Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 53/2002/NĐ-CP tên gọi thuế suất nhóm mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá thuế suất của Việt Nam sửa đổi thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan

Số hiệu: 53/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2002/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2002 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ SỐ, TÊN GỌI VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 2002 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2002/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục sửa đổi, bổ sung mã số, tên gọi và thuế suất của một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 đã ban hành theo Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ SỐ, TÊN GỌI VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT)
CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 2002

(ban hành kèm theo nghị định số 53/2002/nđ-cp ngày 13 tháng 05 năm 2002 của chính phủ)

Mã HS

Mô tả hàng hoá

T/s ưu đãi (%)

Ký hiệu

T/s CEPT (%)

 

 

 

 

02

03

04

05

06

0406

Pho mát và sữa đông

 

 

 

 

 

 

 

0406.10.00

- Pho mát tươi (kể cả pho mát từ váng sữa), chưa lên men và sữa đông dùng làm pho mát:

20

I

15

10

10

10

5

0901

Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và cỏ hạt cà phê; các chất thay thế cà phê có chưa cà phê theo tỷ lệ nào đó

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cà phê chưa rang:

 

 

 

 

 

 

 

0901.11

- - Chưa khử chất ca-phê-in

 

 

 

 

 

 

 

0901.11.10

- - -Arabica WIB hoặc Robusta OIB

20

I

10

5

5

5

5

0901.11.90

- - -Loại khác

20

I

10

5

5

5

5

0901.12

- - Đã khử chất ca-phê-in

 

 

 

 

 

 

 

0901.12.10

- - -Arabica WIB hoặc Robusta OIB

20

I

10

5

5

5

5

0901.12.90

- - -Loại khác

20

I

10

5

5

5

5

 

- Cà phê đã rang

 

 

 

 

 

 

 

0901.21

- - Chưa khử chất ca-phê-in

 

 

 

 

 

 

 

0901.21.10

- - -Chưa tán

50

I

15

15

10

10

5

0901.21.20

- - -Đã tán

50

I

15

15

10

10

5

0901.22

- - Đã khử chất ca-phê-in

 

 

 

 

 

 

 

0901.22.10

- - -Chưa tán

50

I

15

15

10

10

5

0901.22.20

- - -Đã tán

50

I

15

15

10

10

5

0901.90.00

- Loại khác:

50

I

15

15

10

10

5

8407

Động cơ pít-tông (piston) đốt trong hoặc động cơ pít-tông mồi bằng tia lửa điện

 

 

 

 

 

 

 

8407.10.00

- Động cơ máy bay

0

I

0

0

0

0

0

 

- Động cơ đẩy thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

8407.21

- - Động cơ gắn ngoài:

 

 

 

 

 

 

 

8407.21.10

- - -Có công suất không quá 20kW (27CV)

30

I

10

5

5

5

5

8407.21.20

- - -Có công suất trên 20kW (27CV) nhưng không quá 22,38kW (30CV)

30

I

10

5

5

5

5

8407.21.90

- - -Có công suất trên 22,38kW (30CV)

5

I

5

5

5

5

5

8407.29

- - Loại khác:

 

 

 

 

 

 

 

8407.29.10

- - -Có công suất không quá 22,38kW (30CV)

30

I

10

5

5

5

5

8407.29.20

- - -Có công suất trên 22,38kW (30CV) nhưng không quá 750kW (1006CV)

5

I

5

5

5

5

5

8407.29.90

- - -Có công suất trên 750kW (1006CV)

5

I

5

5

5

5

5

 

- Động cơ pít-tông chuyển động thuận nghịch, loại sử dụng cho xe thuộc chương 87:

 

 

 

 

 

 

 

8407.32

- - Có dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250cc:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - Dùng cho nhóm khác thuộc chương 87 :

 

 

 

 

 

 

 

8407.32.91

- - - - Có dung tích xi lanh trên 50cc nhưng không quá 110cc

30

I

20

20

15

10

5

8407.32.92

- - - - Có dung tích xi lanh trên 110cc nhưng không quá 125cc

30

I

20

20

15

10

5

8407.32.99

- - - - Có dung tích xi lanh trên 125cc nhưng không quá 250cc

30

I

20

20

15

10

5

8407.33

- - Có dung tích xi lanh tren 250cc nhưng không quá 1000cc:

 

 

 

 

 

 

 

8407.33.90

- - - Loại khác

30

I

15

15

15

10

5

8407.34

- - Có dung tích xi lanh trên 1000cc:

 

 

 

 

 

 

 

8407.34.90

- - - Loại khác

30

I

15

15

15

10

5

8407.90

- - Động cơ khác:

 

 

 

 

 

 

 

8407.90.10

- - - Có công suất không quá 18,65kW (25CV)

30

I

15

15

10

10

5

8407.90.20

- - - Có công suất trên 18,65kW (25CV) nhưng không quá 22,38kW (30CV)

30

I

15

15

10

10

5

8407.90.90

- - - Có công suất trên 22,38kW (30CV)

5

I

5

5

5

5

5

8408

Động cơ đốt trong khởi động bằng sức nén, động cơ đi-ê-den (diesel) hoặc động cơ bán đi-ê-den (diesel)

 

 

 

 

 

 

 

8408.10

- Động cơ đẩy thuỷ:

 

 

 

 

 

 

 

8408.10.10

- -Có công suất không quá 22,38kW (30CV)

30

I

20

20

15

10

5

8408.10.20

- -Có công suất trên 22,38kW (30CV) nhưng không quá 40kW

0

I

0

0

0

0

0

8408.10.30

- -Có công suất trên 40kW nhưng không quá 100kW

0

I

0

0

0

0

0

8408.10.40

- -Có công suất trên 100kW nhưng không quá 750kW

0

I

0

0

0

0

0

8408.10.90

- -Có công suất trên 750kW

0

I

0

0

0

0

0

8408.20

- Động cơ đẩy dùng cho xe thuộc chương 87:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Có công suất không quá 20 kW

 

 

 

 

 

 

 

8408.20.11

- - - Dùng cho nhóm 8701

40

I

20

20

15

10

5

8408.20.19

- - - Loại khác

30

I

15

15

15

10

5

 

- - Có công suất trên 20kW nhưng không quá 22,38kW

 

 

 

 

 

 

 

8408.20.21

- - - Dùng cho nhóm 8701

30

I

20

20

15

10

5

8408.20.29

- - - Loại khác

30

I

15

15

15

10

5

 

- - Có công suất trên 22,38kW nhưng không quá 60kW

 

 

 

 

 

 

 

8408.20.31

- - - Dùng cho nhóm 8701

30

I

20

20

15

10

5

8408.20.39

- - - Loại khác

30

I

15

15

15

10

5

 

- - Loại khác

 

 

 

 

 

 

 

8408.20.91

- - - Dùng cho nhóm 8701

5

I

5

5

5

5

5

8408.20.99

- - - Loại khác

30

I

15

15

15

10

5

8408.90

- Động cơ khác:

 

 

 

 

 

 

 

8408.90.10

- -Có công suất không quá 18,65 kW

40

T

20

20

15

10

5

8408.90.20

- -Có công suất trên 18,65 kW nhưng không quá 22,38 kW

30

T

20

20

15

10

5

8408.90.30

- -Có công suất trên 22,38 kW nhưng không quá 60 kW

30

I

20

20

15

10

5

8408.90.40

- -Có công suất trên 60 kW nhưng không quá 100 kW

5

I

5

5

5

5

5

8408.90.50

- -Có công suất trên 100 kW

5

I

5

5

5

5

5

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 53/2002/ND-CP

Hanoi, May 13, 2002

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING CODE NUMBERS, NAMES AND TAX RATES OF A NUMBER OF COMMODITY ITEMS ON VIETNAMS 2002 LIST OF COMMODITIES AND TAX RATES IN IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFFS (CEPT) OF THE ASEAN COUNTRIES, PROMULGATED TOGETHER WITH THE GOVERNMENTS DECREE No. 21/2002/ND-CP OF FEBRUARY 28, 2002

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Law on Export Tax and Import Tax of December 26, 1991; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax of July 5, 1993 and Law No.04/1998/QH10 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax of May 20, 1998;
Pursuant to Resolution No.292/NQ-UBTVQH9 of November 8, 1995 of the Standing Committee of the National Assembly on Vietnam’s Program on Import Tax Reduction in Implementation of the ASEAN’s CEPT;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Article 1.- To promulgate together with this Decree the List of amendments and supplements to the code numbers, names and tax rates of a number of commodity items on Vietnam’s 2002 List of commodity items and tax rates thereof in implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) of the ASEAN countries, promulgated together with the Government’s Decree No.21/2002/ND-CP of February 28, 2002.

Article 2.- This Decree takes effect as from January 1, 2002. The previous stipulations which are contrary to this Decree are all hereby annulled. The Ministry of Finance shall guide in detail the implementation of this Decree.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

THE LIST OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO CODE NUMBERS, NAMES AND TAX RATES OF A NUMBER OF COMMODITY ITEMS ON VIETNAMS 2002 LIST OF COMMODITIES AND TAX RATES THEREOF IN IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFFS (CEPT) OF THE ASEAN COUNTRIES
(Promulgated together with the Government’s Decree No.53/2002/ND-CP of May 13, 2002)

HS Codes

Description of commodities

Preferential
tax rates (%)

Symbols

CEPT tax rates (%)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

02

03

04

05

06

0406

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

0406.10.00

- Fresh cheese (including whey cheese), not fermented, and curd for making cheese:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I

15

10

10

10

5

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

- Coffee, not roasted:

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

0901.11

- - Not decaffeinated

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

0901.11.10

- - - Arabica WIB or Robusta OIB

20

I

10

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

5

0901.11.90

- - - Other

20

I

10

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

0901.12

- Decaffeinated

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0901.12.10

- - - Arabica WIB or Robusta OIB

20

I

10

5

5

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other

20

I

10

5

5

5

5

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

0901.21

- - Not decaffeinated

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

0901.21.10

- - - Not ground

50

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

15

10

10

5

0901.21.20

- - - Ground

50

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

10

10

5

0901.22

- - Decaffeinated

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

0901.22.10

- - - Not ground

50

I

15

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10

5

0901.22.20

- - - Ground

50

I

15

15

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

0901.90.00

- Other:

50

I

15

15

10

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Aircraft engines

0

I

0

0

0

0

0

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

8407.21

- - Outboard motors:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

8407.21.10

- - - Of a capacity not exceeding 20 kW (27 CV)

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10

5

5

5

5

8407.21.20

- - - Of a capacity exceeding 20 kW (27 CV)but not exceeding 22.38 kW (30 CV)

30

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

5

5

5

8407.21.90

- - - Of a capacity exceeding 22.38 kW (30 CV)

5

I

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

5

5

8407.29

- - Other:

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

8407.29.10

- - - Of a capacity not exceeding 22.38 kW (30 CV)

30

I

10

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

8407.29.20

- - - Of a capacity exceeding 22.38 kW (30 CV) but not exceeding 750 kW (1006 CV)

5

I

5

5

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8407.29.90

- - - Of a capacity exceeding 750 kW (1006 CV)

5

I

5

5

5

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Reciprocating piston engines, of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87:

 

 

 

 

 

 

 

8407.32

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

- - - For other headings of Chapter 87:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

8407.32.91

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 110 cc

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20

20

15

10

5

8407.32.92

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 110 cc but not exceeding 125 cc

30

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20

15

10

5

8407.32.99

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 125 cc but not exceeding 250 cc

30

I

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

10

5

8407.33

- - Of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 1,000 cc

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

8407.33.90

- - - Other

30

I

15

15

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

8407.34

- - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc:

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8407.34.90

- - - Other

30

I

15

15

15

10

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other engines:

 

 

 

 

 

 

 

8407.90.10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.30

I

15

15

10

10

5

8407.90.20

- - - Of a capacity exceeding 18.65 kW (25 CV) but not exceeding 22.38 kW (30 CV)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I

15

15

10

10

5

8407.90.90

- - - Of a capacity exceeding 22.38 kW (30 CV)

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

5

5

5

5

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel, semi-diesel)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

8408.10

- Marine propulsion engines:

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

8408.10.10

- - Of a capacity not exceeding 22.38 kW (30 CV)

30

I

20

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10

5

8408.10.20

- - Of a capacity exceeding 22.38 kW (30 CV) but not exceeding 40 kW

0

I

0

0

0

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0

8408.10.30

- - Of a capacity exceeding 40 kW but not exceeding 100 kW

0

I

0

0

0

0

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8408.10.40

- - Of a capacity exceeding 100 kW but not exceeding 750 kW

0

I

0

0

0

0

0

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Of a capacity exceeding 750 kW

0

I

0

0

0

0

0

8408.20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

- - Of a capacity not exceeding 20 kW

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

8408.20.11

- - - For heading No.8701

40

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20

20

15

10

5

8408.20.19

- - - Other

30

I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

15

10

5

 

- - Of a capacity exceeding 20 kW but not exceeding 22.38 kW

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

8408.20.21

- - - For heading No.8701

30

I

20

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10

5

8408.20.29

- - - Other

30

I

15

15

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

 

- - Other

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8408.20.31

- - - For heading No.8701

30

I

20

20

15

10

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other

30

I

15

15

15

10

5

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

8408.20.91

- - - For heading No.8701

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I

5

5

5

5

5

8408.20.99

- - - Other

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

15

15

10

5

8408.90

- Other engines:

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

8408.90.10

- - Of a capacity not exceeding 18.65 kW

40

T

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

10

5

8408.90.20

- - Of a capacity exceeding 18.65 kW but not exceeding 22.38 kW

30

T

20

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10

5

8408.90.30

- - Of a capacity exceeding 22.38 kW but not exceeding 60 kW

30

I

20

20

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

8408.90.40

- - Of a capacity exceeding 60 kW but not exceeding 100 kW

5

I

5

5

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8408.90.50

- - Of a capacity exceeding 100 kW

5

I

5

5

5

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 53/2002/NĐ-CP sửa đổi mã số, tên gọi và thuế suất của một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho ngày 13/05/2002 kèm theo Nghị định 21/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.858

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!