Từ 01/01/2020, thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can

13/09/2019 09:16 AM

Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (Đề án).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, lộ trình tổ chức thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc như sau:

- Năm 2019: hoàn thành Đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có ghi âm việc hỏi cung bị can.

- Năm 2020: kể từ ngày 01/01/2020 thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Về kinh phí bảo đảm thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can:

- Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng các dự án thành phần, bảo đảm tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án.

Trên cơ sở xác định nhu cầu kinh phí, xin ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án phù hợp với khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

Quyết định 1172/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2019. 

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,436

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn