Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 10/CT-UBND 2020 quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 14/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm vừa qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, qua đó việc quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhiều kết quả tích cực, nâng cao chất lượng công trình xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại hạn chế: Tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ vật liệu xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra, sử dụng nguồn vật liệu không đảm bảo chất lượng, chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ; chưa phát huy được tiềm năng về việc sử dụng nguồn vật liệu được sản xuất trên địa bàn tỉnh; việc xử lý, tái sử dụng tro, xỉ vẫn chưa đạt kết quả cao.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, công khai cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển hơn nữa công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục định hướng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn tới phù hợp theo quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của ngành, của vùng, phù hợp theo quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Về tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác quản lý vật liệu xây dựng nâng cao nhận thức về pháp luật và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; triển khai đồng bộ các biện pháp, quy định pháp luật về công tác quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trong đầu tư xây dựng; theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016; Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016; Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng; nội dung Thông báo số 351-TB/BCSĐ ngày 06/7/2020 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, văn bản số 4912/UBND-CN ngày 21/7/2020 và các chỉ đạo khác của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng và nguồn gốc xuất xứ đầu vào như vật liệu, bê tông thương phẩm, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị xây dựng lắp đặt vào công trình và các thiết bị khác; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng công trình. Tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và giám sát tác giả thường xuyên, chặt chẽ. Kiên quyết không nghiệm thu đối với các công trình, hạng mục công trình sử dụng vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Tăng cường công tác quản lý và thu nộp nghĩa vụ tài chính về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng.

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Nhà nước về sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng; ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao để làm vật liệu xây dựng; ưu tiên sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng có chứa thành phần tro, xỉ, thạch cao trong các công trình xây dựng; ưu tiên sử dụng cát nghiền nhân tạo thay thế cát tự nhiên; ưu tiên sử dụng đất, đá bãi thải mỏ ngành than để làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước liên quan

2.1. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể (hoặc phương án) các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình nhưng chất lượng không đảm bảo, không có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là đối với cát, đá xây dựng; đất, cát san lấp; bê tông thương phẩm và bê tông nhựa.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương hướng dẫn các nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng tro, xỉ thải nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng các dự án trên mặt bng tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, các dự án khai thác đất, cát phục vụ san lấp phải thực hiện đúng theo thiết kế mỏ được thẩm định, phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thực hiện việc công bố công khai đơn giá vật liệu xây dựng theo định kỳ; thẩm định, công bố đơn giá khai thác các dự án khai thác, tận thu vật liệu san lấp mặt bằng để làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

- Chủ động triển khai thanh tra thường xuyên, đột xuất việc sử dụng, khai thác vật liệu san nền các dự án có khối lượng lớn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2.2. Sở Tài nguyên và môi trường

- Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể (hoặc phương án) các địa điểm, khu vực thăm dò, khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh được duyệt, chủ trì rà soát, khoanh định, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các khu vực đấu giá và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức rà soát lại các quy hoạch khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp và xác định nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh đảm bảo cân đối cung cầu và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, đá, sỏi làm vật liệu xây dựng và đất san lấp mặt bằng. Kiểm tra, rà soát các mỏ đã khai thác hết trữ lượng so với giấy phép và yêu cầu thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác theo đúng quy định pháp luật và kiên quyết không tham mưu UBND tỉnh gia hạn giấy phép và không cấp giấy phép mới đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm.

2.3. Sở Giao thông Vận tải

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện và chủ phương tiện sử dụng phương tiện không đúng mục đích, các phương tiện tham gia khai thác, vận chuyển cát, sỏi, đất san lấp trái phép, vi phạm thời gian khai thác và sử dụng các phương tiện quá khổ, quá tải trọng cho phép theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan quản lý, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển cát, đá, sỏi, đất san lấp trái phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện rà soát, cắm các biển báo hiệu, biển hướng dẫn, biển các đoạn tuyến, khu vực cấm lưu thông, cấm khai thác cát, đá, sỏi... trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành trước khi tiến hành xử lý, xử phạt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh về việc quy hoạch bến bãi tập kết cát, đá, sỏi, bến thủy nội địa theo quy định. Tăng cường công tác quản lý các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông. Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng lập bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép. Kiên quyết xử lý dứt điểm các bến bãi tập kết cát, sỏi, bến thủy nội địa trái phép, tự phát không đảm bảo theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương rà soát, khoanh vùng địa điểm nạo vét, thu hồi sản phẩm nạo vét luồng lạch để làm vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng theo quy định.

2.4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh hàng năm;

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ về nguồn gốc các loại cát, đá, sỏi, vật liệu san lấp đưa vào công trình và các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp trong quá trình thẩm tra, quyết toán hoàn thành các dự án. Thực hiện việc giảm trừ hoặc loại khỏi giá trị quyết toán công trình đối với phần cát, đá, sỏi, vật liệu san lấp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, hoặc chưa thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính (nộp thuế, phí) theo quy định (nếu có).

2.5. Công an tnh

- Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, lập bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, nhất là những địa bàn giáp ranh phức tạp, các dự án, công trình xây dựng sử dụng khối lượng lớn đất, cát san lấp. Kiểm tra các phương tiện thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ máy móc, thiết bị dùng để khai thác cát trái phép và tịch thu thiết bị, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phòng, chống, đấu tranh tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi, đất san lấp trái phép. Phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp trái phép. Kiên quyết xử lý các chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, vi phạm quy định về an toàn giao thông. Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cán bộ chiến sỹ được phân công tại địa bàn xảy ra vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi, đất san lấp trái phép.

2.6. Cục Thuế tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, tăng cường kiểm tra và siết chặt công tác quản lý hóa đơn thuế đối với việc mua bán cát, đá, sỏi, vật liệu san lấp, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ.

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, theo dõi, quản lý việc kê khai nộp thuế của các tổ chức, doanh nghiệp khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp để so sánh với trữ lượng, công suất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để kiên quyết tìm ra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép, lợi dụng mua bán hóa đơn, làm thất thu thuế, thất thoát nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan thuế tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 108/UBND-KH ngày 11/6/2020 về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phục vụ quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2.7. Đề nghị Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh; Cục Hải quan Quảng Ninh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập lậu, nhái nhãn hiệu hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng lưu thông trên thị trường.

2.8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp, khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ khoáng sản làm vật liệu xây dựng chưa khai thác và quản lý chặt chẽ khoáng sản làm vật liệu xây dựng chưa khai thác. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, đá, sỏi, đất san lấp trái phép và các tổ chức, cá nhân trong bộ máy quản lý có hành vi buông lỏng, bao che cho các hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp trái phép theo quy định pháp luật. Nếu địa phương nào để tình trạng khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp trái phép và các bãi tập kết cát, đá, sỏi trái phép, không phù hợp với quy hoạch kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan: Công an, phòng ban được được giao quản lý tài nguyên và quản lý vật liệu xây dựng của địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

- Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp trái phép trên địa bàn quản lý phải thực hiện ngăn chặn và xử lý ngay theo đúng thẩm quyền, không được đùn đẩy trách nhiệm. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý dứt điểm;

- Chỉ đạo giám sát các chủ đầu tư khi tiến hành ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát, đá, sỏi, đất san lấp phải chứng minh bằng văn bản về nguồn gốc hợp pháp của cát, đá, sỏi, đất san lấp do nhà thầu cung cấp và chỉ phê duyệt, thanh toán, quyết toán đối với phần khối lượng cát, sỏi và vật liệu san lấp có nguồn gốc hợp pháp.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn ngay các hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, đất san lấp, khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép và các hành vi vi phạm trong việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, đá, sỏi, đất san lấp, khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý. Nếu trên địa bàn xã, phường, thị trấn nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi, đất san lấp, khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét để khai thác diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã.

3. Các chủ đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

3.1. Các chủ đầu tư xây dựng công trình

- Về quản lý vật liệu xây dựng: Có trách nhiệm sử dụng các loại vật tư, vật liệu xây dựng có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; cương quyết không sử dụng các loại vật liệu xây dựng không đạt yêu cầu về chất lượng, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ; ưu tiên sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ, vật liệu địa phương, khuyến khích các chủ đầu tư sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường, sử dụng cát nhân tạo để thay thế cát tự nhiên; nghiên cứu sử dụng các vật liệu tro xỉ nhà máy nhiệt điện, bãi thải của các mỏ khai thác than làm vật liệu thay thế đất, cát san lấp.

- Chủ đầu tư dự án sử dụng vật liệu san lấp phải sử dụng nguồn vật liệu hợp pháp, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác, các quy định của pháp luật về Xây dựng, Khoáng sản, Đất đai, Môi trường và các quy định hiện hành khác có liên quan. Trường hợp đơn vị cung cấp vật liệu san lấp chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính thì Chủ đầu tư dự án sử dụng vật liệu san lấp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình xây dựng được giao làm chủ đầu tư.

3.2. Các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

- Các dự án khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền cho phép và được chấp thuận đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Các dự án khai thác đất san lấp, tận thu cát cần thực hiện theo đúng tiến độ, hồ sơ thiết kế, ranh giới khai thác được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác; xây dựng đơn giá khai thác trung bình của dự án khai thác, tận thu vật liệu san lấp mặt bằng gửi về Sở Xây dựng công bố theo quy định.

- Sử dụng các nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất vật liệu xây dựng có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và những nguyên liệu thuộc diện phải công bố chất lượng thì phải được công bố chất lượng theo quy định;

- Các đơn vị có trạm trộn bê tông thương phẩm, bê tông nhựa trên địa bàn tỉnh hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ về quy hoạch, thiết kế, cấp phép, môi trường, đất đai theo đúng quy định hiện hành. Thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới dây chuyền công nghệ, sử dụng vật liệu đầu vào để sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông nhựa phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn, nguồn gốc, xuất xứ và đảm bảo chất lượng theo quy định;

- Giá bán các sản phẩm, vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa phải được công khai, niêm yết rõ ràng, định kỳ hàng tháng (hoặc quý) hoặc khi có sự biến động về giá phải gửi về Sở Xây dựng công bố công khai;

- Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, các quy định khác có liên quan.

3.3. Đối với các chủ đầu tư là các Ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực (được giao làm chủ đầu tư và đồng thời thực hiện quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng): Ngoài việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư như đã nêu tại mục 3.1, đồng thời chỉ đạo, tổ chức giám sát đảm bảo theo Mục 4.2 nêu dưới đây của Chỉ thị.

4. Đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng công trình

4.1. Đối với đơn vị khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng

Có trách nhiệm khảo sát tình hình thực tế để xem xét, báo cáo chủ đầu tư lựa chọn các nguồn cung ứng vật liệu xây dựng đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, đầy đủ căn cứ pháp lý và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

4.2. Đối với đơn vị tư vấn giám sát

- Kiên quyết yêu cầu đưa ra khỏi công trường đối với những vật tư, vật liệu, thiết bị, máy thi công không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; báo cáo chủ đầu tư, các cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng nếu nhà thầu thi công xây dựng cố tình vi phạm.

- Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu kết quả thi công của từng phần việc, từng hạng mục công trình và công trình theo quy định. Kiên quyết từ chối nghiệm thu những công việc, hạng mục thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không tuân thủ trình tự, quy trình kỹ thuật thi công xây dựng công trình.

4.3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng công trình

- Sử dụng các vật liệu, vật tư, thiết bị xây dựng đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ.

- Lập kế hoạch thí nghiệm hiện trường trong quá trình thi công xây dựng trình Chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình.

- Thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị trước và trong khi thi công xây dựng; thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình đảm bảo tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế.

5. Xử lý các vi phạm

- Xử lý nghiêm các trường hp vi phạm theo Luật Cán bộ công chức, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ;

- Không cho phép tham gia đấu thầu các dự án mới đối với những nhà thầu vi phạm.

6. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

- Giao Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra, theo dõi thực hiện Chỉ thị; tổng hợp kết quả và kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các ban quản lý dự án;
- Huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, XD4.
20b BC8-01

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 14/08/2020 về quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.132

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!