Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 8859/CT-THNVDT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 533 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8859:2011 về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8859 : 2011 LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ- VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement - Specification for Construction and Acceptance MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-148:1995 về thiết bị CT2/CT2 PLUS - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-148:1995 THIẾT BỊ CT2/CT2 PLUS YÊU CẦU KỸ THUẬT CT2/CT2 PLUS EQUIPMENTS TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn trích dẫn 3. Các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt. 4. Yêu cầu kỹ thuật và khai thác thiết bị 4.1. Các yêu cầu chung đối với thiết bị CT2 4.2. Các khía cạnh khai thác hệ

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8863 : 2011 về Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8859 :2011 Lớp m�ng cấp phối đ� dăm trong kết cấu đường �t� - Vật liệu, thi c�ng v� nghiệm thu 3 Thuật ngữ v� định nghĩa 3.1 L�ng nhựa một lớp (Single Bituminous Surface Treatment � c�n gọi đơn giản l� Single Surface Treatment, viết tắt SST; c� nơi c�n gọi l� Chip Seal), thi c�ng bằng c�ch phun

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8858:2011 về móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

liệu, thi công và nghiệm thu. TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu. TCVN 8862:2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu. 3

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5712:1993 về Công nghệ thông tin - Bộ mã chuẩn 8 bit kí tự Việt dùng trong trao đổi thông tin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

1983, ISO 2022 : 1986, ISO 8859-1 : 1987 và ISO/IEC 10646-1 : 1992. TCVN 5712 - 1993 do Tiểu ban chuẩn hóa mã chữ Việt dùng trong xử lý và trao đổi thông tin biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành theo Quyết định 213/QĐ ngày 12 tháng 05 năm 1993. CÔNG

Ban hành: 12/05/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9505:2012 về Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công và nghiệm thu

7572-1÷20 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử TCVN 8817 : 2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 8859 : 2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ôtô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8864 : 2011 Mặt đường ôtô- Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét TCVN 8865

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 13:1979 về quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 13:1979 QUY TR�NH KỸ THUẬT X�C ĐỊNH DUNG TRỌNG CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PH�P R�T C�T BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI (Ban h�nh k�m theo quyết định số 1048/QĐ-KT4, ng�y 10-5-1979) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phương ph�p r�t c�t chủ yếu d�ng để kiểm tra độ chặt của mặt đường v� nền đường l�m bằng

Ban hành: 10/05/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1765:1975 về Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật

tính chất cơ học; Nhóm B – đảm bảo thành phần hóa học; Nhóm C – đảm bảo tính chất cơ học và thành phần hóa học. 1.2. Thép được sản xuất theo các mác sau: Nhóm A: CT31; CT33; CT34; CT38; CT42; CT51; CT61. Nhóm B: BCT31; BCT33; BCT34; BCT38; BCT42; BCT51; BCT61. Nhóm C: CCT34; CCT38; CCT42 và CCT52. 1.3. Thép của tất

Ban hành: Năm 1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227:1996 về cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6227:1996 C�T TI�U CHUẨN ISO ĐỂ X�C ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CỦA XI MĂNG ISO standard sand for determination of cement strength 1. Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y �p dụng cho c�t ti�u chuẩn để x�c định cường độ* xi măng theo TCVN 6016: 1995 (ISO 679: 1989). 2. Ti�u chuẩn tr�ch dẫn TCVN

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 246:1998 về quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 246:1998 QUY TR�NH THI C�NG V� NGHIỆM THU LỚP C�T GIA CỐ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU �O ĐƯỜNG � T� C� hiệu lực từ: 1-5-1998 1. C�c quy định chung 1.1. Phạm vi ứng dụng: Ti�u chuẩn n�y được �p dụng cho việc thi c�ng v� nghiệm thu c�c lớp m�ng c�t gia cố xi măng trong kết cấu �o đường mềm

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN159:1986 về cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

phải thỏa mãn yêu cầu của "Quy trình thiết kế những dấu hiệu và tiêu chuẩn tính xâm thực của môi trường nước đối với các kết cấu BTCT" (CH-249-63)[*]. 1.19. Các cấu kiện của cống tròn BTCT dùng thép mác tanh và thép lò thổi ôxy cấp CI và CII mác CT-3 và CT-5 theo các GOST 5781-61 và GOST 380-63 để làm cốt thép không cáng trước. Đường kính

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ti�u chuẩn n�y quy định c�c y�u cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (c�t tự nhi�n) v� cốt liệu lớn, c� cấu tr�c đặc chắc d�ng chế tạo b� t�ng v� vữa xi măng th�ng thường. Ti�u chuẩn n�y kh�ng �p dụng cho c�c loại cốt liệu d�ng chế tạo b� t�ng v� vữa xi măng đặc biệt (b� t�ng v� vữa nhẹ, b� t�ng v� vữa chống ăn m�n, b� t�ng khối lớn �).

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8217:2009 về đất xây dựng công trình thủy lợi – phân loại

rộng, đất d�nh l� tất cả c�c loại đất bụi, đất s�t v� c�c loại đất hạt th� c� chứa h�m lượng hạt bụi v� hạt s�t ≥10%. 2.6 Đất b�n (silt) Gồm c�c loại đất s�t, đất bụi, đất c�t pha s�t c� hoặc kh�ng chứa hữu cơ thuộc c�c trầm t�ch trẻ trong m�i trường ngập nước, sự cố kết tự nhi�n rất kh� khăn. Đặc trưng của đất b�n l� c� hệ số rỗng ,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8081:2013 về Sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

của c�c chất c�n lại sau khi sấy theo quy định trong ti�u chuẩn n�y. CH� TH�CH: H�m lượng chất kh� tổng số được biểu thị bằng phần trăm khối lượng. 3. Nguy�n tắc Phần mẫu thử được sấy sơ bộ tr�n nồi c�ch thủy đun s�i hoặc nồi hơi v� sau đ� mẫu đ� trộn với c�t được l�m bay hơi tiếp phần nước c�n lại trong tủ sấy ở nhiệt độ 102oC

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

19

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 101:2001 về giếng giảm áp – quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

được quy định trong c�c ti�u chuẩn tương ứng. 1.2. Giếng giảm �p trong ti�u chuẩn n�y l� giếng được lắp đặt ở ch�n đ� ph�a đồng, sau đập để l�m giảm �p lực nước lỗ rỗng ở nền bằng c�ch cho tho�t nước theo h�nh thức tự chảy về m�a lũ, kiểm so�t qu� tr�nh thấm v� ngăn ngừa x�i ngầm v� c�t chảy l�m mất ổn định nền. 1.3. Ph�n loại Giếng

Ban hành: 16/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 322:2004 về chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền do Bộ Xây dựng ban hành

TI�U CHUẨN X�Y DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 322:2004 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHỌN TH�NH PHẦN B� T�NG SỬ DỤNG C�T NGHIỀN 1. Phạm vi �p dụng Chỉ dẫn n�y �p dụng cho b� t�ng xi măng th�ng thường với cốt liệu nhỏ l� c�t được nghiền từ c�c loại đ� thi�n nhi�n. Mục ti�u ch�nh của hướng dẫn n�y l� thiết kế b� t�ng đạt cường độ n�n

Ban hành: 22/09/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ