15 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực

28/02/2020 08:45 AM

Quyết định 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019.

File Word 15 VBQPPL lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực

Theo đó, danh mục VBQPPL lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ gồm có:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

 

1.

Thông tư liên bộ

18/1994/TTLB-VHTT-GDĐT ngày 18/3/1994

Về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học”

Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

01/9/2019

2.

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

24/10/2019

3.

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đăng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên

09/02/2019

4.

Thông tư

25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

13/5/2019

5.

Thông tư

03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014

Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

08/02/2019

6.

Thông tư

05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

13/5/2019

7.

Thông tư

05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

08/02/2019

8.

Thông tư

31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

29/6/2019

9.

Thông tư

36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

12/10/2019

10.

Thông tư

30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

11.

Thông tư

31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

12

Thông tư

32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

13.

Thông tư

26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

14.

Thông tư

27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

15.

Thông tư

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012

Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

28/12/2019

 

Tổng số: 15 văn bản

 

 

Quyết định 519/QĐ-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 24/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,389

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn