14/02/2014 | 178620 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Những điểm lưu ý khi khai hải quan điện tử

Tags: 22/2014/TT-BTC, THONG TU 22 2014, BO TAI CHINH, THU TUC HAI QUAN DIEN TU, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU, CONG NGHE THONG TIN