Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 367/2007/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 367/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 367/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN PHƯỚC DÂN, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ- CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007;
Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tại Tờ trình số 1853/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 và theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản thẩm định đồ án quy hoạch số 147/SXD-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, với một số nội dung chính như sau:

1. Sự cần thiết lập quy hoạch điều chỉnh:

- Qua 8 năm thực hiện quy hoạch chung thị trấn Phước Dân được phê duyệt tại Quyết định số 61/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì dự báo nhu cầu phát triển đô thị không còn phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Chủ trương của Ủy ban dân dân tỉnh cho phép nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Phước Dân nhằm định hướng phát triển không gian của thị trấn, tạo cơ sở quản lý đô thị về kiến trúc - quy hoạch - hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện Ninh Phước.

2. Mục đích của đồ án:

- Cụ thể hoá chủ trương phá triển kinh tế - xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh Ninh Thuận và huyện Ninh Phước trên địa bàn thị trấn Phước Dân;

- Điều chỉnh sự phát triển không gian đô thị và cơ sở hạ tầng phù hợp với vai trò, tính chất, chức năng của đô thị trong giai đoạn trước mắc và lâu dài;

- Tạo cơ sở pháp lý để lập các quy hoạch chi tiết xây dựng và quản lý quy hoạch - xây dựng đô thị.

3. Động lực phát triển đô thị: ngành thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp được địa phương xác nhận là hướng ưu tiên của thị trấn, kết hợp với dịch vụ du lịch và làng nghề truyền thống.

4. Tính chất và chức năng đô thị:

a) Tính chất:

- Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội và khoa học kỹ thuật của thị trấn Phước Dân nói riêng và huyện Ninh Phước nói chung.

- Là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của tỉnh Ninh Thuận.

- Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh;

b) Chức năng: là thị trấn huyện lỵ của huyện Ninh Phước, gồm các chức năng chính của một đô thị loại V, mang chức năng của đô thị trung tâm huyện lỵ.

5. Quy mô dân số lao động:

- Dân số dự báo ngắn hạn đến năm 2015: 30.000 người (đô thị loại V);

- Dân số dự báo dài hạn đến năm 2025: 50.000 người (đô thị loại IV).

6. Quy mô đất đai:

STT

LOẠI ĐẤT

Dự báo 2015

Dự báo 2025

Tiêu chuẩn (m2/người)

Diện tích (ha)

Tiêu chuẩn (m2/người)

Diện tích (ha)

A

ĐẤT DÂN DỤNG

> 90

245 - 282

90

410 - 435

1

Đất khu ở

60 - 65

165 - 195

50

250

2

Đất công trình công cộng

4 - 5

10,5 - 12

4 - 5

20 - 25

3

Đất cây xanh - thể dục thể thao

9 - 12

21 - 27

10 -12

50 - 60

4

Đất giao thông

12 - 18

48

18 - 20

90 -100

B

ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG

 

160

 

220

1

Đất tiểu thủ công nghiệp

 

20 - 30

 

50

2

Đất kho tàng

 

10

 

20

3

Đất cơ quan không thuộc thị trấn

3

13

4

25

4

Đất giao thông đối ngoại

 

20

 

30

5

Đất khác

 

50

 

70

 

Cộng

 

350 - 380

 

450 - 550

 

Đất dự trữ phát triển

 

70

 

100

 

TỔNG CỘNG

 

475 - 512

 

550 - 650

 

7. Định hướng phát triển không gian:

- Đô thị phát triển về phía Đông Nam trên cơ sở lấy trung tâm thị trấn hiện hữu làm hạt nhân;

- Hình thành 3 khu ở mới trên cơ sở cải tạo chỉnh trang đô thị hoá các làng hiện hữu: Phú Quý, Chung Mỹ, Mỹ Nghiệp;

- Đề xuất một số trục giao thông mới mang chức năng kết nối các khu ở trong đô thị Phước Dân và định hướng mạng lưới phát triển đô thị trong tương lai;

- Có giải pháp bố trí hợp lý một số công trình công cộng trong cơ cấu chung để tạo không gian chính hình thành bộ mặt đô thị Phước Dân; đồng thời phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị vừa và nhỏ, tập trung vốn ít, chia nhiều giai đoạn đầu tư: bến xe huyện, cảnh quan hai bên bờ sông Lu, khu tiểu thủ công nghiệp, trung tâm thương mại, …

8. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị: các chỉ tiêu, thông số kinh tế kỹ thuật về cơ sở hạ tầng khu quy hoạch trong từng giai đoạn phát triển đô thị thị trấn Phước Dân theo thuyết minh quy hoạch đã được Sở Xây dựng thẩm định.

9. Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015:

a) Phạm vi xây dựng đợt đầu:

- Quy mô dân số khoảng 30.000 dân.

- Tổng quy mô dự kiến khoảng 350ha.

- Mở rộng tuyến giao thông đi Mỹ Nghiệp nối với trục trung tâm hiện hữu của thị trấn, hình thành khu ở dọc theo trục đường.

- Cải tạo chỉnh trang đô thị hoá khu dân cư làng Chung Mỹ, mở tuyến giao thông nội ô nối khu dân cư trước cổng làng Mỹ Nghiệp với khu dân cư Chung Mỹ;

b) Các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên:

- Các dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

- Dự án tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải toả đền bù khi tiến hành triển khai các dự án chỉnh trang cải tạo mở rộng đô thị.

- Dự án đầu tư các công trình cơ quan và các dự án về thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thị trấn như: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

- Dự án đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, …

10. Kinh phí lập quy hoạch: 1.098.031.816 đồng (một tỷ, chín mươi tám triệu, ba mươi mốt nghìn, tám trăm mười sáu đồng).

Trong đó:

- Kinh phí khảo sát đo đạc: 267.903.098 đồng;

- Kinh phí lập quy hoạch: 830.128.718 đồng.

(kèm theo bảng tổng hợp kinh phí do Sở Xây dựng lập)

Ghi chú: chi phí cắm mốc, công bố quy hoạch thanh toán phải có hoá đơn chứng từ chứng thực theo khối lượng thực hiện.

11. Kinh phí lập quy hoạch: theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.

Điều 2. Triển khai thực hiện.

2.1. Các công trình xây dựng trong khu quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ theo đúng đồ án quy hoạch được duyệt; cấm xây dựng những cơ sở gây ô nhiễm môi trường trái với với tính chất khu quy hoạch đã được xác định;

2.2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước thực hiện các bước tiếp theo về triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn đã có quy hoạch chung được duyệt.

- Chỉ đạo Thanh tra Xây dựng thực hiện chức năng kiểm tra, quản lý, theo dõi việc triển khai đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn Phước Dân đã được duyệt;

2.3. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Dân trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt để các đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân khu vực được biết và thực hiện.

- Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng được duyệt triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thị trấn làm cơ sở quản lý xây dựng chặt chẽ.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành trong trường hợp huy động các nguồn vốn để cải tạo, xây dựng phục vụ quy hoạch và đúng pháp luật.

- Hoàn chỉnh và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy định sau khi có sự thoả thuận của các ban, ngành liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Kiến trúc miền Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH

Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

(Kèm theo văn bản thẩm định số 147/SXD-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Sở Xây dựng)

Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005:

- Quy mô dân số: 50.000 (người)

- Giá lập quy hoạch tương ứng: A = 650.000.000 (đ)

Giá lập quy hoạch điều chỉnh với hệ số k = 1,09 theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng: B = A x 1,09 = 708.500.000 (đ)

STT

HẠNG MỤC

HỆ SỐ

THÀNH TIỀN

1

Chi phí thiết kế đô thị khu quy hoạch.

B x 20%

141.700.000 đ (1)

2

Chi phí đánh giá tác động môi trường.

B x 9%

63.765.000 đ (2)

3

Chi phí lập quy hoạch theo hồ sơ.

B x 71%

503.035.000 đ (3)

Chi phí theo thành phần hồ sơ được thẩm định:

B x 91%

644.735.000 đ (4)

4

Thuế VAT

(4) x 1,1

709.208.500 đ (5)

5

Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch.

(5) x 4,27%

30.283.202 đ (6)

6

Chi phí công bố quy hoạch tạm tính

(5) x 5%

35.460.425 đ (7)

Tổng cộng:

(5) + (6) + (7)

774.952.127 đ (8)

7

Chi phí quản lý.

(8) x 3,81%

29.525.676 đ (9)

8

Chi phí thẩm định.

(8) x 3,31%

25.650.915 đ (10)

Tổng chi phí lập quy hoạch:

(8) + (9) + (10)

830.128.718 đ

 

(Tám trăm ba mươi triệu, một trăm hai mươi tám nghìn, bảy trăm mười tám đồng)

Lưu ý: chi phí công bố panô quy hoạch được thanh toán theo khối lượng thực tế trên cơ sở hoá đơn chứng từ.

 

 

Người lập
Kiều Tấn Thịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 367/2007/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85