Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1178/1999/QĐ-UB về bộ đơn giá xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 1178/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Văn Chiền
Ngày ban hành: 15/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1178/1999/QĐ-UB

Hải Dương, ngày 15 tháng 6 năm 1999

 

QUVẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC BAN HÀNH LỘ ĐƠN GIÁ XDCB"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật tổ chức.HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định sô' 42/CP ngày 16/7/1996 và Nghị đinh sô' 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá XDCB của tỉnh dùng để lập, thẩm định , xét duyệt dự toán và làm cơ sở để tính toán giá trị xây lắp khoán thầu, xét thầu các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá, chủ trì cùng các ngành có liên quan nghiên cứu. xác định điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công để lập dự toán khi có những thay đổi về định mức vật tư, giá và tiền lương theo các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Xây dựng những đơn giá XDCB chưa có trong bộ đơn giá này trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999 và thay thế Quyết định số 654-QĐ/UB ngày 30/6/1994

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức kinh tế - xã hội có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chiền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1178/1999/QĐ-UB về bộ đơn giá xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191