Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện những hoạt động nào theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
14/03/2024 20:29 PM

Tôi muốn biết những hoạt động nào mà tổ chức tài chính vi mô được phép thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024? – Thanh Tâm (Bắc Giang)

Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện những hoạt động nào theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024?

Hoạt động của tổ chức tín dụng vi mô (Hình từ internet)

Quy định về tổ chức tài chính vi mô trong Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc thành lập, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Theo đó, tổ chức tín dụng được xác định là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Tổ chức tài chính vi mô là gì?

Tổ chức tài chính vi mô là tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ và được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Những hoạt động nào tổ chức tài chính vi mô được phép thực hiện?

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định:

*Hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô

(1) Tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức sau đây:

- Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô;

- Tiền gửi của tổ chức, cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh toán.

(2) Tổ chức tài chính vi mô cho vay bằng đồng Việt Nam. Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi mô có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn.

(3) Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ trong tổng dư nợ cho vay; dư nợ cho vay tối đa đối với một khách hàng.

(4) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về việc xác định khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp.

*Mở tài khoản của tổ chức tài chính vi mô

(1) Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

(2) Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

*Vay, gửi tiền của tổ chức tài chính vi mô

(1) Tổ chức tài chính vi mô được vay, gửi tiền, nhận tiền gửi với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

(2) Tổ chức tài chính vi mô được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

*Hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tài chính vi mô

(1) Hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tài chính vi mô bao gồm:

- Ủy thác vốn, nhận vốn ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân;

- Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng đối với khách hàng của tổ chức tài chính vi mô đó;

- Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng của tổ chức tài chính vi mô;

- Đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

- Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 954

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn