8.075.800

9.756.000

5,76

8.582.400

10.368.000

6,10

9.089.000

10.980.000

6,44

9.595.600

11.592.000

6,78

10.102.200

12.204.000

(3) Chức danh Đạo diễn truyền hình hạng III

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

2,34

3.486.600

4.212.000

2,67

3.978.300

4.806.000

3,00

4.470.000

5.400.000

3,33

4.961.700

5.994.000

3,66

5.453.400

6.588.000

3,99

5.945.100

7.182.000

4,32

6.436.800

7.776.000

4,65

6.928.500

8.370.000

4,98

7.420.200

8.964.000

3. Tiêu chuẩn của viên chức đạo diễn truyền hình

3.1. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp

Cụ thể tại Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, các tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức đạo diễn truyền hình được quy định như sau:

- Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về thông tin và truyền thông.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp; không lạm dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để trục lợi; đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ; có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ.

3.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Theo Thông tư 13/2022/TT-BTTTT, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của từng chức danh viên chức đạo diễn truyền hình được quy định như sau:

- Đạo diễn truyền hình hạng I

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành đạo diễn;

+ Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đạo diễn truyền hình.

- Đạo diễn truyền hình hạng II

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành đạo diễn;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đạo diễn truyền hình.

- Đạo diễn truyền hình hạng III

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành đạo diễn;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đạo diễn truyền hình.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,918

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn