Bài viết về lĩnh vực Doanh nghiệp

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp.

  • Nguyên tắc quản lý nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại DN 17:06 | 22/09/2022
  • Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn ...
  • Tổng hợp các hình thức đầu tư hiện hành 10:30 | 21/09/2022
  • Tôi đang tìm hiểu về đầu tư nên muốn hỏi là nhà đầu tư gồm những loại nhà đầu tư nào? Đầu tư thì có những hình thức đầu tư nào? - Trọng Tuấn (Khánh Hòa)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn