Bổ sung 09 mẫu biểu trong chế độ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước

31/08/2019 08:42 AM

Ngày 30/8/2019, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 14/2019/TT-NHNN sửa đổi các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung 09 mẫu biểu trong các Thông tư tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2019/TT-NHNN:

- Bổ sung Phụ lục số 01 bao gồm: Mẫu số 06/TTTD và Mẫu số 07/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư 16/2010/TT-NHNN.

- Bổ sung Phụ lục số 02 bao gồm Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư 01/2014/TT-NHNN.

- Bổ sung Phụ lục số 03 bao gồm Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư 03/2014/TT-NHNN.

- Bổ sung Phụ lục số 05 bao gồm Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư 24/2017/TT-NHNN.

- Bổ sung Phụ lục số 06 bao gồm Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư 38/2018/TT-NHNN.

- Bổ sung Phụ lục số 07 bao gồm Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư 46/2018/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, thay thế Mẫu biểu số 09 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-NHNN bằng Mẫu biểu số 09 tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 14/2019/TT-NHNN chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,309

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn