Lương công chức, viên chức mới: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau

09/01/2020 10:59 AM

Năm 2020, chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức vẫn thực hiện theo lương cơ sở (từ nay đến 30/6 là 1.490.000 đồng/tháng, từ 01/7 là 1.600.000 đồng/tháng) và tính lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Ảnh mình họa

Tuy nhiên, Chính phủ cũng đang từng bước thực hiện việc cải cách chế độ tiền lương đối cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân theo nội dung được nêu tại Nghị quyết 27/NQ-TW ngày 21/5/2018.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Nội vụ trong năm 2020, xây dựng, trình Bộ Chính trị nội dung quy định chi tiết về chế độ tiền lương mới nêu trên theo Nghị quyết 27.

Cụ thể, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm  05 bảng lương mới (Xem chi tiết tại đây).

Trong đó, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

- Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,022

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn