Đề xuất Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
02/05/2024 10:05 AM

Tôi muốn hỏi có phải đang có đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024 đúng không? – Trường Giang (Đồng Tháp)

Đề xuất Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024

Đề xuất Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024 (Đề xuất)

Đây là nội dung tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 được công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2024 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo 168/TB-VPCP ngày 17/4/2024, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Dự thảo Nghị quyết
Tờ trình

Theo Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Nhà ở 2023 là 02 đạo luật quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc thực thi chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, có tác động trực tiếp đến nhu cầu sinh sống của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác có liên quan, trong đó có Luật Đất đai 2024.

Việc có hiệu lực sớm của Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Nhà ở 2023 sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường bất động sản; vận hành đồng bộ thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động, thị trường bất động sản; đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch;

Đồng thời góp phần kịp thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội trên thực cũng như đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội gắn với việc thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt là việc bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai 2024 hiện nay cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực sớm vào ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Như vậy, nếu Nghị quyết được thông qua, Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ cùng có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 thay vì có hiệu lực vào ngày 01/01/2025.

Được biết Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11/2023. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Luật Nhà ở 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023. Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam, trừ trường hợp giao dịch mua bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản, giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,430

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn