Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ (mới nhất)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
09/05/2024 08:58 AM

Xin hỏi hiện nay điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ được quy định như thế nào? - Thế Anh (Hà Nội)

Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ mới nhất

Để được nghỉ hưu sớm, lao động nữ phải đảm bảo những điều kiện gì? (Hình từ internet)

Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ mới nhất

Hiện hành, điều kiện nghỉ hưu, hưởng lương hưu được quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019Nghị định 135/2020/NĐ-CP, theo đó điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ kể từ ngày 01/01/2021 như sau:

- Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ có đủ 20 năm đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

(Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng)

- Lao động nữ có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu nếu có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

+ Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

+ Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021);

+ Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021) từ đủ 15 năm trở lên;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Lao động nữ có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, nếu có đủ một trong các điều kiện sau:

+ Trong 20 năm đóng BHXH có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

+ Có đủ 20 năm đóng BHXH và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Lao động nữ có 20 năm đóng BHXH mà bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì không quy định giới hạn về tuổi.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được áp dụng từ ngày 01/01/2021 thì thời gian người lao động làm việc trước ngày 01/01/2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Trên đây là nội dung tư vấn điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ theo quy định của pháp luật, để biết chính xác điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, người lao động có thể liên hệ đến cơ quan BHXH địa phương để được giải đáp cụ thể trên cơ sở quá trình tham gia BHXH do cơ quan BHXH đang quản lý.

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu theo tháng sinh, năm sinh mới nhất 2024

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu trong điều kiện bình thường

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu trường hợp về hưu sớm

>> Xem chi tiết tại đây <<

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,670

Bài viết về

Lương hưu, tuổi nghỉ hưu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn