Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 8859/CT-THNVDT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 263 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8859:2011 về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8859 : 2011 LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ- VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement - Specification for Construction and Acceptance MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa 4. Phân loại 5. Phạm vi sử dụng các loại CPĐD 6. Yêu cầu

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-148:1995 về thiết bị CT2/CT2 PLUS - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-148:1995 THIẾT BỊ CT2/CT2 PLUS YÊU CẦU KỸ THUẬT CT2/CT2 PLUS EQUIPMENTS TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn trích dẫn 3. Các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt. 4. Yêu cầu kỹ thuật và khai thác thiết bị 4.1. Các yêu cầu chung đối với thiết bị CT2 4.2. Các khía cạnh khai thác hệ

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8858:2011 về móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu. TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu. TCVN 8862:2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu. Thuật ngữ, định nghĩa

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5712:1993 về Công nghệ thông tin - Bộ mã chuẩn 8 bit kí tự Việt dùng trong trao đổi thông tin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5712 - 1993 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN#11;BỘ MÃ CHUẨN 8-BIT KÍ TỰ VIỆT DÙNG TRONG TRAO ĐỔI THÔNG TIN Information Technology#11;Vietnamese 8-bit Standard Coded Character Set for Information Interchange Lời nói đầu TCVN 5712 - 1993 được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế sau đây: ISO 646 : 1983, ISO 2022 : 1986, ISO 8859-1 :

Ban hành: 12/05/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8863 : 2011 về Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

pháp xác định độ nén dập của cuội sỏi được xay vỡ #7; #7;TCVN 7572-12:2006 #7;Phương pháp xác định độ hao mòn khi va đập trong máy LosAngeles #7; #7;TCVN 7572-13:2006 #7;Phương pháp xác định hàm lượng hạt thoi dẹt #7; #7;TCVN 7572-17:2006 #7;Phương pháp xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá #7; #7;TCVN 7572-18:2006 #7;Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ #7; #7;TCVN 8859 :2011

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9505:2012 về Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công và nghiệm thu

đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7572-1÷20 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử TCVN 8817 : 2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 8859 : 2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ôtô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8864 : 2011 Mặt đường ôtô- Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 13:1979 về quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 13:1979 QUY TR�NH KỸ THUẬT X�C ĐỊNH DUNG TRỌNG CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PH�P R�T C�T BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI (Ban h�nh k�m theo quyết định số 1048/QĐ-KT4, ng�y 10-5-1979) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phương ph�p r�t c�t chủ yếu d�ng để kiểm tra độ chặt của mặt đường v� nền đường l�m bằng

Ban hành: 10/05/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227:1996 về cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6227:1996 C�T TI�U CHUẨN ISO ĐỂ X�C ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CỦA XI MĂNG ISO standard sand for determination of cement strength 1. Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y �p dụng cho c�t ti�u chuẩn để x�c định cường độ* xi măng theo TCVN 6016: 1995 (ISO 679: 1989). 2. Ti�u chuẩn tr�ch dẫn TCVN

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1765:1975 về Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật

tính chất cơ học và thành phần hóa học. 1.2. Thép được sản xuất theo các mác sau: Nhóm A: CT31; CT33; CT34; CT38; CT42; CT51; CT61. Nhóm B: BCT31; BCT33; BCT34; BCT38; BCT42; BCT51; BCT61. Nhóm C: CCT34; CCT38; CCT42 và CCT52. 1.3. Thép của tất cả các nhóm với mác số 33, 34, 38 và 42 được rót theo công nghệ sôi, lặng và nửa lặng, còn thép với mác số

Ban hành: Năm 1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN159:1986 về cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

chung". Cống tròn BTCT xây dựng ở vùng có tác dụng của môi trường nước xâm thực phải thỏa mãn yêu cầu của "Quy trình thiết kế những dấu hiệu và tiêu chuẩn tính xâm thực của môi trường nước đối với các kết cấu BTCT" (CH-249-63)#2;. 1.19. Các cấu kiện của cống tròn BTCT dùng thép mác tanh và thép lò thổi ôxy cấp CI và CII mác CT-3 và CT-5 theo các GOST

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2681:1978 về nước - độ nhớt ở nhiệt độ 20oC

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2681 – 78 NƯỚC - ĐỘ NHỚT Ở NHIỆT ĐỘ 20oC Water - Viscocity of water at 20oC Tiêu chuẩn này quy định giá trị độ nhớt của nước cất theo TCVN 2117 – 77 ở nhiệt độ 20oC và áp suất không khí 1,01325 at (760 mm thủy ngân): 1,002.10-3 Na.c (0,01002P) – độ nhớt động lực học; 1,0038. 10-6M2/c (0,010038 Ct) – độ nhớt động hình học.

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8081:2013 về Sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

của c�c chất c�n lại sau khi sấy theo quy định trong ti�u chuẩn n�y. CH� TH�CH: H�m lượng chất kh� tổng số được biểu thị bằng phần trăm khối lượng. 3. Nguy�n tắc Phần mẫu thử được sấy sơ bộ tr�n nồi c�ch thủy đun s�i hoặc nồi hơi v� sau đ� mẫu đ� trộn với c�t được l�m bay hơi tiếp phần nước c�n lại trong tủ sấy ở nhiệt độ 102oC

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659:1975 về Kim loại và hợp kim - Nguyên tắc đặt ký hiệu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

thép cacbon chất lượng CT - thép cacbon thông thường CD - thép cacbon dụng cụ OL - thép ổ lăn E - thép kỹ thuật điện L - Latông (hợp kim đồng – kẽm) B - Brông (hợp kim đồng trừ Latông) PHỤ LỤC 1 VÍ DỤ CỤ THỂ MỘT SỐ KÝ HIỆU CỦA KIM LOẠI HAY HỢP KIM Số thứ tự #7;Tên gọi #7;Ký hiệu #7;Giải thích #7;Ghi chú #7; #7;1 #7;2 #7;3 #7;4 #7;5 #7; #7; #7;Gang #7;G #7; #7; #7; #7;1 #7;Gang xám

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

17

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 179:1972 về Dao tiện gắn thép gió - Dao tiện phá ngoài đầu thẳng φ=45 độ và 60 độ, phải và trái

(0CT9373-60. Hình dạng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN207-72. Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC 62. 2. Vật liệu thân dao: Thép 45, 50 (theo (0CT1050-60) hoặc thép CT6 (theo (0CT 380-71) Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28. 3. Sai lệch cho phép: a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN42-63 b) Kích thước H và B: Đối với dao

Ban hành: Năm 1972

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 185:1972 về Dao tiện gắn thép gió - Dao xén mặt mút, phải và trái

#7;H #7;B #7; #7; #7; #7;Số hiệu của mảnh #7;L #7;b #7;S #7; #7;16 #7;10 #7;100 #7;4 #7;1 #7;C01 #7;10 #7;10 #7;5 #7; #7;20 #7;12 #7;120 #7;5 #7;1,5 #7;C02 #7;12 #7;10 #7;5 #7; #7;25 #7;16 #7;140 #7;6 #7;1,5 #7;C03 #7;16 #7;12 #7;6 #7; #7;32 #7;20 #7;170 #7;8 #7;2 #7;C04 #7;20 #7;16 #7;8 #7; #7;40 #7;25 #7;200 #7;10 #7;2 #7;C05 #7;25 #7;20 #7;10 #7; #7;1. Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo (0CT 9373 - 60). Hình dáng và kích thước của mảnh thép gió

Ban hành: Năm 1972

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 195:1972 về Dao bào gắn thép gió - Dao bào phá đầu cong 45 độ phải và trái

gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo (0CT 9373-60). Hình dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 207-72. Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC62. 2 - Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo (0CT 1050-60); hoặc thép CT6 (theo (0CT 380-71); Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28. 3 - Sai lệch cho phép: a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần

Ban hành: Năm 1972

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 198:1972 về Dao bào gắn thép gió - Dao bào cạnh đầu thẳng, phải và trái

207(72 #7; #7;H #7;B #7; #7; #7; #7;Số hiệu của mảnh #7;b #7;I #7;S #7; #7;20 #7;12 #7;170 #7;6 #7;1,5 #7;B01 #7;8 #7;10 #7;5 #7; #7;25 #7;16 #7;200 #7;8 #7;1,5 #7;B01 #7;8 #7;10 #7;5 #7; #7;32 #7;20 #7;250 #7;10 #7;2 #7;B02 #7;12 #7;16 #7;6 #7; #7;40 #7;25 #7;300 #7;12,5 #7;2 #7;B03 #7;16 #7;20 #7;8 #7; #7;50 #7;32 #7;350 #7;15 #7;3 #7;B04 #7;18 #7;25 #7;10 #7; #7;63 #7;40 #7;450 #7;20 #7;3 #7;B05 #7;20 #7;32 #7;12 #7; #7;1 ( Vật liệu phần cắt : Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo (0CT 9373 (

Ban hành: Năm 1972

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ