Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 257-TTg năm 1995 về việc phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hạ Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 257-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 257-TTG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HẠ LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định hướng chủ yếu trong đề án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2010 do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình (Tờ trình số 1146-TT/UB ngày 18/6/1994) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 460-BXD/KTQH ngày 14/4/1995) với những nội dung chính như sau:

1/ Về tính chất của thành phố Hạ Long:

Thành phố Hạ Long là trung tâm du lịch nghỉ mát của cả nước có quy mô tầm cỡ quốc tế, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Quảng Ninh, là đầu mối giao thông, Trung tâm thương mại dịch vụ lớn của vùng, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của cả nước, là trung tâm khai thác, sàng tuyển than quan trọng của cả nước.

2/ Về quy mô:

Căn cứ vào khả năng quỹ đất thành phố Hạ Long phát triển chủ yếu 4 khu vực Hòn Gai, Bãi Cháy, Bắc Cửa Lục và khu vực Hùng Thắng quy mô dân số thành phố khoảng 500.000 người.

3/ Về quản lý kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị:

Bố cục không gian các công trình kiến trúc ven biển phải phù hợp với cảnh quan thiên nhiên chung, không làm biến dạng địa hình cảnh quan và bảo đảm môi trường trong sạch.

4/ Về quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Cần bảo đảm cho việc phát triển các công trình giao thông như ga lập tàu, ga trên cảng, công trình kho bãi phục vụ cảng nước sâu và cảng chuyên dùng khác, đảm bảo yêu cầu cấp nước, cấp điện và thoát nước phục vụ cho sản suất và sinh hoạt của thành phố.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý qui hoạch xây dựng thành phố Hạ Long để làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng, bảo đảm việc xây dựng theo đúng qui hoạch đã được duyệt và các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng triển khai thực hiện qui hoạch chung thành phố Hạ Long bao gồm:

- Lập và trình duyệt các qui hoạch chuyên ngành và qui hoạch chi tiết các khu chức năng, triển khai các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên để thực hiện qui hoạch được duyệt.

- Hướng dẫn việc thực hiện xây dựng theo đúng qui hoạch được duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để xây dựng thành phố Hạ Long.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 257-TTg

Hanoi, April 29, 1995

 

DECISION

APPROVING THE MASTER PLAN FOR HA LONG CITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposals of the President of the People's Committee of Quang Ninh province and the Minister of Construction,

DECIDES:

Article 1.- To approve the main orientations embodied in the master plan for Ha Long City for the period up to the year 2010, which was submitted by the President of the People's Committee of Quang Ninh province (in Official Dispatch No.1146-TT/UB on the 18th of June 1994) and evaluated by the Minister of Construction (in Official Dispatch No.460-BXD/KTQH of the 14th of April 1995). These are:

1. Characteristics of Ha Long City:

Ha Long City shall be a national tourist center of international standard, the political, economic and cultural center of Quang Ninh province, a transport hub, a big regional commercial and service center, an important area in national security and defense, and an important center for coal extraction and sorting of the country.

2. Size:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 257-TTg năm 1995 về việc phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hạ Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190