Tiền lương làm thêm giờ từ 2021 sẽ được tính thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
12/06/2020 09:26 AM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, trong đó quy định chi tiết về tiền lương làm thêm giờ.

nh minh ha (Ngun Internet)

Cụ thể, tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động được quy định như sau:

- Người lao động được trả lương làm thêm giờ trong các trường hợp:

+ Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 Bộ luật Lao động;

+ Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

(Hiện hành, theo điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có trường hợp làm thêm công việc ngoài công việc theo định mức lao động).

- Tiền lương làm thêm giờ của người lao động được tính bằng số sản phẩm làm thêm nhân với đơn giá tiền lương (đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 12 Dự thảo) của sản phẩm hoặc số giờ làm thêm nhân với tiền lương giờ thực trả (đối với người lao động hưởng lương theo thời gian) của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường và nhân với mức cụ thể như sau:

+ Làm vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Làm vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Làm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường (đối với người lao động hưởng lương theo thời gian) được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; khoản tiền hỗ trợ ăn giữa ca, xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, nuôi con nhỏ và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm).

Nội dung này hiện được quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH), nay được đưa lên Nghị định.

- Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Điều 112 của Bộ luật Lao động thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Về cơ bản, quy định về tiền lương làm thêm giờ tại Dự thảo Nghị định kế thừa quy định hiện hành tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, phù hợp với Bộ luật Lao động 2019 và có một số nội dung được quy định chi tiết hơn.

Xem thêm tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,473

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn