Cập nhật 04 thông tư hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự 2019

12/12/2019 15:29 PM

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự 2019 kèm theo Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019, Bộ Quốc phòng vừa ban hành 04 thông tư hướng dẫn thi hành Luật này, cụ thể:

File PDF 04 thông tư hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự 2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Thông tư 181/2019/TT-BQP quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do Quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc.

- Thông tư 182/2019/TT-BQP quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.

- Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội.

- Thông tư 184/2019/TT-BQP quy định đồ vật cấm và thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù.

04 Thông tư nêu trên cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2020.

Theo Kế hoạch, sẽ có 21 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự 2019 gồm có 07 nghị định, 06 thông tư liên tịch và 08 thông tư.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,311

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn