Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
25/12/2020 14:06 PM

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó, quy định tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng đi biu Quc hi hot đng chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 quy định:

“2. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là bốn mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.”.

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, số lượng đại biểu Quốc hội không quá 500 người.

Như vậy, nhiệm kỳ tới, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ được nâng lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội, tương ứng với ít nhất 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (thay vì tỷ lệ 35% như hiện nay).

Bên cạnh đó, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 còn sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cụ thể:

- Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 43:

“3a. Số lượng và danh sách đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, phê chuẩn.

Cơ quan cỏ thẩm quyền quản lý cán bộ ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo phân cấp chịu trách nhiệm quản lý công tác cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương mình theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 47:

“7. Căn cứ vào yêu cầu, tình hình thực tiễn, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước mỗi kỳ họp Quốc hội để thảo luận, cho ý kiến về các dự án, đề án, báo cáo trước khi trình Quốc hội.”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 54 như sau:

“1. Quy định việc thực hiện công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm khác đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 101 như sau:

“1. Kinh phí hoạt động của Quốc hội là một khoản trong ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định, bao gồm kinh phí hoạt động chung của Quốc hội, kinh phí hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, lương của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, hoạt động phí, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội, các khoản phụ cấp và các chế độ của đại biểu Quốc hội gắn với hoạt động của Quốc hội.”.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,403

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn