08 chất làm suy giảm tầng ozon được kiểm soát

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
07/12/2022 17:32 PM

Xin hỏi về chất làm suy giảm tầng ozon kiểm soát được quy định như thế nào? - Thúy Hoa (Long An)

08 chất làm suy giảm tầng ozon được kiểm soát

08 chất làm suy giảm tầng ozon được kiểm soát (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc bảo vệ tầng ozon

Theo Điều 4 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về nguyên tắc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon như sau:

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozon phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, pháp luật hiện hành và các quy định, điều ước quốc tế có liên quan với mục đích phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh gắn liền với phát triển bền vững.

- Quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải tuân theo nguyên tắc trách nhiệm, thống nhất, công bằng, minh bạch; mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh theo ưu tiên phát triển quốc gia và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon đảm bảo công khai, hài hòa lợi ích của các chủ thể trên thị trường các-bon. Các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường các-bon trên cơ sở tự nguyện.

- Nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát chỉ được thực hiện với các nước là thành viên của Nghị định thư Montreal theo lộ trình thời gian do Nghị định thư quy định.

2. 08 chất làm suy giảm tầng ozon được kiểm soát

08 chất làm suy giảm tầng ozon được kiểm soát theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 06/2022/NĐ-CP bao gồm:

(1) Bromochloromethane;

(2) Carbon tetrachloride (sau đây gọi tắt là CTC);

(3) Chlorofluorocarbon (sau đây gọi tắt là CFC);

(4) Halon;

(5) Hydrobromofluorocarbon (sau đây gọi tắt là HBFC);

(6) Hydrochlorofluorocarbon (sau đây gọi tắt là HCFC);

(7) Methyl bromide;

(8) Methyl chloroform.

3. Lộ trình quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon được kiểm soát

Lộ trình quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon được kiểm soát theo khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 22 Nghị định 06/2022/NĐ-CP như sau:

- Lộ trình quản lý, loại trừ các chất HCFC theo giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2024: tổng lượng tiêu thụ quốc gia không vượt 65% mức tiêu thụ cơ sở;

+ Giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2029: tổng lượng tiêu thụ quốc gia không vượt 32,5% mức tiêu thụ cơ sở;

+ Giai đoạn từ ngày 01/01/2030 đến hết ngày 31/12/2039: tổng lượng tiêu thụ quốc gia trung bình hằng năm không vượt 2,5% mức tiêu thụ cơ sở;

+ Từ ngày 01/01/2040: cấm nhập khẩu và xuất khẩu các chất HCFC.

- Tổng lượng tiêu thụ quốc gia các chất HCFC được xác định trên cơ sở lượng các chất HCFC nhập khẩu trừ (-) lượng các chất HCFC được xuất khẩu. Mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC quy đổi theo tiềm năng làm suy giảm tầng ozon là 221,2 tấn.

- Chất Methyl bromide chỉ được nhập khẩu cho mục đích khử trùng và kiểm dịch hàng xuất khẩu.

- Các hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường về sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ozon theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ozon mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên bao gồm:

+ Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ các chất Bromochloromethane, CTC, CFC, Halon, HBFC, Methyl chloroform, HCFC 141b;

+ Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ sản phẩm, thiết bị có chứa hoặc sản xuất từ các chất Bromochloromethane, CTC, CFC, Halon, HBFC, Methyl chloroform, HCFC 141b;

+ Sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm, thiết bị có chứa hoặc sản xuất từ các chất được kiểm soát bị cấm;

+ Sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ các chất được kiểm soát bị cấm theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,337

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn