Sẽ sớm có Nghị định về lương cán bộ, công chức, VC theo vị trí việc làm

06/01/2020 09:06 AM

Nghị định mới này sẽ thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

>> Lái xe đúng Luật: Có bị CSGT dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn?

Cụ thể, tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chính phủ yêu cầu như sau:

- Giao Bộ Nội vụ chủ trì theo dõi, đánh giá việc xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004).

- Thực hiện hoàn thành trong năm 2020.

Về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo Nghị quyết 27/NQ-TW thì sẽ thực hiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong 05 bảng lương mới:

- Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 66,522

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn