Bãi bỏ toàn bộ 22 VBQPPL do Thủ tướng ban hành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/12/2020 09:13 AM

Ngày 19/12/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Bãi bỏ toàn bộ 22 VBQPPL do Thủ tướng ban hành

Bãi b toàn b 22 VBQPPL do Thng ban hành

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 22 VBQPPL do Thủ tướng ban hành, gồm có:

- Quyết định 93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999 về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão;

- Quyết định 150/2003/QĐ-TTg ngày 22/7/2003 sửa đổi, bổ sung Quyết định 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 và Quyết định 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

- Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

- Quyết định 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 134/2004/QĐ-TTg;

- Quyết định 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

- Quyết định 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

- Quyết định 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 81/2010/QĐ-TTg;

- Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

- Chỉ thị 08/1998/CT-TTg ngày 18/12/1998 về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai;

- Chỉ thị 10/1998/CT-TTg ngày 20/02/1998 về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp;

- Chỉ thị 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000;

- Chỉ thị 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông;

- Chỉ thị 24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003 về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản;

- Chỉ thị 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2003;

- Chỉ thị 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

- Chỉ thị 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư;

- Chỉ thị 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân;

- Chỉ thị 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

- Chỉ thị 18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác.

Quyết định 36/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/12/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,100

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn