Chính sách mới >> Tài chính 08/03/2024 19:45 PM

Quy định về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
08/03/2024 19:45 PM

Cho tôi hỏi việc tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định như thế nào? – Hoàng Anh (Bình Dương)

Quy định về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Quy định về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Quy định về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Căn cứ Điều 12 Thông tư 30/2023/TT-BTC quy định về giao dịch trái phiếu riêng lẻ như sau:

- Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trước khi mua trái phiếu, nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, khoản 1 Điều 3 Nghị định 08/2023/NĐ-CP.

- Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch, nhà đầu tư được phép sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán này để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại ngân hàng lưu ký và mở tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại công ty chứng khoán, nhà đầu tư được đặt lệnh mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và công ty chứng khoán được thực hiện lệnh mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi có xác nhận của ngân hàng lưu ký về việc ngân hàng lưu ký chấp nhận yêu cầu thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhà đầu tư.

- Thành viên giao dịch phải thống nhất và công khai hình thức tiếp nhận, xử lý giao dịch của khách hàng tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch. Kết quả thực hiện giao dịch phải được thông báo cho khách hàng ngay sau khi giao dịch được thực hiện theo đúng hình thức đã thỏa thuận với khách hàng. Thành viên giao dịch phải gửi sao kê tài khoản tiền và trái phiếu hàng tháng hoặc khi có yêu cầu từ khách hàng.

- Thành viên giao dịch phải ưu tiên thực hiện lệnh giao dịch cho khách hàng trước lệnh tự doanh của thành viên giao dịch với mức giá thực hiện tốt nhất có thể. Mức giá thực hiện tốt nhất có thể là mức giá theo yêu cầu của khách hàng hoặc tốt hơn mức giá theo yêu cầu của khách hàng.

- Sau khi giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được xác lập và hoàn tất, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả giao dịch cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo Điều 13 Thông tư 30/2023/TT-BTC quy định về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

- Loại hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là giao dịch mua bán thông thường.

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận được xác lập khi bên mua hoặc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và bên đối ứng xác nhận lệnh giao dịch này.

- Phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm:

+ Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch;

+ Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để xác lập giao dịch.

- Hoạt động giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo quy định tại Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Thời gian giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và xác lập giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian giao dịch trái phiếu riêng lẻ được quy định tại Điều 16 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-SGDVN năm 2023 như sau:

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

9h30 - 11h30

Nghỉ trưa

11h30 – 13h00

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00 – 14h45

 

Việc sửa, hủy lệch giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được quy định tại Điều 20 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-SGDVN năm 2023 như sau:

- Lệnh giao dịch chưa được xác lập được sửa, hủy.

- Lệnh giao dịch đã được xác lập trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không được phép hủy.

- Trường hợp lệnh đã được xác lập nhưng phát hiện nhập sai lệnh khi chưa gửi Tổng Công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện thanh toán, thành viên giao dịch được phép sửa lệnh giao dịch nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư; phải được bên đối tác đồng ý về việc sửa đó và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

Giao dịch trái phiếu riêng lẻ được xác lập theo quy định của Điều 21 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-SGDVN năm 2023 như sau:

- Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được xác lập khi bên mua và bán xác nhận thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,094

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn