Tăng lương hưu năm 2024 bao nhiêu phần trăm?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
18/12/2023 10:10 AM

Xin hỏi có phải sẽ tăng lương hưu năm 2024 hay không và nếu có thì mức lương hưu năm 2024 bao nhiêu phần trăm? - Khánh My (Hà Nội)

Quốc hội quyết nghị tăng lương hưu năm 2024

Ngày 10/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, quyết nghị từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước);

Và đồng thời, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Điều này đồng nghĩa với việc lương hưu sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7/2024.

Tăng lương hưu năm 2024 bao nhiêu phần trăm?

Tăng lương hưu năm 2024 bao nhiêu phần trăm? (Hình từ internet)

Tăng lương hưu năm 2024 bao nhiêu phần trăm?

Theo quyết nghị của Quốc hội thì lương hưu sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 bao nhiêu phần trăm còn phải chờ có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Ví dụ:

- Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó quyết nghị từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Đến ngày 29/6/2023, Chính phủ mới ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để đưa quyết nghị của Quốc hội đi vào thực hiện.

- Ngày 13/11/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó quyết nghị ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Đến ngày 07/12/2021, Chính phủ mới ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để đưa quyết nghị của Quốc hội đi vào thực hiện.

Do đó, trong thời gian sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới quy định cụ thể về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để đưa Quyết nghị của Quốc hội tại Nghị quyết 104/2023/QH15 chính thức đi vào thực hiện.

Lần gần nhất tăng lương hưu là khi nào?

Lần gần nhất tăng lương hưu là từ ngày 01/7/2023 theo quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP với mức tăng 12,5% hoặc 20,8%, cụ thể như sau:

(1) Từ ngày 01/7/2023, điều chỉnh như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

(2) Từ ngày 01/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, sau khi điều chỉnh theo điểm (1), có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

(3) Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,147

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn