Cải cách tiền lương từ 01/7/2024 có nhiều tác động đến việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/06/2024 14:04 PM

Làm rõ tác động của thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 đến việc sửa đổi dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là nội dung đề cập tại Công văn 557/VPCP-KTTH năm 2024.

Cải cách tiền lương từ 01/7/2024 có nhiều tác động đến việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024).

Tuy nhiên, trước đó dự thảo Luật chưa cập nhật, đánh giá tác động toàn diện đầy đủ của việc thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024. Vì vậy theo yêu cầu của Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp và Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Khẩn trương nghiên cứu, làm rõ tác động của việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với các đối tượng khác nhau, đặc biệt là lực lượng vũ trang, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, cơ cấu tiền lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội, đề xuất chỉnh lý các nội dung có liên quan trong dự thảo Luật, đồng thời đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước khi thực hiện điều chỉnh, bảo đảm tính chính xác của số liệu, xem xét đầy đủ, toàn diện các khía cạnh, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/01/2024.

Nhiều điểm nổi bật tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội bản mới nhất (Hình từ internet)

**Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (bản mới nhất) đã cập nhật nhiều thay đổi liên quan đến tác động từ cải cách tiền lương.

Đơn cử, tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có đề xuất quy định về mức tham chiếu tính mức đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, tại khoản 12 Điều 4 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có quy định mức tham chiếu như sau:

Mức tham chiếu là mức tiền do Chính phủ quy định dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội trong Luật này. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, sau khi bỏ lương cơ sở thì sẽ có mức tham chiếu tính mức đóng bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp.

Ngoài ra, mức tham chiếu này còn dùng để tính hưởng một số chế độ BHXH, có thể kể đến như:

- Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng, trừ trường hợp quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 30 Dự thảo Luật. (Điểm e khoản 1 Điều 30 Dự thảo Luật)

- Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu được áp dụng tại thời điểm đóng. (Khoản 2 Điều 30 Dự thảo Luật)

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức tham chiếu. (Khoản 3 Điều 47 Dự thảo Luật)

- Mức trợ cấp một lần cho mỗi con quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 60 bằng 02 lần mức tham chiếu tại tháng lao động nữ sinh con, nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. (Khoản 4 Điều 60 dự thảo)

- Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức tham chiếu. (Khoản 3 Điều 63)

- Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết. (Khoản 2 Điều 88)

-  Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức tham chiếu; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức tham chiếu. (Khoản 1 Điều 90)

- Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này chết. (Khoản 2 Điều 114)…

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,135

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn