Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Resolution No. 29/NQ-CP dated May 2, 2014, the Government’s regular meeting - April 2014

Số hiệu: 29/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2014

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 04 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về các báo cáo: Kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong 4 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Lạm phát được kiềm chế, thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán; chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng nhẹ so với tháng 03 nhưng vẫn là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây; lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm, cơ cấu tín dụng có chuyển biến ở một số lĩnh vực ưu tiên; thanh khoản của các ngân hàng thương mại được cải thiện; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối tăng cao. Tổng kim ngạch xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ở mức cao; nhập khẩu nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trở lại. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển tương đối ổn định. Sản xuất công nghiệp đã có sự tăng trưởng. Khu vực dịch vụ đạt kết quả khá. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký và thực hiện tăng; tiến độ giải ngân vốn ODA đạt khá. Tiến trình tái cơ cấu đầu tư tiếp tục đạt kết quả bước đầu tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Chính trị, xã hội ổn định; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro: kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào cao, tiếp cận tín dụng khó, sức mua giảm, tiêu thụ chậm; công tác khôi phục chăn nuôi gia cầm sau dịch còn khó khăn, vẫn còn nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại; tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và thấp hơn nhiều so với tốc độ huy động vốn của các tổ chức tín dụng; xử lý nợ xấu còn chậm; khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp còn thấp do chưa cơ cấu lại được các khoản nợ trước đây. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn ở mức cao. Việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn; một số dịch bệnh ở người diễn ra trên diện rộng và còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường; các tệ nạn xã hội, tội phạm ở một số nơi còn diễn biến phức tạp.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014, nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng, theo kế hoạch đầu năm, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng; giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ cũ để tăng khả năng tiếp cận tín dụng; tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu của nền kinh tế; tăng cường quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các tỷ lệ an toàn đối với hoạt động ngân hàng. Tập trung triển khai quyết liệt đề án Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015; phát huy vai trò của Công ty quản lý tài sản quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

- Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo công tác thu ngân sách, bảo đảm tiến độ thu theo kế hoạch, kết hợp với việc quản lý chặt chẽ các khoản chi tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc thực thi các nhiệm vụ liên quan đến thuế và hải quan; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng, bảo đảm việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đúng mục đích, hiệu quả.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn FDI. Tiếp tục quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Sớm có giải pháp xử lý vốn hoặc tạm ứng cho các dự án cấp thiết. Đặc biệt là thu xếp đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA và ứng vốn năm 2015 cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2014.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương chủ động điều hành cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp tình hình thị trường, năng lực sản xuất và có lợi nhất cho nông dân; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra phòng, chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới, hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh. Chuẩn bị và sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lụt, bão; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi, đồng thời tập trung chống hạn, ngăn chặn xâm nhập mặn ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thị trường, giá cả, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội thể thao bãi biển lần thứ 5 năm 2016, phát huy tối đa nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có; không đầu tư ngân sách nhà nước để xây dựng mới các công trình phục vụ Đại hội; tăng cường xúc tiến, quảng bá, phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch, thu hút khách quốc tế.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh; khẩn trương áp dụng các biện pháp khống chế dịch sởi, không để lây lan trên diện rộng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục góp phần nâng cao ý thức tự phòng bệnh của người dân tại cộng đồng, khắc phục tình trạng quá tải, lây nhiễm chéo dịch bệnh tại các cơ sở y tế tuyến trên.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác cát trái phép.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vượt quá trọng tải trong vận chuyển hàng hóa đường bộ; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống cầu treo phục vụ dân sinh, đặc biệt là những dự án đã được phê duyệt.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các địa phương nghiên cứu, đánh giá mô hình dịch vụ hành chính công, đề xuất với Chính phủ biện pháp nhân rộng; phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh quá trình cải cách thủ tục hành chính, chế độ công chức, công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân khi tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hành chính công; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công, bảo đảm an ninh, an toàn Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 - Vesak 2014 tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, tập trung vào các địa bàn đặc biệt khó khăn; chủ động kiểm tra nắm tình hình thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu đói người dân trong thời kỳ giáp hạt.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt coi trọng lĩnh vực an ninh mạng; tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5, thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là khiếu nại đông người phức tạp kéo dài; tiếp tục chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực được phân công, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với công tác cổ phần hóa; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan định kỳ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ, báo cáo Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững để báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng cuối quý.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng đúng về chính sách và sự chỉ đạo, điều hành. Các thành viên Chính phủ chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời trên các phương tiện truyền thông về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực mà bộ, cơ quan quản lý để tạo niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

2. Về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Chính phủ thống nhất chủ trương áp dụng biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đề nghị của Bộ Tài chính:

- Thực hiện quản lý giá tối đa theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá;

- Thực hiện quản lý theo biện pháp đăng ký giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 17 Luật giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ: Tư pháp, Công Thương, các bộ, cơ quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng phối hợp, góp phần bình ổn giá sản phẩm sữa trong thời gian tới.

3. Về tình hình thị trường bất động sản, nhà ở và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, điều chỉnh, bổ sung giải pháp về tín dụng và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trên cơ sở đó, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về dự án Luật An toàn thông tin số.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật An toàn thông tin số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

5. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 13, Luật Quốc tịch Việt Nam.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 13, Luật Quốc tịch Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật này. Trong đó, trình rõ hai phương án sửa đổi sau:

- Phương án 1: Gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thêm 5 năm (đến trước ngày 01/7/2019);

- Phương án 2: Không quy định thời hạn phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

6. Dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, nghiêm túc triển khai một cách bài bản, toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp đã được tổ chức đồng loạt ở các cấp, các ngành, bước đầu thu được nhiều kết quả thiết thực; nhận thức của người dân về Hiến pháp được nâng lên, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cả nước; công tác rà soát luật, pháp lệnh bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số hạn chế: mức độ quan tâm, sự chủ động chỉ đạo và tổ chức triển khai của các cấp, các ngành còn chưa cao; kết quả rà soát các quy định của luật, pháp lệnh do các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ; việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan và việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mới theo quy định của Hiến pháp có một số vướng mắc, lúng túng; tiến độ xây dựng một số dự án luật, pháp lệnh để triển khai Hiến pháp còn chậm.

Chính phủ nhất trí với đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư pháp về một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội.

Các bộ, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

7. Về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của Bộ Tư pháp. Thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có cố gắng xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kết quả có chuyển biến tốt, nhất là về chất lượng văn bản. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng văn bản vẫn chưa được khắc phục. Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 29/NQ-CP

Ha Noi, May 2, 2014

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - APRIL 2014

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree 08/2012/ND-CP , dated February 16, 2012 promulgating the Working regulation of the Government;

Based on the discussions among the Cabinet’s members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting held in April 2014,

RESOLVES:

1. Regarding the reports on socio-economic performance in April and the first four months of 2014; the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP dated on January 2, 2014 by Government pertaining key tasks and solutions for guiding the realization of the socio-economic development plan and State budget estimate in 2014;

The Government unanimously agreed that the first four months of 2014 saw many positive macro-economic signs; inflation was put under control, State budget collection increased fairly against that preset; April CPI slightly increased against March but record low over the last four years; interest rates continued to be decreased, credit structure witnessed positive changes in some preferential fields; liquidity of the commercial banks was improved; foreign exchange rate and market maintained stability, foreign currency reserve surged. Export maintained high growth momentum; import of raw materials for production and business rose. Agricultural, forestry and aquatic production continued to be relatively stable. Industrial production was on the rise. Service sector witnessed fairly good results. Foreign direct investment, registered and realized capital thereof increased; ODA disbursement increased fairly. Investment restructuring process brought about initially positive signals. Social welfare was ensured, political and social situation was stable; social security, order and safety were maintained. Due attention was given to administrative reform, settlement of complaints, denunciations and anti- corruption; external relations continued to be strengthened.

However, the country still faces difficulties and challenges: macro-economy was not really stable; the national economic competitiveness was still low; businesses faced many difficulties due to high input cost, not easy to access to credit, purchase power decreased, consumption was low. It was difficult to recover the poultry breeding after epidemic diseases and there remained a risk of the resurgence of bird flu. Credit growth rate was low and much lower than the capital mobilization level by the credit institutions; settlement of bad debts was low; it was difficult for the enterprises to access to credit as their previous debts have not been restructured yet. Many enterprises have been dissolved or suspended their operation. A part of residents are facing difficulties in finding jobs and improving living standard; some epidemic diseases in humans were on large scale with many latent and unpredictable volatilities; social evils and crimes in some localities were still complicated.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 29/NQ-CP dated May 2, 2014, the Government’s regular meeting - April 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100