Toàn bộ văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
18/01/2021 07:50 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng toàn bộ văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (còn hiệu lực thi hành).

Tổng hợp văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Toàn bộ văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Toàn bộ văn bản QPPL hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (Ảnh minh họa)

STT

Văn bản QPPL hướng dẫn

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

08/02/2021

2

Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

19/12/2019

3

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

25/7/2019

4

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/01/2018

5

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao

20/6/2017

6

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

03/3/2017

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/11/2016

8

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

9

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

10

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/7/2014

11

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

01/7/2014

12

Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

01/7/2014

13

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013

01/7/2014

14

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

01/3/2019

15

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

05/12/2017

16

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

22/12/2016

17

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

01/02/2016

18

Thông tư  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

13/3/2015

19

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

08/4/2014

20

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

11/9/2014

21

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

13/8/2014

22

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

13/8/2014

23

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

05/7/2014

24

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

05/7/2014

25

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

05/7/2014

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 69,425

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn