Chính sách mới >> Tài chính 30/05/2024 19:00 PM

05 điểm mới về môi giới tiền tệ từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/05/2024 19:00 PM

Quy định về môi giới tiền tệ tại Thông tư 17/2016/TT-NHNN có một số nội dung mới được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 02/2024/TT-NHNN.

Một số điểm mới về môi giới tiền tệ được sửa đổi bổ sung

Một số điểm mới về môi giới tiền tệ được sửa đổi bổ sung (Hình từ internet)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

05 điểm mới về môi giới tiền tệ từ ngày 01/7/2024

Sau đây là 5 điểm mới về mối giới tiền tệ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/2024/TT-NHNN.

(1) Sửa khái niệm môi giới tiền tệ

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN giải thích: Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

(Hiện hành, khoản 1 Điều 3 Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định: Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư 17/2016/TT-NHNN giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính khác)

(2) Sửa quy định về đối tượng áp dụng quy định về mối giới tiền tệ

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN: Khách hàng được môi giới tiền tệ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

(Hiện hành, khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định: Khách hàng được môi giới tiền tệ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và tổ chức tài chính khác).

(3) Phạm vi môi giới tiền tệ

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN quy định phạm vi môi giới tiền tệ như sau:

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ cho khách hàng để thực hiện các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

(Điều 5 Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng dịch vụ môi giới tiền tệ đối với các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước)

(4) Phương thức thực hiện môi giới tiền tệ

Tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN quy định phương thức thực hiện môi giới tiền tệ như sau:

Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ với khách hàng thông qua giao dịch trực tiếp hoặc thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

(Điều 6 Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định: Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ thông qua giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng máy vi tính và/hoặc điện thoại với khách hàng, hoặc các phương thức khác do các bên thỏa thuận phù hợp với Điều kiện của các bên, tuân thủ quy định của pháp luật).

(5) Nguyên tắc môi giới tiền tệ

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ phù hợp với quy định tại Thông tư 17/2016/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau: quy trình, thủ tục thực hiện môi giới tiền tệ; phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của những người liên quan đến hoạt động môi giới tiền tệ; quản lý rủi ro đối với hoạt động môi giới tiền tệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) quy định nội bộ được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Việc thực hiện môi giới tiền tệ phải tuân thủ quy định tại Thông tư 17/2016/TT-NHNN và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Đảm bảo trung thực, khách quan, vì lợi ích hợp pháp của khách hàng:

+ Thông tin về giao dịch được môi giới tiền tệ và thông tin khác được khách hàng cho phép cung cấp phải được phản ánh đầy đủ, chính xác;

+ Không được cung cấp thông tin sai lệch hoặc can thiệp dưới mọi hình thức nhằm làm sai lệch thông tin dẫn đến khách hàng đánh giá không chính xác về giao dịch được môi giới tiền tệ và/hoặc ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của khách hàng;

- Không cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng và giao dịch được môi giới tiền tệ cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được đồng thời vừa là bên môi giới, vừa là một bên thực hiện giao dịch được môi giới tiền tệ với khách hàng.

(So với hiện hành, Thông tư 02/2024/TT-NHNN bãi bỏ nội dung: Có ít nhất một bên khách hàng được môi giới tiền tệ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,619

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn