Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản

Số hiệu: 139/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phạt đến 50 triệu khi chiếm dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Đây là nội dung mới tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đó, phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với người thuê, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi:

- Chiếm dụng nhà ở;

- Tự ý đục phá, cơ nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở;

- Sử dụng nhà ở không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở.

Ngoài việc bị xử phạt tiền thì những hành vi trên còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như:

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;

- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở.

Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15/01/2018 và thay thế Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

2. Nghị định này được áp dụng đối với:

a) Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;

b) Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Công trình khác quy định tại Nghị định này là công trình có quy mô không thuộc các trường hợp: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ.

2. Đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều công trình, hạng mục công trình, mà có hành vi vi phạm hành chính thì việc xử phạt hành chính được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện cùng một hành vi vi phạm hành chính tại nhiều công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đó mà chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt hành chính, nay bị phát hiện thì bị coi là vi phạm hành chính nhiều lần;

b) Một hành vi vi phạm hành chính mà tổ chức, cá nhân đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền hoặc đã thực hiện xong quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền, trong thời hạn 01 năm (đối với hình thức phạt tiền) kể từ ngày thực hiện các quyết định này mà lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính đó thì bị coi là tái phạm.

3. Trong Nghị định này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính được hiểu như sau:

a) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp được gọi chung là tổ chức. Tổ chức có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân;

b) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được gọi chung là cá nhân.

Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính;

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;

đ) Những biện pháp khác được quy định tại Nghị định này.

Điều 4. Mức phạt tiền tối đa

Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau:

1. Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1.000.000.000 đồng.

2. Trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300.000.000 đồng.

3. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4, điểm a và điểm b khoản 5, khoản 7, điểm a và điểm b khoản 8, điểm a và điểm b khoản 9 Điều 15; khoản 1 Điều 23; điểm a khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 30; khoản 1 Điều 58; điểm a khoản 3 Điều 63; Điều 64; khoản 1 (trừ điểm e) Điều 66 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng là 01 năm.

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 02 năm.

3. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng. Đối với nhà ở riêng lẻ, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày kết thúc của hợp đồng thi công xây dựng công trình (nếu có) hoặc ngày đưa công trình vào sử dụng;

b) Khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện có vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính này đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều này. Thời gian cơ quan có thẩm quyền thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

4. Trong thời hiệu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 6. Xử phạt hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này

Tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt hành chính theo hình thức, mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mục 1. ĐỐI VỚI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

Điều 7. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động:

a) Khảo sát xây dựng;

b) Lập quy hoạch xây dựng;

c) Lập dự án đầu tư xây dựng;

d) Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;

đ) Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

e) Thiết kế xây dựng;

g) Thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán;

h) Thi công xây dựng;

i) Giám sát thi công xây dựng;

k) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định giá xây dựng;

l) Kiểm định xây dựng;

m) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài thì còn bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định;

b) Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;

c) Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập - tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được;

d) Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được;

đ) Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động xây dựng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập lại kết quả khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hành vi quy định tại khoản 1 (trừ điểm đ) Điều này;

c) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc, thiết bị thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

d) Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Điều 8. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi chưa có văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

b) Không nghiệm thu hoặc không phê duyệt vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

b) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

c) Không phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng bổ sung trước khi nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng đối với các phần việc phát sinh;

d) Lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng không phù hợp với một trong các nội dung sau: Loại, cấp công trình xây dựng; loại hình khảo sát; bước thiết kế hoặc yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng;

đ) Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khi chưa có nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt hoặc không phù hợp với các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt;

e) Không tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo quy định;

g) Không thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định hoặc thực hiện khảo sát xây dựng không đúng với một trong các nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiêu chuẩn áp dụng; nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt;

h) Không sử dụng bản đồ địa hình hoặc sử dụng bản đồ địa hình không phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

i) Không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ khảo sát địa hình không phù hợp với hiện trạng hoặc quá thời hạn quy định tại thời điểm lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hoặc chỉ có bản đồ địa chính;

k) Chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với một trong các nội dung sau: Khối lượng công việc khảo sát xây dựng thực tế; nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt;

l) Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt; phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt hoặc xác định định mức, đơn giá khảo sát xây dựng không phù hợp với thành phần công việc hoặc không đúng các chế độ, chính sách theo quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

m) Để năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường hoặc phòng thí nghiệm (nếu có) của nhà thầu khảo sát xây dựng không đảm bảo so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện khảo sát hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp đã kết thúc việc thi công xây dựng hoặc buộc hủy bỏ kết quả khảo sát trong trường hợp đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

b) Buộc thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung và điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng theo kết quả khảo sát đo đạc bổ sung đối với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này;

c) Buộc phê duyệt lại dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng trình tự, thủ tục quy định;

b) Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng;

b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm thay đổi mật độ xây dựng hoặc mật độ dân số, dẫn đến làm vượt khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội của đô thị, khu vực.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập lại quy hoạch xây dựng điều chỉnh đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 11. Vi phạm quy định về lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình không đầy đủ nội dung theo quy định;

c) Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định;

d) Không tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khi có thay đổi một trong các yếu tố sau:

a) Chủ đầu tư;

b) Nguồn vốn;

c) Tổng mức đầu tư.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phương án công nghệ hoặc phương án thiết kế không phù hợp theo quy định;

c) Không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định;

d) Không đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án sử dụng vốn nhà nước.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng đối với trường hợp dự án chưa thực hiện hoặc đang thực hiện):

a) Buộc tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này;

c) Buộc hủy dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định;

b) Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình không đúng trình tự, thủ tục hoặc quy cách hồ sơ thiết kế theo quy định;

c) Không phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định;

d) Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định;

đ) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật;

e) Không tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc đối với các công trình yêu cầu phải thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc;

g) Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc lập không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;

b) Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định khi thay đổi một trong các yếu tố: Địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

c) Phê duyệt thiết kế không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực;

d) Phê duyệt thiết kế bước sau không phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu theo quy định của thiết kế bước trước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước;

đ) Phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt;

e) Phê duyệt thiết kế an toàn quá tiêu chuẩn quy định gây lãng phí đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phê duyệt thiết kế biện pháp thi công không đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật hoặc tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

b) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

c) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng định mức cao hơn định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

d) Phê duyệt dự toán có nội dung áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình hoặc không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán gói thầu đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

đ) Phê duyệt dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế và yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình;

e) Phê duyệt thiết kế, dự toán không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu hoặc vật liệu xây không nung;

g) Tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc không đúng trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng;

b) Buộc phê duyệt lại thiết kế đối với trường hợp chua hoặc đang thi công xây dựng và buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng và buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc tổ chức nghiệm thu lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Buộc tổ chức lập, phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình bắt buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

e) Buộc tổ chức thi tuyển trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

g) Buộc lập lại nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

h) Buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

i) Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

k) Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với thiết kế bước trước hoặc nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

l) Buộc phê duyệt lại chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

m) Buộc điều chỉnh dự toán xây dựng để phê duyệt lại (áp dụng cho cả trường hợp đã tổ chức đấu thầu) đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này;

n) Buộc điều chỉnh thiết kế, lập lại dự toán để phê duyệt lại và buộc đảm bảo tỷ lệ phần trăm sử dụng vật liệu xây không nung trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này;

o) Buộc tổ chức thi tuyển lại hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung quy định trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt (nếu có);

b) Thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

c) Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận;

d) Không hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;

đ) Không tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án cho đến khi chuyển giao cho chính quyền hoặc các tổ chức, doanh nghiệp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị theo kế hoạch đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc chủ đầu tư thứ cấp thực hiện dự án đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này;

d) Buộc hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

đ) Buộc tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

b) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ):

a) Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án;

b) Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình đã được phê duyệt;

c) Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

d) Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ đầu tư không đảm bảo đủ vốn của dự án nhưng vẫn khởi công xây dựng.

4. Trường hợp khởi công xây dựng mà chưa có giấy phép xây dựng theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định này.

5. Vi phạm quy định về động thổ, khởi công, khánh thành công trình xây dựng được xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 15. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

1. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

3. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

5. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt;

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;

c) Xây dựng công trình sai cốt xây dựng;

d) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông (trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này);

đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

8. Xử phạt đối với hành vi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này;

c) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này mà tái phạm như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này;

c) Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.

10. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng đến 12 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 9 Điều này.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc bổ sung phương tiện che chắn theo quy định và khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 6 và khoản 7 Điều này.

12. Đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này mà đang thi công xây dựng thì xử lý như sau:

a) Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình;

b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng;

c) Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

13. Đối với trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này, sau khi được cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, công trình, phần công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy phép xây dựng thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình hoặc phần công trình đó mới được tiếp tục xây dựng.

Điều 16. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lắp đặt biển báo tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan theo quy định;

c) Không quy định về căn cứ xem xét ưu tiên cho nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu có công việc thi công xây dựng;

d) Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng không đầy đủ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định;

b) Không tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không kiểm tra dẫn đến năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng không đảm bảo so với hồ sơ dự thầu;

b) Không có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường của nhà thầu;

c) Không kiểm tra dẫn đến các phiếu kết quả thí nghiệm lập không đúng quy định hoặc thiếu các kết quả thí nghiệm theo quy định.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt;

b) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công xây dựng công trình không gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đến thời hạn theo quy định;

c) Tổ chức thi công xây dựng công trình sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc sai tiêu chuẩn áp dụng;

d) Không có kết quả kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị lắp đặt vào công trình;

đ) Đưa vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình đối với những vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy theo quy định;

e) Không mua bảo hiểm công trình theo quy định.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu xây không nung.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lắp đặt biển báo đầy đủ nội dung tại công trường xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thông báo bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc xem xét ưu tiên cho nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng trong hồ sơ mời thầu đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Buộc tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

e) Buộc thực hiện thí nghiệm hoặc thí nghiệm lại theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

g) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công thi công xây dựng công trình theo thiết kế biện pháp thi công được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

h) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình nộp gia hạn bảo lãnh hợp đồng khi đến thời hạn gia hạn bảo lãnh hợp đồng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

i) Buộc nhà thầu thi công tổ chức thi công xây dựng công trình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

k) Buộc mua bảo hiểm công trình đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này;

l) Buộc đảm bảo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong trường hợp công trình đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để cán bộ giám sát thi công thực hiện giám sát hoặc ký các tài liệu trong hồ sơ nghiệm thu mà không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp;

b) Nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định;

c) Không gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thanh toán khi chưa có đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

3. Phạt tiền đối với hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng như sau:

a) Từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 09 tháng đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A;

b) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 06 tháng đối với dự án nhóm B;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 03 tháng đối với dự án nhóm C.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi đưa từng phần công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nghiệm thu khi công việc chưa thực hiện hoặc nhiều hơn công việc thực tế thực hiện;

b) Công trình đã nghiệm thu nhưng không đảm bảo về chất lượng hoặc chủng loại vật liệu theo hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ hoàn thành công trình;

c) Bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ thanh toán đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc trong thời hạn 01 tháng phải hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, trình người quyết định đầu tư phê duyệt đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Buộc trong thời hạn 01 tháng phải tổ chức nghiệm thu đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này và buộc bồi thường thiệt hại cho bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

d) Buộc tổ chức nghiệm thu lại theo thực tế thi công và buộc thu hồi số tiền đã nghiệm thu, thanh toán sai đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

đ) Buộc khắc phục chất lượng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

e) Buộc trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 5 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu;

b) Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép);

b) Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định;

c) Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

d) Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng giá trúng thầu đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc thực hiện thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 19. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có một trong các hành vi sau đây:

a) Không phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

b) Không tổ chức giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý và vận hành công trình có một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức lập quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc không thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy trình được duyệt;

b) Không lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng năm theo quy định;

c) Không lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định;

d) Không bàn giao, bàn giao chậm hoặc bàn giao không đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt cho chủ sở hữu, đơn vị quản lý sử dụng công trình;

đ) Không lập, thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng, vận hành công trình có một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình đối với công trình đã hết tuổi thọ theo thiết kế quy định;

b) Không thực hiện quan trắc công trình theo quy định;

c) Sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực để thực hiện bảo trì;

d) Không tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc không gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

đ) Không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc báo cáo theo quy định khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

e) Không thực hiện một trong các nội dung sau khi công trình hết thời hạn sử dụng: Gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình; báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền đối với công trình quy định phải báo cáo.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập quy trình bảo trì hoặc thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc thực hiện giám sát, nghiệm thu công tác thi công, sửa chữa bảo trì hoặc buộc lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này;

d) Buộc chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

đ) Buộc chủ sở hữu, đơn vị quản lý và sử dụng công trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

e) Buộc tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc buộc gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

g) Buộc thực hiện các trách nhiệm, biện pháp theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

h) Buộc thực hiện: Gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình; báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này.

Điều 20. Vi phạm quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định;

b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc lưu trữ hoặc bổ sung đầy đủ danh mục tài liệu lưu trữ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về sự cố công trình

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định khi xảy ra sự cố công trình;

b) Không tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố công trình hoặc tự ý phá dỡ, thu dọn hiện trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

c) Không lập hồ sơ sự cố công trình theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập hồ sơ sự cố công trình đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Trường hợp nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư thì tùy theo phạm vi nhiệm vụ được giao, nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án bị xử phạt hành chính đối với những hành vi quy định từ Điều 7 đến Điều 21 của Nghị định này.

Mục 2. ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (TRONG TRƯỜNG HỢP TỰ THỰC HIỆN), NHÀ THẦU, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

Điều 23. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định hoặc sai chứng chỉ hành nghề hoặc không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực;

b) Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng;

c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề hoặc không đủ điều kiện năng lực tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định;

b) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;

c) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực đã hết hiệu lực theo quy định;

d) Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định;

đ) Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định.

3. Ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm chế độ báo cáo theo quy định;

b) Tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có giấy phép hoạt động xây dựng;

c) Không liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;

d) Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng;

đ) Không đăng ký hoặc không thông báo địa chỉ, số điện thoại, fax, email của văn phòng điều hành hoặc người đại diện thực hiện hợp đồng đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

e) Sử dụng lao động là người nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam nhưng không phải là chuyên gia quản lý kinh tế, chuyên gia quản lý kỹ thuật hoặc không phải người lao động có tay nghề cao mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được;

g) Không thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

h) Không phân định cụ thể nội dung, khối lượng hoặc giá trị phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam;

i) Không thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng nhận thầu hoặc không thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp không có chứng chỉ năng lực; đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp chứng chỉ năng lực hết hiệu lực đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Thông báo cho cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thu hồi hoặc tuyên hủy chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc hoàn thành việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề phù hợp đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

đ) Buộc thay thế người có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn phù hợp đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

e) Buộc bổ sung báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

g) Buộc làm thủ tục cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

h) Buộc nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

i) Buộc công bố thông tin hoặc bổ sung các thông tin phải công bố đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

k) Buộc bổ sung việc đăng ký hoặc thông báo thông tin theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

l) Buộc nhà thầu làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động nước ngoài đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này;

m) Buộc nhà thầu thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

n) Buộc nhà thầu nước ngoài bổ sung nội dung, khối lượng hoặc giá trị cụ thể phần công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam trong các thỏa thuận với nhà thầu nước ngoài đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;

o) Buộc thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu và buộc tái xuất đối với thiết bị, vật tư không đảm bảo chất lượng theo cam kết trong hợp đồng hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam trong trường hợp hợp đồng không nêu cụ thể hoặc buộc thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này.

Điều 24. Vi phạm nội dung hồ sơ dự thầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực theo hồ sơ dự thầu hoặc bố trí người, trang thiết bị, đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình không đúng với hồ sơ dự thầu hoặc kết quả trúng thầu.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu hoặc kết quả trúng thầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng kết quả thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy kết quả thí nghiệm hoặc số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Buộc sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 26. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt;

b) Phiếu kết quả thí nghiệm không đáp ứng các nội dung theo quy định;

c) Không lưu trữ mẫu khảo sát hoặc tài liệu khảo sát theo quy định;

d) Không phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng hoặc báo cáo khảo sát không đầy đủ nội dung theo quy định; nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo sát xây dựng;

c) Lập nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng hoặc loại hình khảo sát;

d) Triển khai khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt hoặc vi phạm trình tự khảo sát theo quy định;

đ) Không thực hiện khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt;

e) Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng quy định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

g) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế;

b) Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực khảo sát.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Hủy kết quả khảo sát, tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định và hủy phiếu kết quả thí nghiệm đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều này;

b) Buộc lập lại nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và khảo sát lại các công trình chưa thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm đ khoản 2 Điều này;

c) Buộc tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

d) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này.

Điều 27. Vi phạm quy định về công tác lập quy hoạch xây dựng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lập nhiệm vụ quy hoạch vùng, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn hoặc quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vượt quá thời gian quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khung tên bản vẽ không có tên hoặc chữ ký của chủ nhiệm lập đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế các bộ môn, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, dấu của nhà thầu;

b) Sử dụng bản đồ địa hình không đúng quy định để phục vụ lập đồ án quy hoạch.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch đô thị;

c) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến về nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng không đầy đủ theo quy định;

d) Bản vẽ quy hoạch xây dựng không được cơ quan thẩm định đóng dấu xác nhận sau khi có quyết định phê duyệt;

đ) Không gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu giữ theo quy định.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thuyết minh, thành phần bản vẽ hoặc nội dung bản vẽ trong đồ án quy hoạch không đầy đủ theo quy định;

b) Không có hồ sơ thiết kế đô thị hoặc hồ sơ không đầy đủ bản vẽ, nội dung theo quy định;

c) Lập quy hoạch chung xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch phân khu xây dựng không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch chi tiết xây dựng không phù hợp với quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã;

d) Không thực hiện công bố công khai theo quy định đối với đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc sử dụng bản đồ địa hình đúng quy định để lập lại đồ án quy hoạch xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc lập lại nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này;

c) Buộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Buộc gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng lưu giữ đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

đ) Buộc lập lại thuyết minh, bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 4 Điều này;

e) Buộc thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này.

Điều 28. Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế;

b) Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thẩm tra dự án vượt quá thời hạn quy định như sau:

a) 30 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia;

b) 20 ngày đối với dự án nhóm A;

c) 15 ngày đối với dự án nhóm B;

d) 10 ngày đối với dự án nhóm C.

Điều 29. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định;

b) Thay đổi thiết kế không theo đúng trình tự quy định;

c) Thực hiện bước thiết kế tiếp theo khi bước thiết kế trước chưa được phê duyệt hoặc không phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chỉ định nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, vật tư hoặc thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước;

b) Không đưa vào thiết kế vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung, không đảm bảo tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định hoặc không tuân thủ các quy định về sử dụng vật liệu cho công trình;

c) Thiết kế an toàn quá mức quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

d) Không thực hiện nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định;

đ) Lập biện pháp tổ chức thi công không đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật;

e) Xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

g) Áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

h) Áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp với công bố giá, báo giá của nhà cung cấp hoặc mặt bằng giá thị trường địa phương nơi thực hiện dự án tại thời điểm lập dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

i) Không có bản vẽ thiết kế các công trình phụ trợ nhưng đưa khối lượng vào dự toán để tính chi phí xây dựng hoặc lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đưa hoặc đưa không đầy đủ các tiêu chuẩn, tính năng sử dụng của thiết bị, vật tư, cấu kiện vào hồ sơ thiết kế;

b) Phát hành hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đối với công trình bắt buộc phải có khảo sát địa chất khi chưa có kết quả khảo sát địa chất công trình hoặc không phù hợp với kết quả khảo sát theo quy định;

c) Không sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình theo quy định phải sử dụng;

d) Thiết kế không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ; ứng phó với biến đổi khí hậu và các điều kiện an toàn khác;

đ) Không thực hiện giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

e) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từ 06 tháng đến 12 tháng tùy theo mức độ vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa vào thiết kế, dự toán chủng loại, tỷ lệ vật liệu xây dựng theo quy định trong trường hợp công trình chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc lập lại biện pháp tổ chức thi công hoặc dự toán theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h và điểm i khoản 2 Điều này;

c) Buộc nghiệm thu hồ sơ thiết kế theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

d) Buộc thiết kế lại theo kết quả khảo sát địa chất công trình đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này.

Điều 30. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

1. Xử phạt hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

3. Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 15 Nghị định này như sau:

a) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này;

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc bổ sung phương tiện, biện pháp che chắn theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Buộc bồi thường thiệt hại theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này.

Điều 31. Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có sổ nhật ký an toàn lao động hoặc sổ nhật ký không ghi chép đầy đủ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng người lao động không có thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động trên công trường theo quy định;

b) Không lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công hoặc công trình trước khi thi công xây dựng;

c) Sử dụng thiết bị thi công không có giấy tờ lưu hành, vận hành theo quy định, không kiểm định hoặc đã hết thời gian kiểm định;

d) Không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc không bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường;

đ) Sử dụng người lao động chưa được huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng;

b) Không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động trên công trường theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công hoặc công trình trước khi thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc sử dụng thiết bị thi công có đầy đủ giấy tờ lưu hành, vận hành, được kiểm định theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

d) Buộc có biển cảnh báo đề phòng tai nạn, bố trí người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên công trường đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

đ) Buộc huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động cho người lao động đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

e) Buộc thực hiện đúng quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

g) Buộc mua bảo hiểm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 32. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình theo quy định;

b) Không hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao (trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác);

c) Không có nhật ký thi công hoặc nhật ký thi công lập không đúng quy định;

d) Làm thất lạc mốc định vị hoặc mốc giới công trình.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không trình chủ đầu tư chấp thuận một trong các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công (trong đó có quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình);

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ quản lý chất lượng các công việc xây dựng theo quy định hoặc lập không phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây dựng;

b) Không lập bản vẽ hoàn công theo quy định hoặc lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng hoặc thiết bị công nghệ không có chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

b) Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật;

c) Thiếu kết quả thí nghiệm theo quy định; nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu hồ sơ về chất lượng;

d) Thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt;

đ) Không thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận hoặc không thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động, chạy thử liên động theo kế hoạch đã được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đề nghị nghiệm thu.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập hệ thống quản lý chất lượng hoặc lập hệ thống quản lý chất lượng không phù hợp với quy mô công trình;

b) Hệ thống quản lý chất lượng không nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc phải hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc ghi nhật ký thi công đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Buộc xác định lại mốc định vị, mốc giới công trình đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Buộc lập hồ sơ quản lý chất lượng các công việc xây dựng phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

e) Buộc sử dụng vật liệu theo thiết kế được phê duyệt trong trường hợp công trình đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

g) Buộc lập bản vẽ hoàn công đúng thực tế thi công theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

h) Buộc thi công theo thiết kế được phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc biện pháp thiết kế thi công được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm d khoản 5 Điều này;

i) Buộc thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo quy định hoặc thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo quy định trước khi đề nghị nghiệm thu đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này;

k) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 6 Điều này;

l) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng, nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 6 Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định;

b) Ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp;

c) Không lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm sai lệch kết quả giám sát;

b) Để nhà thầu thi công thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công không đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt;

c) Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây không nung đối với công trình theo quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện việc giám sát thi công theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc hủy kết quả giám sát đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định đối với phần còn lại của công trình đang xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 34. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức nghiệm thu theo quy định hoặc nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nghiệm thu khi công việc chưa thực hiện hoặc nhiều hơn công việc thực tế thực hiện;

b) Nghiệm thu không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không theo yêu cầu của thiết kế công trình;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng khi chưa có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bàn giao công trình cho chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu lại đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này và thu hồi giá trị đã thanh toán đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

d) Buộc nghiệm thu theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 35. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

1. Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu.

2. Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

Điều 36. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập quy trình bảo trì hoặc lập quy trình bảo trì không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập quy trình bảo trì theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 37. Vi phạm quy định về lưu trữ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nhà thầu khảo sát, thiết kế không lưu trữ hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo quy định;

b) Nhà thầu giám sát không lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc giám sát theo quy định;

c) Nhà thầu thi công xây dựng không lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định;

d) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không lưu trữ hồ sơ thí nghiệm, phiếu nhận mẫu và phiếu kết quả thí nghiệm theo quy định;

đ) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng không lưu trữ hoặc lưu trữ hồ sơ khóa học không đúng quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 38. Vi phạm quy định về kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về kiểm định sau đây:

a) Thực hiện kiểm định chất lượng không đúng trình tự, thủ tục quy định;

b) Báo cáo kết quả kiểm định không chính xác;

c) Tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng sau đây:

a) Thực hiện thí nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc không đủ điều kiện năng lực theo quy định;

b) Thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu, kết quả thí nghiệm không đúng quy định; báo cáo kết quả thí nghiệm không chính xác hoặc số liệu trên phiếu kết quả thí nghiệm không phù hợp với số liệu trong sổ ghi chép kết quả thí nghiệm.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng không đủ điều kiện theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo và hoàn trả học phí cho học viên đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương III

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG; SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 39. Vi phạm quy định về lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng hoặc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đảm bảo điều kiện năng lực quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất vật liệu xây dựng không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư xây dựng dự án sản xuất vật liệu xây dựng không phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong xử lý, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất có một trong các hành vi sau đây:

a) Kho bãi chứa chất thải không đạt yêu cầu kỹ thuật quy định;

b) Không xử lý hoặc xử lý, sử dụng chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với cơ sở nhiệt điện, phân bón hóa chất, luyện kim có một trong các hành vi sau đây:

a) Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo mà không bao gồm thiết kế đồng bộ dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định;

b) Không phân loại, sơ chế hoặc phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định;

c) Không thuê đơn vị có đủ năng lực để phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao trong trường hợp không đủ khả năng tự phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với đơn vị được thuê để phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao có một trong các hành vi sau đây:

a) Không đủ năng lực để thực hiện việc phân loại hoặc sơ chế tro, xỉ, thạch cao theo quy định;

b) Không phân loại, sơ chế hoặc phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

7. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động khai thác, sản xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng hoặc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4, điểm b khoản 5 và điểm b khoản 6 Điều này.

Điều 40. Vi phạm quy định về kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng không thuộc danh mục được phép xuất khẩu hoặc không đủ điều kiện theo quy định (trừ trường hợp có quy định khác).

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 41. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine (sau đây viết tắt là amiăng trắng)

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng trắng có một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng trắng chưa được công bố hợp quy;

b) Không áp dụng các biện pháp theo quy định để khống chế việc phát sinh bụi amiăng trắng trong quá trình sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng trắng;

c) Không thu gom hoặc chuyển các phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng vào nơi quy định;

d) Sử dụng phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng làm nguyên liệu rải đường.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng amiăng trắng để sản xuất vật liệu xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng amiăng trắng không có xuất xứ, nguồn gốc theo quy định;

b) Nồng độ sợi amiăng trắng trong khu vực sản xuất vượt quá mức quy định;

c) Để rách, vỡ bao hoặc rơi vãi amiăng trắng khi vận chuyển;

d) Sử dụng amiăng trắng làm vật liệu nhồi, chèn hoặc cách nhiệt trong công trình xây dựng khi chưa được trộn với các chất kết dính theo quy định.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng không phù hợp với quy hoạch.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THOÁT NƯỚC

Điều 42. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ phân rác, phế thải xây dựng; chăn nuôi súc vật; trồng cây hoa màu trong khu vực an toàn giếng nước ngầm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Đào hố rác, hố phân, hố vôi; chôn súc vật, chất độc hại trong khu vực an toàn giếng nước ngầm.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng nước ngầm mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khai thác nước ngầm mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều này;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này;

c) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 43. Vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô và đường ống truyền tải nước sạch

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Xả rác, nước thải, đổ đất đá, vật liệu xây dựng trong hành lang an toàn tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đào bới hoặc lấy đất đá trong hành lang an toàn tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch; lấn chiếm hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý đục tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 44. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp nước

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi xả phân, rác, đổ phế thải xây dựng, phóng uế; chăn nuôi súc vật; trồng cây, rau, hoa màu trong khu vực an toàn các công trình thuộc hệ thống cấp nước.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn, bảo vệ khu vực an toàn đài nước, hồ chứa nước hoặc các công trình kỹ thuật khác thuộc hệ thống cấp nước.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 45. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nước trước đồng hồ đo nước;

b) Làm sai lệch đồng hồ đo nước;

c) Tự ý thay đổi vị trí, cỡ, loại đồng hồ đo nước;

d) Gỡ niêm phong, niêm chì của thiết bị đo đếm nước không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hư hỏng đường ống cấp nước, thiết bị kỹ thuật trong mạng lưới cấp nước;

b) Tự ý đấu nối đường ống cấp nước, thay đổi đường kính ống cấp nước không đúng quy định;

c) Dịch chuyển tuyến ống, các thiết bị kỹ thuật thuộc mạng lưới cấp nước không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quy định;

b) Cung cấp nước không phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước mà không có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc thực hiện biện pháp để đảm bảo chất lượng nước sạch phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

d) Buộc thực hiện việc cung cấp nước sạch phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Buộc lấy ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển nhượng quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 46. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ đất, đá, vật liệu, rác xuống sông, hồ, kênh, mương, hố ga, cống, rãnh thoát nước làm cản trở dòng chảy.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý đấu nối vào mạng lưới thoát nước;

b) San, lấp kênh, mương, ao hồ thoát nước công cộng trái quy định;

c) Tự ý dịch chuyển đường ống ngầm, hố ga thoát nước.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xả chất độc hại vào hệ thống thoát nước công cộng;

b) Vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này.

Điều 47. Vi phạm về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đơn vị thoát nước không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời về cao độ hệ thống thoát nước cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin cao độ hệ thống thoát nước khi tổ chức, cá nhân yêu cầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 48. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống hồ điều hòa

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ hoặc bờ hồ theo quy định;

b) Không lập quy trình quản lý, khai thác hoặc sử dụng hồ điều hòa theo quy định;

c) Tổ chức dịch vụ vui chơi, giải trí, du lịch, nuôi trồng thủy sản hoặc dịch vụ khác mà không được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập quy trình quản lý, khai thác, sử dụng hồ điều hòa đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 49. Vi phạm quy định về quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đơn vị được giao quản lý thoát nước thải có một trong các hành vi sau đây:

a) Không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước;

b) Không lập hoặc lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 50. Vi phạm về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thu gom, lưu trữ, vận chuyển hoặc thu gom, lưu trữ, vận chuyển bùn thải hệ thống thoát nước không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường;

b) Không quản lý bùn thải có các thành phần nguy hại theo quy định;

c) Xử lý và tái sử dụng bùn thải không đúng quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 51. Vi phạm về thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thu gom, lưu trữ, vận chuyển hoặc thu gom, lưu trữ, vận chuyển bùn thải bể tự hoại không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xả bùn thải bể tự hoại chưa qua xử lý ra môi trường;

b) Xử lý và tái sử dụng bùn thải từ bể tự hoại không tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG, CÂY XANH ĐÔ THỊ, NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG

Điều 52. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cột đèn chiếu sáng mà không được phép hoặc không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành không báo cáo định kỳ về hệ thống chiếu sáng công cộng đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hư hỏng các trang thiết bị hoặc hệ thống chiếu sáng công cộng;

b) Dịch chuyển trái phép hoặc sử dụng các thiết bị trong hệ thống chiếu sáng công cộng không đúng quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này;

b) Buộc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 53. Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên hoặc những nơi công cộng khác không đúng quy định;

b) Giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định;

c) Chăn, thả gia súc, gia cầm trong công viên, vườn hoa.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh hoặc tự ý xâm hại, cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu vực đô thị;

b) Trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, đường phố, nút giao thông hoặc khu vực công cộng không đúng quy định;

c) Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng hoặc cây trong danh mục cây trồng hạn chế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

d) Sử dụng các công trình trong công viên không đúng mục đích;

đ) Làm hư hỏng các công trình văn hóa, dịch vụ, công trình công cộng trong công viên, vườn hoa;

e) Lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất cây xanh hiện có hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị hoặc ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định;

g) Tổ chức, cá nhân được giao quản lý không thực hiện đúng các quy định về duy trì, chăm sóc, phát triển cây xanh đô thị.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 2, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này.

Điều 54. Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc chăm sóc, bảo quản, gìn giữ phần mộ, tro cốt định kỳ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có tường rào hoặc hàng rào ngăn cách nghĩa trang với khu dân cư xung quanh theo quy định;

b) Chuyển nhượng phần mộ cá nhân đối với trường hợp theo quy định không được chuyển nhượng;

c) Không lập hoặc không lưu trữ hồ sơ nghĩa trang theo quy định;

d) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đảm bảo khoảng cách an toàn từ hàng rào nghĩa trang tới khu dân cư, công trình công cộng theo quy định;

b) Không đóng cửa nghĩa trang theo quy định;

c) Sử dụng đất dành cho phần mộ cá nhân trong nghĩa trang vượt quá diện tích quy định.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng có một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định;

b) Giao cho người không đủ điều kiện năng lực để vận hành lò hỏa táng;

c) Không lập quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng hoặc thực hiện quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng không đúng quy định đã được phê duyệt;

d) Không lập sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ các ca hỏa táng theo quy định;

đ) Không báo cáo tình hình hoạt động cơ sở hỏa táng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

e) Thu gom, vận chuyển hoặc xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động hỏa táng không đúng quy định.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nghĩa trang đưa nghĩa trang vào sử dụng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 4 Điều này;

b) Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ SỬ DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Điều 55. Vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đấu nối trái phép đường dây, đường ống ngầm;

b) Sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật không có giấy phép hoặc không đúng mục đích; tự ý đào bới, dịch chuyển, đấu nối tuy nen, hào kỹ thuật; vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ an toàn công trình ngầm đô thị.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 56. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị theo hợp đồng đã ký;

b) Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, quản lý, vận hành đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng hoặc thiết bị vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không tuân thủ quy hoạch đô thị, không có giấy phép xây dựng theo quy định hoặc sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Chương V

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 57. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định hoặc kinh doanh bất động sản mà không đảm bảo đủ số vốn pháp định theo quy định;

b) Không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định;

c) Không lập hợp đồng hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định; không công chứng hoặc chứng thực hợp đồng theo quy định;

d) Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trình;

đ) Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

a) Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó;

b) Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có);

c) Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định;

b) Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định;

c) Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định;

đ) Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định;

e) Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản;

g) Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận không đúng vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai;

h) Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định;

i) Không tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong trường hợp có quy định.

4. Phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định;

b) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định;

c) Trường hợp chuyển nhượng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án; bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

d) Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc xây dựng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định;

đ) Huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b và điểm e khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc công khai đầy đủ, chính xác nội dung thông tin về bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc lập hợp đồng theo đúng quy định hoặc buộc phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

đ) Buộc lập lại hợp đồng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

e) Buộc thông báo cho các bên về các hạn chế và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

g) Buộc hoàn trả lại phần chênh lệch và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

h) Buộc hoàn trả kinh phí (nếu có yêu cầu), buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều này;

i) Buộc hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc buộc cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

k) Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

l) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc hoàn trả chi phí cho bên nhận chuyển nhượng và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4 Điều này;

m) Buộc hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định hoặc cam kết và buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

n) Buộc thực hiện đúng quy định hoặc đúng cam kết, buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên mua, bên thuê mua đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.

Điều 58. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

b) Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

b) Không lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;

c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

d) Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ theo quy định hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

đ) Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đưa lên sàn giao dịch bất động sản bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định;

b) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không chính xác hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Điều 59. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không cung cấp, cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn thông tin về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định;

b) Cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho mình mà không được sự cho phép của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định;

c) Không giải trình theo quy định đối với nội dung thông tin thị trường bất động sản do mình cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

d) Làm sai lệch, hư hỏng hoặc thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở;

đ) Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép hoặc làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở hoặc thị trường bất động sản;

e) Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin nhà ở hoặc thị trường bất động sản theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng quy định về khai thác, sử dụng thông tin đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

Điều 60. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định;

b) Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng mẫu quy định;

c) Không báo cáo kết quả đào tạo từng khóa học hoặc báo cáo định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

d) Không gửi thông tin của cơ sở đào tạo về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định;

đ) Không gửi thông tin của sàn giao dịch bất động sản về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định;

e) Không lưu trữ hồ sơ đào tạo hoặc hồ sơ liên quan đến từng kỳ thi sát hạch theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức kiểm tra, đánh giá hoặc xếp loại kết quả học tập cho học viên theo quy định;

b) Sử dụng đề thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà chưa được phê duyệt theo quy định;

c) Cho phép thí sinh không đủ điều kiện theo quy định mà vẫn được tham gia thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

d) Không ban hành quy chế quản lý đào tạo hoặc quy chế không đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định;

b) Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định mà vẫn cấp giấy chứng nhận.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng kinh phí dự thi không đúng quy định;

b) Không quản lý bộ đề thi theo quy định hoặc làm lộ đề thi.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo hoặc kết quả thi sát hạch đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Buộc đơn vị đào tạo thu hồi số kinh phí đã sử dụng không đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

Điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (viết tắt là đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư)

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định;

b) Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định;

c) Không có nhật ký giảng dạy;

d) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư không đúng mẫu quy định;

đ) Không báo cáo tình hình đào tạo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

e) Không lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định;

b) Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định;

c) Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Mượn, thuê, cho mượn hoặc cho thuê tư cách pháp nhân để thực hiện hoạt động đào tạo;

b) Thực hiện hoạt động đào tạo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này (trừ trường hợp cho mượn, cho thuê tư cách pháp nhân).

Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Điều 62. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:

a) Điều chỉnh một trong các nội dung sau đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng vốn nhà nước mà chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định trước khi triển khai thực hiện: Tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà, tổng mức đầu tư;

b) Không dành diện tích đất ở hoặc dành không đủ diện tích đất ở trong dự án xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định;

c) Không bố trí nhà ở thương mại trong dự án cho người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ theo quy định;

d) Không xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư tại khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp trong dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đối với trường hợp người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ hoặc không bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư theo quy định;

đ) Không bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ở khu vực nông thôn theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt;

e) Tự ý thay đổi thiết kế diện tích nhà ở và công trình phụ trợ (nếu có) sau khi cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư;

g) Không dành đủ diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định (đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê).

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai dự án theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án, tên các khu vực trong dự án theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc hủy bỏ kết quả điều chỉnh đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

d) Buộc dành quỹ đất theo quy định để xây dựng nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Buộc chủ đầu tư bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án cho người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ hoặc buộc phải thỏa thuận với người có nhà ở bị giải tỏa để thống nhất bố trí chỗ ở khác trong trường hợp không có diện tích nhà ở để sắp xếp đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

e) Buộc chủ đầu tư sắp xếp, bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện tái định cư theo phương án tái định cư đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

g) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm hoặc buộc điều chỉnh lại thiết kế diện tích nhà ở và công trình phụ trợ theo phương án bố trí tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

h) Buộc chủ đầu tư bố trí đủ diện tích nhà ở xã hội để cho thuê đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 2 Điều này.

Điều 63. Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện quy định;

b) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Người được thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại hoặc cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại, cho mượn nhà trong thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định;

c) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại không đúng quy định;

d) Bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp hoặc góp vốn bằng nhà ở mà nhà ở đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

3. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nhà ở đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân nước ngoài cho thuê nhà ở mà không có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sở hữu nhà ở hoặc thực hiện các giao dịch về nhà ở khác tại Việt Nam không đúng đối tượng, không đủ điều kiện hoặc quá số lượng quy định hoặc sở hữu nhà thuộc khu vực không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu;

d) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức nước ngoài dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (trừ trường hợp có quy định khác).

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi vi phạm quy định về bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài sau đây:

a) Bán nhà ở vượt quá số lượng cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu theo quy định;

b) Bán nhà ở mà theo quy định thuộc khu vực không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được sở hữu;

c) Không gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã bán, cho thuê hoặc cho thuê mua không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện; buộc hoàn trả lại tiền hoặc tài sản cho bên mua, bên thuê hoặc bên thuê mua và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, thuê, thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a, điểm b khoản 5 Điều này và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; buộc hoàn trả toàn bộ chi phí mà bên mua đã trả và bồi thường thiệt hại cho bên mua đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều này;

d) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

đ) Thu hồi số tiền giao dịch không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

e) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở do cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu không đúng đối tượng, điều kiện, vượt quá số lượng quy định hoặc thuộc khu vực không cho phép đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

g) Buộc hủy bỏ việc cho thuê hoặc sử dụng vào mục đích khác không đúng quy định và bồi thường thiệt hại cho bên thuê theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Điều 64. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở;

b) Sử dụng nhà ở không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở;

c) Chiếm dụng nhà ở.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với người thuê nhà ở công vụ có một trong các hành vi sau đây:

a) Không sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình và các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê;

b) Tự ý cải tạo, sửa chữa hoặc phá dỡ nhà ở công vụ;

c) Cho thuê lại, cho mượn hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ;

d) Không trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này;

b) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, điểm a, điểm c và điểm d khoản 2 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 65. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thay đổi một trong các yếu tố sau đây đối với nhà biệt thự thuộc nhóm một: Hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng hoặc chiều cao;

b) Thay đổi kiến trúc bên ngoài đối với biệt thự thuộc nhóm 2.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 66. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gây thấm, dột căn hộ, nhà chung cư;

b) Sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định;

c) Kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc;

d) Kinh doanh nhà hàng, karaoke, quán bar tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư hoặc tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng, chống cháy, nổ hoặc nơi thoát hiểm theo quy định;

đ) Hoạt động kinh doanh (trừ trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1, điểm b khoản 3 Điều này) tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo quy định;

e) Không thành lập ban quản trị nhà chung cư theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng của nhà chung cư;

b) Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở;

c) Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác;

b) Kinh doanh vũ trường.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với ban quản trị nhà chung cư có một trong các hành vi sau đây:

a) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định;

b) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung;

c) Tự quyết định mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư;

d) Tự quyết định lựa chọn đơn vị để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư;

đ) Không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi theo quy định;

e) Thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư mà vẫn thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Không có đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định;

c) Sử dụng người không có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư để thực hiện công việc chuyên môn theo quy định;

d) Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định;

đ) Không gửi thông tin của đơn vị vận hành quản lý nhà chung cư về Bộ Xây dựng để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bàn giao hoặc bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định;

b) Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không đủ điều kiện, năng lực theo quy định;

c) Bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định.

7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định;

b) Không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.

8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi sau đây:

a) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung hoặc tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp;

b) Tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng sai quy định;

c) Không bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy định;

d) Hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

9. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 và điểm a khoản 8 Điều này;

b) Buộc sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, chung cư theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thực hiện các biện pháp để đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng chống cháy, nổ và nơi thoát hiểm đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này (đối với phần diện tích được dùng để kinh doanh);

d) Buộc thành lập ban quản trị nhà chung cư đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

đ) Buộc hoàn trả phần kinh phí sử dụng không đúng quy định và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4, điểm d khoản 8 Điều này;

e) Buộc hủy bỏ quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, yêu cầu tổ chức hội nghị nhà chung cư để thông qua giá dịch vụ quản lý vận hành; buộc hoàn trả lại chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khoản chênh lệch so với mức giá mới được hội nghị nhà chung cư thông qua đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

g) Buộc thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

h) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều này;

i) Buộc bàn giao ngay toàn bộ kinh phí bảo trì theo quy định cho ban quản trị nhà chung cư đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 7 Điều này.

k) Buộc hoàn trả lại chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khoản tiền chênh lệch (nếu có) do tính sai diện tích đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 8 Điều này;

l) Buộc bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 8 Điều này.

Điều 67. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà công sở

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng thiết bị đun, nấu cá nhân trong phòng làm việc;

b) Không có biển ghi tên hoặc biển hướng dẫn sử dụng đối với bộ phận công cộng, kỹ thuật, phục vụ theo quy định hoặc không có cảnh báo nguy hiểm đối với bộ phận kỹ thuật (điện, cứu hỏa);

c) Không niêm yết công khai quy chế nội bộ của cơ quan tại cổng chính hoặc tại bộ phận thường trực cơ quan;

d) Không có sơ đồ thể hiện rõ các khối nhà, các phòng làm việc, bộ phận công cộng, kỹ thuật, phục vụ (trừ trường hợp đặc biệt có quy định khác);

đ) Không có biển ghi tên đơn vị, chức danh cán bộ, công chức, viên chức bên ngoài phòng làm việc.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo thương mại tại công sở;

b) Không xây dựng quy chế nội bộ về quản lý sử dụng công sở của cơ quan theo quy định;

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Để các vật liệu nổ, chất dễ cháy trong phòng làm việc;

b) Không có trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ hoặc không tiến hành kiểm tra định kỳ trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào các mục đích sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho mượn, làm nhà ở hoặc các mục đích khác không đúng công năng sử dụng của công sở;

b) Không lập hồ sơ quản lý công sở hoặc không bổ sung hồ sơ quản lý công sở trong quá trình sử dụng; không lưu giữ hoặc gửi hồ sơ trích ngang công sở cho cơ quan quản lý nhà nước về công sở theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi diện tích công sở sử dụng không đúng công năng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

b) Buộc lập, lưu giữ hồ sơ quản lý công sở hoặc bổ sung hồ sơ quản lý công sở trong quá trình sử dụng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Điều 68. Vi phạm quy định về lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không lập, không lưu trữ hồ sơ nhà ở hoặc lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở không đầy đủ theo quy định đối với trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhà ở đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương VI

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 69. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 Nghị định này.

2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quy định tại Nghị định này.

3. Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra.

4. Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: Hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

5. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 75 Nghị định này được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Điều 70. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định này chỉ được xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền thì phải lập biên bản vi phạm hành chính chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt.

2. Khi áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản hoặc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thanh tra Sở Xây dựng.

3. Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều người thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

4. Thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng 1/2 thẩm quyền xử phạt tổ chức.

Điều 71. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 72. Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành

1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng có thẩm quyền xử phạt như sau:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng có thẩm quyền xử phạt như sau:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; đến 210.000.000 đồng đối với các lĩnh vực: Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 73. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Sở Xây dựng

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 74. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền:

a) Đến 300.000.000 đồng đối với lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm đ khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 78. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền:

a) Đến 300.000.000 đồng đối với lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 79. Điều khoản chuyển tiếp

1. Hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện hoặc cưỡng chế thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (viết tắt là Nghị định số 121/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP).

2. Hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP, xảy ra sau ngày Nghị định số 180/2007/NĐ-CP có hiệu lực, mà đã kết thúc trước ngày Nghị định này có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

3. Hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 3, khoản 5, khoản 6, điểm b khoản 7 Điều 13 và khoản 2 Điều 70 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, mà đã kết thúc trước ngày Nghị định này có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

4. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, mà đã có quyết định xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, nay lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử lý theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

5. Không áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp tính theo tỷ lệ giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.

6. Bộ Xây dựng quy định chi tiết các trường hợp và cách tính số lợi bất hợp pháp đối với công trình, phần công trình xây dựng vi phạm tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 80. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Điều 81. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Xây dựng quy định chi tiết Điều 15, Điều 79 của Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).PC 204

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
------------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 139/2017/ND-CP

Hanoi, November 27, 2017

 

DECREE

PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON INVESTMENT AND CONSTRUCTION; EXTRACTION, PROCESSING AND TRADING OF MINERALS USED IN CONSTRUCTION, PRODUCTION AND TRADING OF BUILDING MATERIALS; MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTIONS; REAL ESTATE BUSINESS, HOUSING DEVELOPMENT, MANAGEMENT AND OPERATION OF APARTMENT BUILDINGS AND OFFICE BUILDINGS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Actions against Administrative Violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014;

Pursuant to the Law on Housing dated November 25, 2014;

Pursuant to the Law on Real Estate Business dated November 25, 2014;

Pursuant to the Law on Urban Planning dated June 17, 2009;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on Environmental Protection dated June 23, 2014;

At the request of the Minister of Construction;

The Government promulgates a Decree providing for penalties for administrative violations against regulations on investment and construction; extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials; management of infrastructural constructions; real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Decree deals with violations, penalties, fines, remedial measures, and the power to record and impose penalties against administrative violations against regulations on investment and construction; extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials; management of infrastructural constructions; real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings.

2. This Decree applies to:

a) Vietnamese or foreign organizations and individuals that commit the administrative violations in the fields specified in Clause 1 of this Article in the territory of the Socialist Republic of Vietnam, unless otherwise specified in the international treaty to which Vietnam is a signatory;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Interpretation of terms

1. Other works prescribed herein are those of a scale which is not subject to compulsory formulation of economic - technical report or construction project and single-detached houses.  

2. Penalties for an organization or individual that gets involved in construction works of a construction project having multiple work items and commits administrative violations:

a) If an organization or individual has committed the same administrative violation at different work items of a project but not yet faced any penalties and now such violation is detected within the prescriptive period, such organization or individual shall be considered to have committed repeated violation;

b) If an organization or individual has abided by a decision on imposition of administrative penalty for an administrative violation made by a competent officer or a decision on enforcement of the decision on imposition of administrative penalty for an administrative violation made by a competent officer, and re-commit such administrative violation within 01 year (if a fine is imposed) from the implementation of these decisions, such organization or individual shall be considered as a recidivist.

3. In this document, organizations and individuals committing administrative violations refer to:

a) Domestic organizations, foreign organizations or enterprises that are hereinafter referred to as “organizations”. An organization may be a judicial or non-judicial person;

b) Households, residential communities, domestic individuals, foreign individuals and overseas Vietnamese that are hereinafter referred to as “individuals”.

Article 3. Penalties and remedial measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A warning;

b) A fine.

2. Additional penalties:

Suspend license, practicing certificate or capacity certificate or suspend operations for a fixed period from 03 to 24 months.

3. Remedial measures:

In addition to penalties, an organization or individual committing administrative violation may be liable to one or some remedial measures mentioned below:

a) Enforced restoration to initial state;

b) Enforced implementation of environmental pollution control measures;

c) Enforced transfer of illegal benefits obtained from administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Other remedial measures specified herein.

Article 4. Maximum fines

Maximum fines imposed for administrative violations specified in this document are as follows:

1. The maximum fine imposed for administrative violations against regulations on investment and construction is VND 1,000,000,000.

2. The maximum fine imposed for administrative violations against regulations on extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials; management of infrastructural constructions; real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings is VND 300,000,000.

3. Fines specified herein are imposed for administrative violations committed by organizations (except fines specified in Point a Clause 1, Point a and Point b Clause 2, Point a and Point b Clause 3, Point a and Point b Clause 4, Point a and Point b Clause 5, Clause 7, Point a and Point b Clause 8, Point a and Point b Clause 9 of Article 15 herein; Point a Clause 1, Point a and Point b Clause 2, Point a and Point b Clause 3 of Article 30 herein; Clause 1 Article 58 herein; Point a Clause 3 Article 63 herein; Article 64 herein; Clause 1 (excluding Point e) Article 66 herein, imposed for administrative violations committed by individuals).   The fine incurred by an individual is a half of that incurred by an organization for the same administrative violation.

Article 5. Prescriptive periods for administrative violations punishable

1. The prescriptive period for imposing penalties for an administrative violation against regulations on real estate business; management of infrastructural constructions; processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials is 01 year.

2. The prescriptive period for imposing penalties for an administrative violation against regulations on investment and construction; extraction of minerals used in construction; housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings is 02 years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) If an administrative violation has ended, the prescriptive period begins from the end of such violation.  The end of an administrative violation relating a construction project is the date on which the project is handed over and put into official operation.  The end of an administrative violation relating a single-detached house is the date on which the detached house construction contract (if any) expires or the date on which the detached house is put into official operation;

b) If an administrative violation is in progress and detected by an on-duty competent officer, the prescriptive period shall begin from the time when such violation is detected;

c) In case of administrative violations referred by other competent authorities, prescriptive periods for received administrative violations punishable shall comply with regulations in Clause 1, Clause 2 and Point a, Point b Clause 3 of this Article.  The prescriptive period for an administrative violation shall include the period for accepting and considering the violation case by competent authorities.

4. If organizations and individuals committing administrative violations, within the prescriptive periods specified in Clause 1, Clause 2 of this Article, deliberately evade or obstruct the imposition of penalties by competent authorities, the prescriptive periods for such administrative violations punishable shall begin from the termination of such evasion or obstruction. 

Article 6. Resisting or obstructing officers in charge of imposing administrative penalties in sectors prescribed herein

Any organization or individual that resists or obstructs an on-duty officer in charge of settling administrative violations in the sectors prescribed herein shall incur the penalty and fine as those for the administrative violation of resisting or obstructing the law enforcement officer in the performance of his/her duty regulated in the Government’s Decree on penalties for administrative violations against regulations on social security and public order.

Chapter II

  ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND REMEDIAL MEASURES IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION SECTOR

Section 1. PENALTIES IMPOSED ON INVESTMENT DECISION MAKING-OFFICERS, INVESTORS OR OWNERS, MANAGERS, USERS OF CONSTRUCTION WORKS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for selecting unqualified organizations or individuals to perform any of the following works:

a) Construction surveying;

b) Construction planning;

c) Formulation of construction project;

d) Appraisal of construction project;

dd) Management of construction project;

e) Construction design;

g) Appraisal of construction design and estimate;

h) Construction execution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Management of construction costs; construction valuation;

l) Construction inspection;

m) Construction experiments.

2. In addition to the regulation stated in Clause 1 of this Article, the investor that employs a foreign contractor shall face a fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 for one of the following violations:

a) Letting a foreign contractor, that fails to obtain a license to operate in construction sector as regulated by law, perform construction activities;

b) Letting a foreign contractor fail to comply with commitments specified in the joint-venture agreement concluded with a Vietnamese contractor or fail to employ Vietnamese sub-contractors as regulated;

c) Letting a foreign contractor temporarily import and re-export construction machinery and equipment which are available in domestic market;

d) Letting a foreign contractor employ foreign workers to perform construction works which can be well performed by Vietnamese workers;

dd) Failure to notify relevant contractors and construction quality authorities of employment of foreign contractors to carry out the project management consultancy or control construction quality.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a) Enforced selection of qualified organizations or individuals to perform construction activities if the violation specified in Point dd Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced re-establishment of construction surveys, re-formulation of construction projects or construction designs in case the construction of a project is not started or in progress, or enforced inspection of construction quality in case the construction of a project is finished or the project has been commissioned, handed over and put into operation, if the violations specified in Clause 1 (excluding Point dd) of this Article are committed;

c) Enforced re-export of construction machinery and equipment by foreign contractors if the violation specified in Point c Clause 2 of this Article is committed;

d) Enforced notification in writing to relevant contractors and construction quality authorities if the violation specified in Point dd Clause 2 of this Article is committed.

Article 8. Violations against regulations on construction surveying

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to notify in writing of acceptance or non-acceptance of construction survey reports as regulated.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Giving approval for a construction survey report without giving a written notification of acceptance of such construction survey report;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to elaborate or approve construction survey tasks;

b) Failure to prepare or approve construction survey technical plans;

c) Failure to approve additional construction survey tasks before they are performed by contractors;

d) Preparing or approving construction survey tasks inconsistently with one of the following contents: Type or grade of construction works; type of construction survey; designing steps or construction design requirements;

dd) Giving approval for a construction survey technical plan while construction survey tasks are not yet approved or inconsistently with the approved construction survey tasks;

e) Failure to organize the supervision of construction surveys in accordance with applicable regulations;

g) Failure to carry out construction surveys as regulated or carrying out a construction survey inconsistently with one of the following: National technical regulations; applicable standards; approved construction survey tasks or approved construction survey technical plan;

h) Failure to consult topographic maps or consulting a type of topographic map unconformable with the construction planning or urban planning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Accepting a construction survey report inconsistently with one of the following: The actual construction survey volume; approved construction survey tasks or approved construction survey technical plan;

l) Giving approval for the construction survey cost estimate inconsistent with the approved construction survey tasks or the approved construction survey plan, or determining construction survey unit price inconsistently with survey contents or policies applicable to state-funded construction works;

m) Letting the contractor in charge of construction survey fail to arrange enough workers and survey equipment at the site or the laboratory (if any) in conformity with the approved construction survey technical plan.

4. Remedial measures:

a) Enforced survey or enforced inspection of quality of finished construction works or enforced cancellation of survey results in case the construction work is in progress if the violation prescribed in Point g Clause 3 of this Article is committed;

b) Enforced performance of additional surveying and amendments to the construction planning according to such additional surveying results if the violation prescribed in Point i Clause 3 of this Article is committed;

c) Enforced re-appraisal to give approval for the construction survey cost estimate if the violation prescribed in Point l Clause 3 of this Article is committed.

Article 9. Violations against regulations on construction planning

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to get opinions of relevant authorities, organizations, individuals or residential communities about construction planning tasks, construction planning project, tasks of adjustment of the construction planning or project for adjustment of the construction planning in accordance with applicable regulations.

2. Remedial measures: Enforced collection of opinions of relevant authorities, organizations, individuals or residential communities if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed.

Article 10. Violations against regulations on adjustment of construction planning

1. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Adjusting a construction planning inconsistently with national technical regulations or applicable standards;

b) Adjusting the construction planning for a land plot located in the planning area approved by a competent authority resulting in change in building density or population density that overloads the urban or regional technical infrastructure or social infrastructure.

2. Remedial measures: Enforced re-formulation of the construction planning if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 11. Violations against regulations on formulation and approval for construction projects

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Establishing a construction project which does not include all contents as regulated;

c) Failure to request the authorized construction authority to conduct appraisal of the construction project in accordance with applicable regulations;

d) Failure to obtain the approval for the construction project in accordance with applicable regulations.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to obtain an approval for adjustments to the construction project if there is change of one of the following contents:

a) The investor;

b) Sources of funding;

c) Total investment.

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for establishing or giving approval for a construction project in one of the following cases:

a) The construction project is not conformable with the construction planning approved by a competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) It is unable to ensure the project's capital as regulated;

d) Financial performance or socio-economic efficiency of a state-funded project is not ensured.

4. Remedial measures (applicable to a construction project which is not yet implemented or is in progress):

a) Enforced establishment of the construction project if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced re-consideration to approve the construction project if the violation prescribed in Clause 2 and Point b Clause 3 of this Article is committed;

c) Enforced cancellation of the construction project if one of the violations prescribed in Point a, Point c and Point d Clause 3 of this Article is committed.

Article 12. Violations against regulations on construction design and cost estimate

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to prepare construction design tasks in accordance with applicable regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failure to obtain an approval for the construction design or cost estimate in accordance with applicable regulations;

d) Failure to conduct acceptance of construction design or conducting acceptance of construction design inconsistently with applicable regulations;

dd) Failure to formulate or obtain approval for technical instructions for constructions works for which technical instructions are mandatory;  

e) Failure to organize entrance examination or selection of architectural designers for construction works requiring the entrance examination or selection of architectural designers as regulated;

g) Failure to request the authorized construction authority to conduct appraisal of the construction design in accordance with applicable regulations.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Preparing construction design tasks inconsistently with the pre-feasibility study report or the report on investment proposal or failure to prepare all main design tasks as regulated;

b) Failure to have adjustments to the construction design re-appraised or re-approved as regulated if there is any change in the following: Engineering geology, designed loading capacity, structural solutions, materials of bearing structures or construction methods affecting the bearing capacity of the construction work;

c) Giving approval for a construction design inconsistently with national technical regulations or applicable standards or based on expired construction standards;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Giving approval for technical instructions inconsistently with national technical regulations or standards applicable to the approved construction project;

e) Give approval for a safety design in excess of standards applicable to state-funded works.

3. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Giving approval for the execution process design which fails to satisfy technical – economic requirements or includes calculation of transportation distance or vehicles unconformable with the actuality causing an increase in the cost estimate of state-funded works;

b) Giving approval for the construction cost estimate whose contents apply or employ norms inconsistently with work contents or contain figures different from norms applicable to state-funded works;

c) Giving approval for the construction cost estimate whose contents apply norms higher than the ones applicable to state-funded works as approved by competent authorities;

d) Giving approval for the construction cost estimate which specifies prices of building materials and equipment inconsistently with the market prices applied to the region where the construction work is located or inconsistently with applicable regulations at the time of determining the cost estimate of contract package of state-funded works;

dd) Giving approval for the construction cost estimate with volumes/amounts inconsistent with those specified in the drawing design and work requirements of the construction works;

e) Failure to comply with regulations on use of building materials or unbaked building materials when approving a construction design or cost estimate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a) Enforced establishment of construction design in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed provided that the construction work is not yet executed or is in progress;

b) Enforced re-consideration to approve the construction design in case the construction work is not yet executed or is in progress and enforced re-formulation of the construction cost estimate in accordance with procedures and formalities established by law if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced consideration to approve the construction drawing design in case the construction work is not yet executed or is in progress and enforced re-formulation of the construction cost estimate in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed;

d) Enforced performance of acceptance of construction design in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Point d Clause 1 of this Article is committed;

dd) Enforced formulation and approval for technical instructions if the violation prescribed in Point dd Clause 1 of this Article is committed;

e) Enforced organization of entrance examination of architectural designers if the construction work is not yet executed or is in progress if the violation prescribed in Point e Clause 1 of this Article is committed;

g) Enforced establishment of construction design tasks in case the construction work is not yet executed or is in progress if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

h) Enforced re-consideration to approve adjustments to the construction design if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Enforced approval for the following step of a construction design in conformity with the previous step of the same or in conformity with design tasks in case the construction work is not yet executed or is in progress if the violation prescribed in Point d Clause 2 of this Article is committed;

l) Enforced approval for technical instructions in accordance with national technical regulations or applicable standards in case the construction work is not yet executed or is in progress if the violation prescribed in Point dd Clause 2 of this Article is committed;

m) Enforced adjustment of the construction cost estimate for re-approval (even when bidding has been made) if one of the violations prescribed in Point a, Point b, Point c, Point d and Point dd Clause 3 of this Article is committed;

n) Enforced adjustment of the construction design and re-formulation of the cost estimate for re-approval and enforced compliance with the prescribed portion of unbaked building materials used if the construction work is not yet executed or is in progress if the violation prescribed in Point e Clause 3 of this Article is committed;

o) Enforced organization of entrance examination or selection of architectural designers in accordance with procedures, formalities and contents prescribed by law the construction work is not yet executed or is in progress if the violation prescribed in Point g Clause 3 of this Article is committed.

Article 13. Violations against regulations on urban development investment  

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to comply with the investment plan or schedule approved by a competent authority when making investment in urban development;

b) Failure to hand over the project according to the approved schedule.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Letting secondary investors make investment and construction inconsistently with the detailed construction planning or the approved project schedule (if any);

b) Changing the level 1 investor without the written approval by a competent authority;

c) Making adjustments to the urban development project without approval by a competent authority;

d) Failure to complete procedures for certification of land use rights and ownership of infrastructural constructions, which have been completed and put into operation, in accordance with applicable regulations;

dd) Failure to provide urban services to people according to the project's objectives until the infrastructural construction is transferred to the government or organization/enterprise in charge of managing such infrastructural construction.

3. Remedial measures:

a) Enforced investment in urban area development according to the plan if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced implementation of the project by secondary investor in accordance with the approved detailed construction planning if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

c) Enforced collection of written approval from the competent authority if one of the violations prescribed in Point b, Point c Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Enforced operation and provision of urban services to people according to the project's objectives if the violation prescribed in Point dd Clause 2 of this Article is committed.

Article 14. Violations against regulations on commencement of construction works

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to send a written notification of the commencement date to the People's Committee of Commune where the construction work is built in accordance with regulations (in case the construction of work requires a building permit);

b) Failure to notify or notifying the construction authority of the commencement date later than the prescribed deadline, or sending a notification without construction design enclosed as regulated in case of exemption from building permit;

c) Failure to report the competent authority or sending a report which does not specify contact name and address, name of the work, location of the construction site, construction scale and estimated construction schedule after the commencement date as regulated. 

2. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for commencement of the construction work but failure to satisfy one of the following requirements (except the construction of single-detached houses):

a) The availability of the construction site for entire or partial transfer according to the project schedule;

b) The approved construction drawing design of the work item or the work;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The written health, safety and environment measures during the execution of the construction work.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on the investor for commencing the construction work but failure to ensure funding.

4. Commencing a construction work without the building permit shall be sanctioned in accordance with regulations in Clause 5 Article 15 herein.

5. Violations against regulations on groundbreaking ceremony, commencement ceremony and inauguration ceremony of construction works shall be sanctioned under the provisions in the Government’s Decrees on damage compensation, discipline and administrative penalties for violations against regulations on thrift practice and waste prevention.

Article 15. Violations against regulations on construction order

1. The following penalties shall be imposed for executing the construction work without coverage as regulated or letting building materials fall outside the construction site or improperly placing building materials at the construction site:

a) A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house or execution of a construction work other than the case prescribed in Point b of this Clause;

b) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project.

2. The following penalties shall be imposed for executing the construction work inconsistently with the building permit (except the cases prescribed in Point a, Point b, Point c Clause 7 of this Article) issued to repair or renovate the construction work:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site, or execution of a construction work other than the cases prescribed in Point a and Point c of this Clause;

c) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project.

3. The following penalties shall be imposed for executing the construction works inconsistently with regulations on quality management of construction works causing subsidence, crack or damage to technical infrastructure facilities or adjacent works (if relevant parties fail to reach an amicable agreement on compensation for damage in accordance with the civil law), or causing collapse or risk of collapse to adjacent works without causing harm to human health or life:

a) A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a rural area or execution of a construction work other than the cases prescribed in Point b and Point c of this Clause;

b) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in urban area;

c) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project.

4. The following penalties shall be imposed for executing the construction work inconsistently with the building permit which has been issued to build a new construction work (except the cases prescribed in Point a, Point b, Point c Clause 7 of this Article):

a) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in urban area;

b) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site, or execution of a construction work other than the cases prescribed in Point a and Point c of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The following penalties shall be imposed for failure to obtain a building permit when executing the construction work which requires building permit as regulated by law:

b) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site, or execution of a construction work other than the cases prescribed in Point b and Point c of this Clause;

b) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in urban area;

c) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project.

6. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for construction of the work inconsistently with the appraised and approved construction design in case of exemption from building permit.

7. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Constructing the work inconsistently with the approved construction planning;

b) Constructing the work in violation of construction boundaries;

c) Constructing the work in violation of construction elevations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Extending a construction work in or encroaching land area or space legally managed and used by another organization or individual, or public area or shared-use area.

8. The following penalties shall be imposed for continuing the violation after the record of such administrative violation has been issued in accordance with regulations in Clause 2, Clause 4, Clause 5, Clause 6 and Clause 7 of this Article:

a) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site, or execution of a construction work other than the cases prescribed in Point b and Point c of this Clause;

b) A fine ranging from VND 35,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in an urban area other than the violations prescribed in Clause 7 of this Article;

c) A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 350,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project or construction of the work in the cases prescribed in Clause 7 of this Article.

9. The following penalties shall be imposed for repeating one of the violations prescribed in Clause 2, Clause 4, Clause 5, Clause 6 and Clause 7 of this Article after punishment:

a) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site, or execution of a construction work other than the cases prescribed in Point b and Point c of this Clause;

b) A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in an urban area other than the violations prescribed in Clause 7 of this Article;

c) A fine ranging from VND 950,000,000 to VND 1,000,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project or construction of the work in the cases prescribed in Clause 7 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Remedial measures:

a) Enforced implementation of remedial measures for environmental pollution if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced use of materials/facilities to cover the construction work in accordance with applicable regulations and enforced restoration to initial state if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced restoration to initial state and compensation for damage if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed;

d) Enforced demolition of the work or work item if one of the violations prescribed in Clause 2, Clause 4, Clause 5 (if the violation has ended), Clause 6 and Clause 7 of this Article is committed.

12. If the construction work is in progress, the violation prescribed in Clause 2, Clause 4 or Clause 5 of this Article shall be handled as follows:

a) The administrative violation shall be recorded and the organization or individual committing such violation is requested to suspend execution of the construction work;

b) Within 60 days from the issuance of the record of administrative violation, the organization or individual committing such violation is required to carry out procedures for adjustments to or issuance of a new building permit;

c) Over the time limit stated in Point b of this Clause, if the organization or individual committing such violation fails to present the building permit or the adjusted building permit to the officer authorized to impose administrative penalties, such organization or individual is liable to enforced demolition of the work or the work item built inconsistently with the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Violations against regulations on execution of construction works

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to install warning signs at the construction site or installing warning signs lacking of prescribed information;

b) Failure to notify duties and powers of members of the quality management system of the investor to relevant contractors as regulated by law;

c) Failure to specify the provision on priority to contractors winning prizes related to quality of construction works in the bidding documents if the contract package includes construction works;

d) Preparing as-built documentation that lacks prescribed documents.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to organize the construction supervision in accordance with regulations;

b) Failure to prepare as-built documentation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to inspect resulting in the building contractor’s failure to satisfy construction requirements such as personnel, specialized construction labs or quality management system as specified in the bid package;  

b) Failure to obtain results of inspection of the building contractor’s construction methods, and health, safety and environment measures;

c) Failure to inspect resulting in test result reports’ failure to comply with applicable regulations or lack of test results as regulated.

4. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

b) Failure to inspect resulting in the building contractor’s failure to ask for an extension to the agreement on contract performance guarantee on the prescribed schedule;  

c) Execution of the construction work inconsistently with national technical regulations or applicable standards;

d) Failure to obtain reports on test results of building materials, components, products or equipment installed into the construction work;

dd) Using building materials without declaration of conformity issued in cases where building materials are subject to declaration of conformity as regulated; 

e) Failure to purchase construction works insurance in accordance with applicable regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Remedial measures:

a) Enforced installation of warning signs containing sufficient information as regulated by law at the construction site if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced notification in writing of duties and powers of members of the quality management system of the investor to relevant contractors if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced statement of provision on priority to contractors winning prizes related to quality of construction works in the bidding documents if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed;

d) Enforced preparation of as-built documentation as regulated by law if the violation prescribed in Point d Clause 1 or Point b Clause 2 of this Article is committed;

dd) Enforced supervision of execution of construction works if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

e) Enforced performance of tests or re-testing as regulated by law if the violation prescribed in Point c Clause 3 of this Article is committed;

g) Enforced execution of the construction work according to the approved execution process design by the building contractor as requested by the investor if the violation prescribed in Point a Clause 4 of this Article is committed;

h) Enforced submission of certification of extension of agreement on contract performance guarantee by the building contractor as requested by the investor if the violation prescribed in Point b Clause 4 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Enforced purchase of construction works insurance in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Point e Clause 4 of this Article is committed;

l) Enforced compliance with the proportion of unbaked building materials used in the in-progress construction work if the violation prescribed in Clause 5 of this Article is committed.

Article 17. Violations against regulations on commissioning, reimbursement and statement of construction costs

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Letting a person, who fails to have a practicing certificate for construction supervisor or whose practicing certificate is unconformable with acceptance works, supervise or sign papers included in the commissioning report;

b) Failure to comply with procedures or formalities for commissioning of finished construction work;

c) Failure to send a written request to a competent authority for inspection of commissioning of construction works in accordance with regulations.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for making reimbursement of construction costs despite lack of vouchers as required by law.

3. The following fines shall be imposed for submission of construction cost statement to the investment decision-making officer later than the prescribed deadline after the construction work has been finished and put into official operation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for submission of construction cost statement after 06 months from the completion of a group-B project;

c) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for submission of construction cost statement after 03 months from the completion of a group-C project.

4. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for putting the entire or partial work or the work item into official operation or use before commissioning as regulated by law.

5. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Commissioning of the work which is not yet completed or specifying a work volume exceeding the actually completed volume in the commissioning report;

b) Commissioning the construction work that fails to satisfy the requirements for quality or species of building materials as stated in the design or as-built documentation;

c) Handing over or putting the work item or the construction work into operation without the written approval for commissioning report given by a competent authority as regulated.

6. Remedial measures:

a) Enforced addition of all documents required for reimbursement of construction costs if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Enforced commissioning of the construction work or the work item within 01 month, and enforced compensation for damage to persons having related rights and duties (if any).

d) Enforced re-commissioning according to the actual work volume and enforced collection of amounts of money improperly paid due to wrong commissioning report if the violation prescribed in Point a Clause 5 of this Article is committed;

dd) Enforced improvement of quality of the construction work in conformity with the approved design if the violation prescribed in Point b Clause 5 of this Article is committed;

e) Enforced submission of written request to a competent authority for inspection of the construction work within 15 days if the violation prescribed in Point c Clause 1 or Point c Clause 5 of this Article is committed.

Article 18. Violations against regulations on construction contracts

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to enter into a joint-venture agreement with the contractor that is a party of the construction contractor partnership;

b) Failure to prepare a construction contract in Vietnamese language in accordance with applicable regulations.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Agreeing upon an advance payment percentage higher than the prescribed one or making advance payment when the advance payment bond is unavailable as regulated by law;

c) Failure to comply with the number of payments, payment period, payment time or time-limit for payment as specified in the construction contract, unless otherwise agreed upon by the parties;

d) Failure to carry out finalization or liquidation of the contract for construction of state-funded work on the prescribed schedule.

3. Remedial measures:

a) Enforced compliance with regulations if the violation prescribed in Clause 1 or Point b Clause 2 of this Article is committed;

a) Enforced application of the bid price if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

c) Enforced payment, finalization or liquidation of construction contract in accordance with regulations if the violation prescribed in Point c or Point d Clause 2 of this Article is committed.

Article 19. Violations against regulations on warranty, maintenance and operation of construction works

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed on the investor, owner or manager of the construction work for committing one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to organize supervision or commissioning of remedying or repairing activities of the building contractor or construction equipment supplier.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed on the investor, owner or manager of the construction work for committing one of the following violations:

a) Failure to formulate the procedure for maintenance of construction work or failure to carry out maintenance of the construction work according to the approved maintenance procedure;

b) Failure to prepare the annual plan for maintenance of the construction work as regulated;

c) Failure to prepare the construction work repair documentation as regulated;

d) Failure to hand over, or delay in handover, or insufficiently handing over the approved procedure for maintenance of the construction work to the owner or manager of the construction work;

dd) Failure to prepare, appraise or approve the estimate of maintenance costs of the state-funded construction work.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed on the investor, owner or manager of the construction work for committing one of the following violations:

a) Failure to conduct inspection or assessment of quality of the construction work so as to request the competent authority to consider approving extension of operation of the construction work whose designed life has ended;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Applying technical standards which have expired to maintenance of the construction work;

d) Failure to conduct periodical assessment of bearing capacity and safe operation of the construction work or failure to send assessment results to competent authorities as prescribed by law;

dd) Failure to check, repair and implement emergency measures against the construction work or the work item that denote unsafe operation, or failure to report thereof as regulated by law;

e) Failure to perform one of the following contents at the end of life of the construction work: Reinforcing, modifying and repairing damage (if any) before consideration and decision on extension of operation of the construction work; submitting report on inspection and assessment of quality of the construction work, and repairing results (if any) to competent authorities as prescribed by law.

4. Remedial measures:

a) Enforced approval for the procedure for maintenance of construction work in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced formulation of the procedure for maintenance of construction work or maintenance of the construction work according to the approved maintenance procedure if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

c) Enforced supervision and commissioning of remedying or repairing activities, or enforced preparation of the construction work repair documentation if the violation prescribed in Point b Clause 1 or Point c Clause 2 of this Article is committed;

d) Enforced handover of the approved procedure for maintenance of the construction work by investor if the violation prescribed in Point d Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Enforced assessment of bearing capacity and safe operation of the construction work or enforced submission of assessment results to competent authorities if the violation prescribed in Point d Clause 3 of this Article is committed;

g) Enforced fulfillment of duties and implementation of necessary measures as prescribed by law if the violation prescribed in Point dd Clause 3 of this Article is committed;

h) Enforced reinforcement, modification and repair of damage (if any) before consideration and decision on extension of operation of the construction work; enforced submission of reports on inspection and assessment of quality of the construction work, and repairing results (if any) to competent authorities as prescribed by law the violation prescribed in Point e Clause 3 of this Article is committed.

Article 20. Violations against regulations on management and retention of documents

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to keep as-built documentation of the construction work or keeping the as-built documentation that lacks prescribed documents;

b) Failure to keep or insufficiently keeping the construction planning project as regulated by law.

2. Remedial measures: Enforced retention or addition of documents as regulated if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 21. Violations against regulations on construction incidents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to report any construction incidents to competent authorities as regulated by law;

b) Failure to protect the scene of construction incident or deliberately demolishing or cleaning up the incident scene without the approval by a competent authority;

c) Failure to prepare the construction incident documentation as regulated.

2. Remedial measures:

a) Enforced submission of written report of the construction incident to the competent authority if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced preparation of construction incident documentation if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed.

Article 22. Violations against regulations on management of construction project

Depending on assigned duties, project management consultants, specialized project management boards or regional project management boards that are investors shall be liable to administrative penalties for violations as prescribed in Article 7-21 herein.

Section 2. PENALTIES IMPOSED ON OWNER-BUILDERS, CONTRACTORS AND RELEVANT ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on persons carrying out construction works for one of the following violations:

a) Failure to satisfy qualification requirements for carrying out construction job, or carrying out construction job inconsistently with the practicing certificate, or failure to possess a practicing certificate or using an expired practicing certificate;

b) Borrowing, lending or leasing practicing certificate for carrying out construction activities;

c) Failure by a foreigner or overseas Vietnamese, who practices construction job in Vietnam, to carry out procedures for conversion of practicing certificate in accordance with regulations.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed on organizations operating in construction sector for one of the following violations:

a) Appointing a person who fails to have a practicing certificate or unqualified for class or type of the construction work to hold job positions as regulated;  

b) Failure to satisfy capacity requirements for operating in construction sector as regulated;

c) Failure to have capacity certificate or using an expired capacity certificate to operate in construction sector;

d) Failure to sign labour contracts with persons who hold key positions as regulated by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Apart from violations stated in Clause 2 of this Article, a foreign contractor shall also face a fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 for one of the following violations:

a) Committing reporting policies;

b) Carrying out construction job in Vietnam without obtaining a license to operate in construction sector;

c) Failure to enter into joint venture with Vietnamese contractors or employ Vietnamese subcontractors as regulated by law;

d) Failure to publish information on the contractor’s website about its construction activities as regulated by law;

dd) Failure to register or notify address, telephone number, fax and email of the contractor's executive office or representative in charge of performing construction contract in Vietnam to competent authorities as regulated by law;

e) Employing foreign workers other than economic management specialists, technical specialists or skilled workers to perform construction jobs in Vietnam which Vietnamese workers are unqualified to perform;

g) Failure to perform the joint-venture agreement signed with a Vietnamese contractor or failure to employ Vietnamese subcontractors as identified in the application for a license to operate in construction sector;

h) Failure to divide specific contents, volume or value of construction works undertaken by the Vietnamese contractor in the joint-venture agreement or by Vietnamese subcontractors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional penalties:

a) Suspend the practicing certificate for 06 - 12 months if the violation prescribed in Point a or Point b Clause 1 of this Article is committed;

b) Suspend construction activities for 03 – 06 months if the violation specified in Point b Clause 2 of this Article is committed;

c) Suspend construction activities for 06 – 12 months in case of lack of capacity certificate; suspend construction activities for 03 – 06 months in case of use of expired capacity certificate if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article is committed;

d) Suspend construction activities in Vietnam up to 24 months if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

a) Enforced report to issuing authority to revoke or nullify practicing certificate if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced completion of conversion of practicing certificate if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced appointment of qualified persons or who possess appropriate practicing certificate if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Enforced appointment of persons who possess appropriate professional training certificate if the violation prescribed in Point dd Clause 2 of this Article is committed;

e) Enforced submission of reports to competent authorities if the violation prescribed in Point a Clause 3 of this Article is committed;

g) Enforced application for a license to operate in construction sector if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed;

h) Enforced compliance by contractor with commitments as regulated by the law of Vietnam if the violation prescribed in Point c Clause 3 of this Article is committed;

i) Enforced publishing of information or addition of information to be published if the violation prescribed in Point d Clause 3 of this Article is committed;

k) Enforced registration or notification of information as regulated by law if the violation prescribed in Point dd Clause 3 of this Article is committed;

l) Enforced performance of procedures for returning home for foreign workers if the violation prescribed in Point e Clause 3 of this Article is committed;

m) Enforced compliance by contractor with the law of Vietnam if the violation prescribed in Point g Clause 3 of this Article is committed;

n) Enforced addition of specific contents, volume or value of construction works undertaken by Vietnamese contractor to the joint-venture agreement signed with the foreign contractor or by Vietnamese subcontractors to agreements signed with the foreign contractor if the violation prescribed in Point h Clause 3 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. Violations against regulations on bid package

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed on contractor for failure to meet capacity requirements as specified in the bid package or arrangement of personnel or building materials and equipment to execute the construction work inconsistently with the bid package or bid results.

2. Remedial measures: Enforced compliance with commitments specified in the bid package or bid results if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 25. Violations against national technical regulations, applicable standards, regulations on use of data and documents in construction activities

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for application of foreign standards without the approval by the investment decision-making officer.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for reference to test results provided by specialized construction laboratories that fail to meet capacity requirements as established by law.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for use of ungrounded data and/or documents.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for failure to apply or improperly applying national technical regulations or applicable standards.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforced application of national technical regulations or applicable standards if the violation prescribed in Clause 4 of this Article is committed.

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Using personnel, equipment and/or laboratory unconformable with the approved construction survey technical plan;

b) Test result reports’ failure to specify all prescribed contents;

c) Failure to keep survey samples or documents as prescribed by law;

d) Failure to restore the scene upon completion of survey activities.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Preparing survey tasks, construction survey technical plan or survey report with insufficient contents as regulated by law; accepting a construction survey report that fails to include all contents as regulated by law;

b) Preparing a construction survey technical plan inconsistently with construction survey tasks or applicable standards or national technical regulations on construction surveying;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Conducting surveys before the construction survey task or the construction survey technical plan is given approval or in contravention of survey procedures as established by law;

dd) Failure to conduct surveys according to the approved survey task or survey technical plan;

e) Failure to implement measures for quality control in surveys in conformity with the construction survey technical plan;

g) Failure to purchase professional liability insurance as regulated by law.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Preparing survey documents or figures inconsistently with the reality or applicable regulations resulting in adjustment of the construction design;

b) Failure to implement measures for ensuring safety of people and equipment of technical infrastructure and of the construction work as well as protecting environment and landscape at the surveying site.

4. Remedial measures:

a) Enforced cancellation of survey results, documents and data that are inconsistent with the reality or applicable regulations, and enforced cancellation of test result report if one of the violations prescribed in Point a, Point b Clause 1 and Point a Clause 3 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Enforced implementation of measures for quality control in surveys if the violation prescribed in Point e Clause 2 of this Article is committed;

d) Enforced purchase of professional liability insurance if the violation prescribed in Point g Clause 2 of this Article is committed.

Article 27. Violations against regulations on construction planning

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for formulating regional planning, special-purpose zone planning, urban planning, rural planning or technical infrastructure planning in which planning period exceeds the prescribed one.

2. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to specify name or signature of the planning project manager, the design leader or the legal representative of the contractor or the contractor’s seal;

b) Using topographic maps to formulate planning project inconsistently with regulations.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Preparing planning task which lacks any prescribed contents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Lack of any required documents of the application for appraisal of, or approval for, or the request for opinions about the construction planning task or project;

d) Failure to obtain certification by a competent authority on the construction planning drawing upon issuance of decision on approval thereof;

dd) Failure to send the approved construction planning dossier to the competent construction planning authority for retention as prescribed by law.

4. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Lack of any required notes or drawing components or contents of the planning project;

b) Failure to prepare urban design or preparing an urban design which lacks any required drawings or contents;

c) Formulating the general construction planning inconsistently with the regional construction planning; or formulating the construction sub-zone planning inconsistently with the general construction planning; or formulating the detailed construction planning inconsistently with the construction sub-zone planning; or formulating the detailed rural residential quarter construction planning inconsistently with the general communal construction planning;

d) Failure to publish information about the construction planning project given approved by a competent authority in accordance with applicable regulations.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforced re-formulation of planning task or submission of application for appraisal of or approval for, or request for getting opinions if the violation prescribed in Point a or Point c Clause 3 of this Article is committed;

c) Enforced collection of opinions from relevant authorities, organizations, individuals or residential communities if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed;

d) Enforced submission of the approved construction planning dossier to the competent construction planning authority for retention if the violation prescribed in Point dd Clause 3 of this Article is committed;

dd) Enforced re-preparation or re-formulation of notes to or drawings of the construction planning project or the urban design if the violation prescribed in Point a, Point b or Point c Clause 4 of this Article is committed;

e) Enforced publishing of information about the approved construction planning project if the violation prescribed in Point d Clause 4 of this Article is committed.

Article 28. Violations against regulations on appraisal of construction project, design and cost estimate

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Carrying out appraisal of a construction project which it formulated or the construction work which it designed;

b) Reporting inaccurate appraisal results.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) 30 days in case of appraisal of a nationally significant project;

b) 20 days in case of appraisal of a group-A project;

c) 15 days in case of appraisal of a group-B project;

d) 10 days in case of appraisal of a group-C project.

Article 29. Violations against regulations on construction design and cost estimate

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Preparing construction design inconsistently with regulations;

b) Failure to comply with procedures for adjustments to the construction design;

c) Carrying out the following step of a construction design when the previous step of the same is not yet approved or inconsistently with the approved previous design step.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Identifying producers or suppliers of building materials or equipment in the construction design of a state-funded work;

b) Failure to specify the use of unbaked building materials in the construction design of the work which requires the use of unbaked building materials, or failure to ensure the portion of unbaked building materials as prescribed by law, or failure to comply with regulations on use of materials in construction;

c) Preparing the safety design in excess of standards applicable to a state-funded work;

d) Failing to conduct acceptance of construction design or conducting acceptance of construction design inconsistently with applicable regulations;

dd) Developing construction methods that fail to satisfy economic – technical requirements;

e) Determining grade of soil or stone inconsistently with survey results, or calculations of transportation distance or vehicles unconformable with the actuality of a state-funded work;

g) Applying or using norms unconformable with work contents resulting in an increase in costs specified in the cost estimate of a state-funded construction work;

h) Setting prices of materials or equipment inconsistently with the prices announced or quoted by suppliers or market prices applied to the region where the project is executed at the time of preparing the cost estimate of a state-funded construction work;

i) Specifying volumes in the construction cost estimate while design drawings of auxiliary works are unavailable, or preparing the construction cost estimate in which volumes are unconformable with volumes calculated according to the design drawing of a state-funded construction work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to specify or insufficiently specifying standards or features of building materials, equipment and components in the construction design;

b) Issuing design dossier to the work which requires geological surveys before having survey results or inconsistently with survey results as regulated by law;

c) Failure to use sample or typical design for the work which requires use of sample or typical design;

d) Failure to comply with regulations on environmental protection, firefighting and prevention, and response to climate change, and other safety requirements in course of design;

dd) Failure to conduct designer's supervision in course of execution of the construction work;

e) Failure to purchase professional liability insurance as regulated by law.

4. Additional penalties:

Suspend the practicing certificate of design leader or manager for 06 - 12 months, depending on the severity of the violation, if the violation prescribed in Clause 2 or Clause 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforced adoption of construction methods or re-formulation of cost estimate as regulated by law if the violation prescribed in Point c, Point dd, Point e, Point g, Point h or Point i Clause 2 of this Article is committed;

c) Enforced performance of acceptance testing of construction design in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Point d Clause 2 of this Article is committed;

d) Enforced re-design according to the survey results if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed;

dd) Enforced purchase of professional liability insurance if the violation prescribed in Point e Clause 3 of this Article is committed.

Article 30. Violations against regulations on construction order

1. The following penalties shall be imposed for executing the construction work without coverage as regulated by law or letting building materials fall outside the construction site or improperly placing building materials at the construction site:

a) A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house or execution of a construction work other than the case prescribed in Point b of this Clause;

b) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project.

2. The following penalties shall be imposed for executing the construction works inconsistently with regulations on quality management of construction works causing subsidence, crack or damage to technical infrastructure facilities or adjacent works (if relevant parties fail to reach an amicable agreement on compensation for damage in accordance with the civil law), or causing collapse or risk of collapse to adjacent works without causing harm to human health or life:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in urban area;

c) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project.

3. The following penalties shall be imposed on contractors for continuing the execution of construction work whose investor is liable to a record of administrative violation specified in Clause 2, Clause 4, Clause 5, Clause 6 or Clause 7 Article 15 herein:

a) A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in urban area;

b) A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for construction of single-detached house in a sanctuary or a cultural and historical relic site, or execution of a construction work other than the cases prescribed in Point a and Point c of this Clause;

c) A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for construction of the work requiring the formulation of economic – technical report or construction project.

4. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state or enforced addition of facilities or measures for covering the construction work as regulated by law if the violation prescribed in Clause 1 or Clause 2 of this Article is committed;

b) Enforced compensation for damage as regulated by law if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to keep construction safety log or failure to sufficiently and properly record required contents in the construction safety log as regulated by law.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Letting workers who fail to wear personal protective equipment or safety working clothing as regulated by law work at the construction site;

b) Failure to take measures to ensure safety of workers, construction equipment and heavy-duty vehicles as well as the construction work before executing construction tasks;

c) Using construction equipment that lacks certificate of sale as required by law, or lacks certificate of inspection or has an expired certificate of inspection;

d) Failure to install warning signs at the construction site so as to prevent unexpected accidents, or failure to arrange site inspectors;  

dd) Using workers who does not yet attend training courses in occupational safety in construction.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Committing violations against regulations on procedures for demolition of construction work;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

a) Enforced provision of personal protective equipment or safety working clothing for construction workers as regulated by law if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

b) Enforced adoption of measures to ensure safety of workers, construction equipment and heavy-duty vehicles as well as the construction work before executing construction tasks if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article is committed;;

c) Enforced use of construction equipment that has valid certificate of sale and certificate of inspection as regulated by law if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article is committed;

d) Enforced installation of warning signs and arrangement of inspectors at the construction site so as to prevent unexpected accidents if the violation prescribed in Point d Clause 2 of this Article is committed;

dd) Enforced organization of training courses in occupational safety in construction if the violation prescribed in Point dd Clause 2 of this Article is committed;

e) Enforced compliance with regulations on procedures for demolition of construction work if the violation prescribed in Point a Clause 3 of this Article is committed;

g) Enforced purchase of insurance for construction works if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed.

Article 32. Violations against regulations on execution of construction works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to keep records of inspection of construction machinery and equipment before using them to execute construction tasks;

b) Failure to transfer the site or move building materials, machinery, equipment and other assets of the contractor of out the finished construction work which has been commissioned and handed over as regulated by law (unless otherwise agreed upon in the signed contract);

c) Failure to keep construction daily log or keeping a construction daily log prepared inconsistently with applicable regulations;

d) Loss of positioning landmarks or boundary markers.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to obtain the investor’s approval for one of the following contents:

a) Plans for performance of tests, quality inspection, monitoring, and measurement of technical indicators of the construction work according to the construction design or technical instructions;

b) Measures for inspection or control of quality of materials, products, components and equipment used to build the construction work; the execution process design (which specifies measures for protection of safety of workers, construction machinery and equipment and the construction work);

c) Plan for inspection and commissioning of construction tasks, commissioning of execution phase or items of the construction work, or commissioning of finished work item/construction work.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to prepare construction quality control documentation as regulated by law or preparing the construction quality control documentation inconsistently with the actual time at the construction site.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to comply with the design on use of building materials;

b) Failure to make as-built drawing as regulated by law or making an as-built drawing inconsistently with the actual execution tasks.

5. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Using building materials, building components or technology equipment that lack certificate of origin or quality certificate as regulated by law;

b) Executing the construction work inconsistently with the approved design or technical instructions;

c) Lack of test results as regulated; acceptance of building materials whose quality fails to satisfy technical requirements or lack quality-related documents;

d) Executing the construction work inconsistently with the approved execution process design;

dd) Failure to conduct surveying or monitoring of the construction work according to design requirements approved by the investor or failure to carry out on-line testing or off-line testing according to the commissioning plan approved by the investor before requesting for commissioning.

6. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to specify organizational chart and duties of each individual and departments related to the construction quality control in the quality control system.

7. Remedial measures:

a) Enforced preparation of records of inspection of construction machinery and equipment before using them to execute construction tasks if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced transfer of the site and moving of building materials, machinery, equipment and other assets of the contractor of out the construction site if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced preparation of construction daily log in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed;

d) Enforced determination of positioning landmarks or boundary markers if the violation prescribed in Point d Clause 1 of this Article is committed;

dd) Enforced preparation of construction quality control documentation in consistent with the actual time at the construction site if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed;

e) Enforced use of building materials according to the approved design of the in-progress construction work if the violation prescribed in Point a Clause 4 of this Article is committed;

g) Enforced preparation of as-built drawing in conformity with the actual execution tasks if the violation prescribed in Point b Clause 4 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Enforced performance of surveying or monitoring of the construction work in accordance with regulations or enforced performance of on-line testing and off-line testing in accordance with regulations before requesting for commissioning if the violation prescribed in Point dd Clause 5 of this Article is committed;

k) Enforced establishment of quality control system in conformity with the scale of the construction work if the violation prescribed in Point a Clause 6 of this Article is committed;

l) Enforced establishment of the quality control system which must specify organizational chart and duties of each individual and departments related to the construction quality control if the violation prescribed in Point b Clause 6 of this Article is committed.

Article 33. Violations against regulations on construction supervision

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to supervision construction tasks as regulated;

b) Signing commissioning report when lack of practicing certificate for construction supervisor or possessing a practicing certificate unconformable with commissioning tasks;

c) Failure to prepare report on construction supervision as regulated.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Letting building contractor execute the construction work inconsistently with the approved construction design, or fail to use the required building materials, or execute the construction work inconsistently with the approved execution process design;

c) Letting building contractor fail to use unbaked building materials to execute the construction work which requires the use of those.

3. Remedial measures:

a) Enforced supervision of construction tasks in compliance with regulations if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced preparation of report on construction supervision if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced nullification of supervision results if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

d) Enforced use of unbaked building materials to build the remaining work items if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article is committed.

Article 34. Violations against regulations on commissioning and payment for finished work volume

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for failure to carry out commissioning tasks as regulated by law or commissioning the construction work inconsistently with commissioning procedure established by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Accepting the work which is not yet completed or accepting a work volume exceeding the actually completed volume;

b) Commissioning the construction work which fails to satisfy quality requirements, or is inconsistent with applicable standards/ national technical regulations, of fails to satisfy requirements of the construction design;

c) Commissioning the completion of work items or the construction work when the report on commissioning of fire system is unavailable as regulated.

4. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for transfer of the construction work to its owner or manager before it is duly commissioned in accordance with applicable regulations.

5. Remedial measures:

a) Enforced commissioning or re-commissioning of the construction work if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced nullification of commissioning results if the violation prescribed in Point a or Point b Clause 3 of this Article is committed, and enforced recovery of amounts paid if the violation prescribed in Point a  Clause 3 of this Article is committed;

c) Enforced obtainment of the report on commissioning of fire systems if the violation prescribed in Point c Clause 3 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 35. Violations against regulations on construction contracts

A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

1. Failure to enter into a joint-venture agreement with the contractor that is a party of the construction contractor partnership.

2. Failure to prepare a construction contract in Vietnamese language in accordance with applicable regulations.

Article 36. Violations against regulations on warranty and maintenance of construction works

1. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to discharge warranty liability as regulated by law.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for failure to establish the maintenance procedure or establishment of the maintenance procedure that fails to specify all contents as regulated.

3. Remedial measures:  Enforced establishment of maintenance procedure in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Article 37. Violations against regulations on retention of documents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The surveying or designing contractor’s failure to keep construction survey or design documentation as regulated by law;

b) The supervising contractor’s failure to keep documents related to the construction supervision as regulated by law;

c) The building contractor’s failure to keep construction quality control documentation as regulated by law;

d) Failure to keep testing documents, sample submission forms and test reports when conducting specialized tests in construction;

dd) Failure to keep or improperly keeping documents related to professional training courses in construction which have been organized in accordance with applicable regulations.

2. Remedial measures:  Enforced retention of documents in accordance with applicable regulations if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 38. Violations against regulations on inspection, testing and training in construction

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations against regulations on inspection:

a) Failure to comply with procedure for quality inspection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Concurrently conducting construction supervision and quality inspection of the same state-funded construction work.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations against regulations on specialized tests in construction:

a) Failure to obtain certificate of eligibility to conduct specialized tests in construction from a competent authority or failure to satisfy capacity requirements as established by law;

b) Conducting tests and providing testing reports inconsistently with applicable regulations; making test report which contains inaccurate information or whose contents are different from those specified in the record of test results.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to satisfy eligibility requirements for organization of professional training courses in construction.

4. Remedial measures:

a) Request the competent authority to revoke certificate of eligibility to conduct specialized tests in construction if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article is committed;

b) Enforced nullification of training results and refund of tuition fees if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 39. Violations against regulations on planning for development of building material products, planning for use of minerals as building materials; extraction and processing of minerals used in construction, and production of building materials  

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failure to satisfy capacity requirements for formulation of planning for development of building material products or planning for use of minerals as building materials.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to comply with national technical regulations on production of building materials.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for investment in and construction of a project on production of building materials inconsistently with the planning for development of building material products given approval by a competent authority.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed on building material producer for one of the following violations committed in course of treatment and use of waste products as raw materials or fuels to produce building materials:

a) Using a warehouse which fails to satisfy technical requirements to store waste products;

b) Failure to conduct treatment of waste products or use of treated waste products which fail to meet technical regulations/standards as raw materials or fuels to produce building materials.

5. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on thermoelectric plants, chemical fertilizer plants or metallurgical plants for committing one of the following violations:

a) Giving approval for an investment project on new construction, expansion or modification of production facility which does not include design of line or system for treatment of ash, slag and gypsum as regulated by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Failure to hire qualified entity to perform classification and preliminary treatment of ash, slag and gypsum in case of failure to satisfy eligibility requirements for classification and preliminary treatment of ash, slag and gypsum in accordance with national regulations and standards to use as raw materials to produce building materials.

6. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on the entity that is hired to perform classification and preliminary treatment of ash, slag and gypsum for committing one of the following violations:

a) Failure to satisfy eligibility requirements for classification and preliminary treatment of ash, slag and gypsum as regulated by law;

b) Failure to perform classification and preliminary treatment or failure to comply with national regulations and standards on classification and preliminary treatment of ash, slag and gypsum used as raw materials to produce building materials.

7. Additional penalties: Suspend extraction or processing of minerals to use as building materials, or suspend treatment and use of waste products to produce building materials for 06 - 12 months if the violation prescribed in Clause 3, Clause 4, Clause 5 or Clause 6 of this Article is committed.

8. Remedial measures:

a) Enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed;

b) Enforced implementation of measures for treatment of environmental pollution (if any) if the violation prescribed in Point a Clause 4, Point b Clause 5 or Point b Clause 6 of this Article is committed.

Article 40. Violations against regulations on trading of minerals used as building materials

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to report or submitting reports on export of minerals used as building materials to competent authorities inconsistently with regulations;

b) Failure to retain or insufficiently retaining documents related to export of minerals.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for export of minerals as building materials which are not included in the list of minerals to be exported or which fail to satisfy export requirements (unless otherwise regulated).

3. Additional penalties: Suspend export of minerals as building materials for 6 – 12 months if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Article 41. Violations against regulations on production and trading of building materials with use of white asbestos from serpentine family (hereinafter referred to as “asbestos”)

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed on users of asbestos-containing building materials for one of the following violations:

a) Using asbestos-containing building materials when they are not yet granted certificates of conformity;

b) Failure to take necessary measures to control generation of asbestos dust while using asbestos-containing building materials;

c) Failure to collect or transport into designated place scrap from asbestos-containing building materials;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed on organizations or individuals that produce building materials with use of asbestos for committing one of the following violations:

a) Using asbestos whose origin is unidentified as regulated;

b) Letting the level of asbestos fiber in the production area exceeding the prescribed limit;

c) Failure to keep packages of asbestos from breaking leading to scattering during transportation;

d) Using asbestos as stuffing, choking or insulting materials in constructions when they are not mixed with binders as regulated.

3. A fine ranging from VND 70,000,000 to VND 90,000,000 shall be imposed for investment in new construction or expansion of facility producing building materials with use of asbestos inconsistently with the approved planning.

4. Remedial measures:  Enforced restoration to initial state or enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed.

Chapter IV

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES, FINES AND REMEDIAL MEASURES IN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 1. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON WATER SUPPLY AND DRAINAGE

Article 42. Violations against regulations on protection of safety zone of underground water boreholes

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed for throwing or discharging feces or garbage or scrap from construction activities, or breeding animals, or planting trees in the safety zone of underground water borehole.

2. A fine ranging from VND 2,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following violations:  Digging dust-holes, cesspools or lime-pits, or burying cattle or hazardous matters in the safety zone of underground water borehole.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for committing a violation against regulations on protection of safety zone of underground water borehole other than the violations prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for extraction of underground water without the permission granted by the competent authority.

5. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 1, Clause 2 or Clause 4 of this Article is committed;

b) Enforced implementation of measures for treatment of environmental pollution if the violation prescribed in Clause 1, Clause 2 or Clause 3 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 43. Violations against regulations on protection of safety corridors of raw water transmission mains and treated water transmission lines

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for one of the following violations: Discharging garbage or wastewater, discharging or storing soil, stones and building materials within the area of the safety corridor of the raw water transmission main or the treated water transmission line.

2. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for digging or moving soil and stones from the area of the safety corridor of the raw water transmission main or the treated water transmission line; encroaching upon the area of the safety corridor of the raw water transmission main or the treated water transmission line.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for deliberately cutting the raw water transmission main or the treated water transmission line.

4. Remedial measures:

a) Enforced implementation of necessary measures for treatment of environmental pollution if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 2 or Clause 3 of this Article is committed.

Article 44. Violations against regulations on protection of the safety of constructions of water supply and drainage system

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for throwing or discharging feces, garbage or scrap from construction activities, or making a mess, or breeding animals, or planting trees, flowers or vegetables in the safety area of constructions of the water supply and drainage system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Remedial measures:

a) Enforced implementation of necessary measures for treatment of environmental pollution if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Article 45. Violations against regulations on protection and use of water supply network

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Using water before it goes through the water meter;

b) Deliberately tampering with the water meter;

c) Deliberately moving or changing size or type of the water meter;

d) Removing the seal or lead seal of the water meter inconsistently with regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Damaging the water pipelines or equipment of the water supply network;

b) Deliberately joining water pipes or changing diameters of the water pipes inconsistently with regulations;

c) Moving pipelines or other equipment of the water supply network inconsistently with regulations.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to satisfy quality requirements for treated water supplied for daily life as set forth in technical regulations;

b) Supplying water inconsistently with the water supply plan approved by the competent authority.

4. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for transfer of water supply license, whether partial or entire, without the written approval by the competent authority as regulated.

5. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Enforced implementation of necessary measures for ensuring quality of treated water in conformity with relevant technical regulations if the violation prescribed in Point a Clause 3 of this Article is committed;

d) Enforced supply of treated water in conformity with the water supply plan approved by the competent authority if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed;

dd) Enforced application for written approval from a competent authority for transfer of the water supply license as regulated by law if the violation prescribed in Clause 4 of this Article is committed.

Article 46. Violations against regulations on operation of water drainage system

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 2,000,000 shall be imposed for discharging soil, stones, materials or garbage into rivers, lakes, ditches, channels, manholes, drains or culverts causing obstruction of flows.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Deliberately join private systems/equipment to the water drainage system;

b) Leveling ditches, channels and lakes serving the public drainage inconsistently with regulations;

c) Deliberately moving underground pipes or manholes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Discharging hazardous substances into the public sewer system;

b) Committing any violations against regulations on protection of safety of the drainage system.

4. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 1, Clause 2 or Clause 3 of this Article is committed;

b) Enforced treatment of environmental pollution if the violation prescribed in Clause 1 or Clause 3 of this Article is committed.

Article 47. Violations against regulations on management of drainage-related elevations

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed on the unit in charge of water drainage for failure to provide or delayed provision of information about elevations relating the drainage system to requesting organizations and individuals as regulated by law.

2. Remedial measures:  Enforced provision of information about elevations relating the drainage system to requesting organizations and individuals if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 48. Violations against regulations on management of detention basins

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to regularly dredge the bottom, bed or sides of the retention basis as regulated by law;

b) Failure to establish the procedure for management, operation or use of detention basin as regulated by law;

c) Organizing entertainment and tourist activities or aquaculture or other services without permission by the competent authority as regulated by law.

2. Remedial measures:

a) Enforced establishment of the procedure for management, operation or use of detention basin as regulated by law if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced restoration to the initial state or enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed.

Article 49. Violations against regulations on procedure for management and operation of wastewater drainage system

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed on the unit in charge of managing the wastewater drainage system for one of the following violations:

a) Failure to conduct periodic inspection and assessment of quality of central constructions or constructions of the wastewater drainage system;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Remedial measures:

a) Enforced inspection and assessment of quality of central constructions or constructions of the wastewater drainage system if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced establishment of the procedure for management and operation of the wastewater drainage system as regulated by law if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed.

Article 50. Violations against regulations on collection, transport and treatment of sludge from drainage systems in urban areas, rural residential areas and industrial parks

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to collect, store and transport, or failure to comply with regulations on collection, storage and transport of sludge from the drainage system.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Discharging untreated sludge into the environment;

b) Failure to manage sludge containing hazardous matters in accordance with regulations;

c) Treatment and re-use of sludge inconsistently with regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 51. Violations against regulations on collection, transport and treatment of septic tank sludge in urban areas, rural residential areas and industrial parks

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to collect, store and transport, or failure to comply with regulations on collection, storage and transport of septic tank sludge.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Discharging untreated septic tank sludge into the environment;

b) Treatment and re-use of septic tank sludge inconsistently with regulations of law.

3. Remedial measures:  Enforced implementation of necessary measures for treatment of environmental pollution if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Section 2. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT OF LIGHTING, URBAN GREEN SPACES, CEMETERIES AND CREMATORIA  

Article 52. Violations against regulations on protection and use of public lighting systems

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for decorating or hanging advertising boards or other articles on lamp posts without permission or inconsistently with regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Damaging equipment of or the public light system;

b) Unlawfully moving or using equipment of the public lighting system inconsistently with regulations.

4. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 1 or Clause 3 of this Article is committed;

b) Enforced compliance with reporting policies if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed.

Article 53. Violations against regulations on protection of green spaces, parks and flower gardens

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for cutting or driving nails into green trees, deliberately picking flowers, cutting tree branches, peeling tree bark, making mess or taking other actions causing damage to green spaces or flower gardens or groundcovers.

2. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Hanging ropes, decorative lights or advertising boards or other articles on trees at public places, streets or parks inconsistently with regulations;

c) Tending or keeping cattle or poultry in parks or flower gardens.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Discharging scrap, hazardous substances or building materials into the foot of trees or deliberately damaging or obstructing the development of trees in urban areas;

b) Planting trees on pavements, median strips, streets, interchanges or in public places inconsistently with regulations;

c) Planting trees which are included in the list of banned trees or the list of restricted trees without the permission given by competent authorities;

d) Using structures in the park for wrong purposes;

dd) Damaging cultural works, service works or public works in the park or flower garden;

e) Encroaching or building works in the area for green spaces existing or determined in the urban planning or obstructing the planting of trees as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for deliberately cutting, moving, burning or digging the foot of trees in urban area or cutting tree roots inconsistently with regulations.

5. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Point a or Point b Clause 2, or Point a, Point b, Point c, Point d or Point dd Clause 3 of this Article is committed;

b) Enforced restoration to the initial state or enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if the violation prescribed in Point e Clause 3 of this Article is committed.

Article 54. Violations against regulations on construction, management and operation of cemeteries and crematoria 

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for failure to periodically care for, maintain and protect graves or human remains as regulated by law.

2. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to build walls or barriers to protect the cemetery from surrounding residential areas as regulated by law;

b) Transfer of single grave space inconsistently with regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failure to report or making incomplete reports on management and operation of cemetery as regulated by law.

3. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to ensure the safety distance from the cemetery’s wall to the residential area or the public structure as regulated by law;

b) Failure to close the cemetery as regulated;

c) Using single grave space in the cemetery in excess of the prescribed area.

4. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on the unit in charge of managing and operating the crematorium for committing one of the following violations:

a) Failure to satisfy capacity requirements as regulated;

b) Appointing an unqualified person to operate the crematory;

c) Failure to establish the procedure for management and operation of the crematory or failure to follow the approved procedure for management and operation of the crematory;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Failure to submit reports on operation of the crematorium to competent authorities as regulated by law;

e) Failure to comply with regulations on collection, transport and treatment of crematory waste.

5. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed on the investor of the cemetery construction project for putting the cemetery into operation but failing to satisfy requirements.

6. Remedial measures:

a) Enforced compliance with regulations if one of the violations prescribed in Clause 1, Clause 2, Clause 3, Point a, Point c, Point d, Point dd and Point e Clause 4 of this Article is committed;

b) Enforced appointment of qualified person to operate the crematory if the violation prescribed in Point b Clause 4 of this Article is committed.

Section 3. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT OF UNDERGROUND FACILITIES AND SHARING OF URBAN TECHNICAL INFRASTRUCTURE 

Article 55. Violations against regulations on use of urban underground facilities  

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Using technical infrastructure tunnel and trench without license or for wrong purposes; deliberately digging, moving or joining technical infrastructure tunnel and trench; committing violations against regulations on management and protection of urban underground facilities.

2. Remedial measures:  Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 56. Violations against regulations on management and sharing of technical infrastructure 

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Obstructing the installation, operation, maintenance or upgrade to equipment under the signed agreement;

b) Committing violations against regulations on management, operation or maintenance of shared technical infrastructure.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for installation, management and operation of telecommunication or electrical cables and wires, public lighting system, water supply and drainage systems, energy supply system or other equipment on shared technical infrastructure systems inconsistently with regulations.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for construction of technical infrastructure for shared use inconsistently with the urban planning, without the building permit or inconsistently with the issued building permit.

4. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforced restoration to the initial state if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is committed;

c) Enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed.

Chapter V

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES, FINES AND REMEDIAL MEASURES IN REAL ESTATE BUSINESS, HOUSING DEVELOPMENT, MANAGEMENT AND OPERATION OF APARTMENT BUILDINGS AND OFFICE BUILDINGS

Section 1. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON REAL ESTATE BUSINESS

Article 57. Violations against regulations on real estate business

1. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to establish an enterprise or cooperative to engage in real estate business as regulated by law or failure to have enough legal capital as regulated by law;

b) Failure to publish or improperly or insufficient publishing information about real estate project or housing construction project as regulated by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failure to provide information about construction progress or use of option fee as requested; failure to facilitate buyer or tenant to conduct physical inspection of the in-progress construction work;

dd) Collection of fees relating to the transfer of real estate inconsistently with regulations.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on the investor or owner of building for committing one of the following violations:

a) Entering into a contract for sale or lease purchase of a building which is not enclosed with land use right;

b) Failure to notify the buyer of restrictions on ownership and right to enjoyment of building (if any);

c) Receiving payments from buyer or tenant of off-the-plan building inconsistently with the project progress or in excess of the prescribed percentage of the contract value as regulated by law.

3. A fine ranging from VND 250,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Trading real estate which fails to satisfy requirements for trading or is banned from trading as regulated;

b) Failure to trade real estate within the licensed scope of business;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Sale or lease purchase of off-the-plan commercial buildings without financial guarantee given by a qualified commercial bank as regulated by law;

dd) Failure to carry out procedures for issuance of certificate of land use right, ownership of house and property on land to the buyer or tenant, or failure to provide relevant documents/papers to the buyer or tenant as regulated by law;

e) Giving authorization or delegation to a party of an investment cooperation, joint venture, association, partnership or the capital contributor to sign contracts for sale, transfer or lease purchase of real estate;

g) Refusal to make certification without legitimate reasons or failure to make certification on the written agreement for transfer of the contract for sale or lease purchase of the off-the-plan property;

h) Transferring the contract for lease purchase of an existing house or building, or transferring the contract for sale or lease purchase of off-the-plan house or building inconsistently with regulations;

i) Failure to comply with applicable regulations on prices for sale, transfer, lease and lease purchase of property.

4. A fine ranging from VND 270,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed on the investor of a real estate project for one of the following violations:

a) Failure to follow procedures for full or partial transfer of the project;  

b) Failure to satisfy all requirements or conditions for full or partial transfer of project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Transfer of houses and buildings to clients before they are finished according to the construction progress specified in the approved project, or they are not connected to the regional technical infrastructure system, or before external parts of rough-in buildings are not finished, or housing works or social infrastructure systems are not properly commissioned as regulated by law;

dd) Unlawful mobilization or appropriation of capital; using capital mobilized from organizations and individuals or option fees paid by buyer, lessee or tenant of off-the-plan property for wrong purposes.

5. Additional penalties: Suspend real estate business up to 12 months if the violation prescribed in Point a, Point b or Point e Clause 3 of this Article is committed.

6. Remedial measures:

a) Enforced announcement of information about real estate project or housing construction project as regulated by law if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced preparation of contracts in accordance with regulations or enforced application for notarization or certification of contracts if the violation prescribed in Point c Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced compliance with regulations if the violation prescribed in Point d Clause 1 of this Article is committed;

d) Enforced transfer of illegal benefits obtained from the administrative violation prescribed in Point dd Clause 1 of this Article;

dd) Enforced re-preparation of contract if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Enforced payment of difference and compensation for damage (if any) if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article is committed;

h) Enforced reimbursement of expenses (as requested) and compensation for damage (if any) if the violation prescribed in Point c or Point d Clause 3 of this Article is committed;

i) Enforced completion of procedures for issuance of certificate or enforced provision of relevant documents/papers to buyers or tenants if the violation prescribed in Point dd Clause 3 of this Article is committed;

k) Enforced certification as regulated by law if the violation prescribed in Point g Clause 3 of this Article is committed;

l) Enforced restoration to the initial state, payment of expenses to the transferee and compensation for damage (if any) if the violation prescribed in Point h Clause 3 or Point a or Point b Clause 4 of this Article is committed;

m) Enforced completion of construction works according to regulations or commitments and enforced compensation for damage (if any) if the violation prescribed in Point d Clause 4 of this Article is committed;

n) Enforced compliance with regulations or commitments and compensation for damage (if any) to the buyer or tenant if the violation prescribed in Point dd Clause 4 of this Article is committed.

Article 58. Violations against regulations on provision of real estate services

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Erasing, falsifying, borrowing or lending practicing certificate in real estate brokerage.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to establish an enterprise to provide real estate services as regulated by law or failure to employ enough employees who have practicing certificates in real estate brokerage as regulated by law or employing persons whose practicing certificates have expired;

b) Failure to prepare contracts or failure to specify all required contents in contracts for provision of real estate services as regulated by law;

c) Failure to comply with reporting provisions applicable to enterprises providing real estate services or real estate trading floor services, or individuals providing independent real estate brokerage services;

d) Failure to establish regulations on operation or have name and address of real estate trading floor as regulated, or failure to comply with the operating regulations approved by a competent authority;

dd) Collecting fees of real estate services other than the ones prescribed by law.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Trading real estate types which fail to satisfy trading requirements on the real estate trading floor;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional penalties: Suspend provision of real estate trading floor services for 06 - 12 months if the violation prescribed in Point a Clause 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

a) Submission of request to competent authority for revocation of practicing certificate if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced transfer of illegal benefits obtained from the administrative violation prescribed in Point dd Clause 2 of this Article.

Article 59. Violations against regulations on management and use of housing and real estate market information

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or provision of inaccurate or insufficient or delayed provision of real estate market information to the agency in charge of managing the housing and real estate market database as regulated by law;

b) Failure to obtain an approval from the agency in charge of managing the housing and real estate market database as regulated by law before providing housing and real estate market data provided by a competent authority for the third party; 

c) Failure to make explanation about real estate market information upon the request of the agency in charge of managing the housing and real estate market database;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Illegally obtaining or destroying or damaging housing or real estate market information or data;

e) Obstructing the lawful collection and use of housing or real estate market information.

2. Remedial measures:

a) Enforced provision of sufficient and accurate information to the agency in charge of managing the housing and real estate market database if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Enforced compliance with regulations on collection and use of information if the violation prescribed in Point e Clause 1 of this Article is committed.

Article 60. Violations against regulations on training and improving knowledge of real estate brokerage practice, and management of real estate trading floors

1. A fine ranging from VND 2,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Employing unqualified lecturers;

b) Failure to follow the prescribed template of certificate of completion of training course;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Failure to provide training institution’s profile for Ministry of Construction and Department of Construction of Province where such training institution’s head office is located for publishing on their websites as regulated by law;

dd) Failure to provide real estate trading floor’s profile for Ministry of Construction and Department of Construction of Province where such real estate trading floor’s head office is located for publishing on their websites as regulated by law;

e) Failure to keep training documents or materials related to each examination as regulated by law.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to organize testing or examination or classification of training results for trainees as regulated by law;

b) Failure to obtain the approval for exam questions as regulated by law before using them in the examination for real estate broker license;

c) Giving permission to an unqualified trainee to attend the examination for real estate broker license;

d) Failure to promulgate the Regulation on training management or application of a training management Regulation which lacks required contents.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Issuance of certificates to trainees despite of failure to ensure teaching volume and training programs as regulated.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Using examination fees inconsistently with regulations;

b) Failure to properly manage exam questions or keep them from revelation.

5. Remedial measures:

a) Enforced nullification of training results or exam results if one of the violations prescribed in Point a, Point b and Point c Clause 2 of this Article is committed;

b) Enforced compliance with regulations if the violation prescribed in Clause 3 of this Article is committed;

c) Enforced recovery of examination fees spent inconsistently with regulations by training institution if the violation prescribed in Point a Clause 4 of this Article is committed.

Article 61. Violations against regulations on training and improvement of professional and operational knowledge of management and operation of apartment buildings (hereinafter referred to as training in management of apartment buildings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to organize training courses at the prescribed training locations;

b) Employing unqualified lecturers;

c) Failure to have teaching diary;

d) Failure to follow the prescribed template of certificate of completion of training course in management of apartment buildings;

dd) Failure to submit reports on training activities to competent authorities as regulated;

e) Failure to keep training documents as regulated.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Using teaching materials inconsistently with the framework program;

b) Failure to ensure teaching volume and training programs as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Borrowing, hiring, lending or leasing legal status to carry out training activities;

b) Failure to obtain a certificate of eligibility to organize training courses from a competent authority before organizing training courses.

4. Additional penalties: Suspend the certificate of eligibility to organize training courses for 06 – 12 months if the violation prescribed in Clause 2 or Point a Clause 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:  Enforced nullification of training results and revocation of certificates of completion of training course issued to trainees if one of the violations prescribed in Point b, Point c Clause 2 and Point a Clause 3 of this Article is committed (excluding lending or leasing legal status).

Section 2. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON HOUSING DEVELOPMENT

Section 62. Violations against regulations on housing development

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Failure to submit reports on implementation and completion of housing construction projects to competent authorities as regulated by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on the investor for one of the following violations:

a) Failure to obtain the approval from a competent authority before modifying one of the following contents after the state-funded housing construction project: Implementation progress, type of building, total floor area, number of apartments, rates of types of houses and total investment;

b) Failure to leave land area or failure to leave enough land area in a project on construction of commercial houses to build social houses as regulated by law;

c) Failure to provide commercial houses in the project for occupiers of demolished building apartments who do not wish to relocate as regulated by law;

d) Failure to build houses to serve the relocation in the planning area for construction of houses for workers of industrial parks in the project on construction of industrial park infrastructure if the occupiers of demolished houses do not wish to relocate, or failure to provide housing in other places for relocated people as regulated by law;

dd) Failure to provide land area to serve production activities of people who are relocated according to the housing construction project so as to serve the relocation in rural areas under the approved relocation plan;

e) Deliberately changing designed area of house and auxiliary work (if any) after the relocation plan has been given approval by a competent authority;

g) Failure to provide enough social housing for lease as regulated by law (in case the social housing construction project is located at a region where the formulation of project on construction of social housing for lease is not mandatory).

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enforced naming or change of project’s name or names of regions in the project in conformity with applicable regulations if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced nullification of modification results if the violation prescribed in Point a Clause 2 of this Article is committed;

d) Enforced provision of land area for social housing construction as regulated by law if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article is committed;

dd) Enforced provision of commercial housing in the project to people who do not wish to relocate or enforced negotiation on providing housing in other places with relocated people if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article is committed;

e) Enforced arrangement and provision of land area to serve production for relocated people according to the approved relocation plan if the violation prescribed in Point dd Clause 2 of this Article is committed;

g) Enforced demolition of works or work items built inconsistently with regulations or enforced modification of designed area of house and auxiliary work according to the relocation plan approved by a competent authority if the violation prescribed in Point e Clause 2 of this Article is committed;

h) Enforced provision of adequate social housing for lease if the violation prescribed in Point g Clause 2 of this Article is committed.

Article 63. Violations against regulations on management of housing transactions

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Sale, lease or lease purchase of social housing to unqualified persons or inconsistently with prescribed conditions.

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) State-owned house lessee or tenant’s exchange, sale, sub-lease or borrowing of house without the approval by a competent authority as regulated by law;

b) Social house lessee or tenant or buyer’s sale, sub-lease or borrowing of social house inconsistently with regulations;

c) Failure to comply with regulations on transfer of contract for sale of commercial house;

d) Sale, lease purchase, donation, exchange, mortgage or contribution of capital by a house which fails to satisfy requirements thereof prescribed by law.

3. The following penalties shall be imposed on foreign organizations and individuals for violations against housing regulations:

a) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on a foreign lessor for failure to send a written notification to the housing authority of district where leasing house is located;

b) A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failure to make payments for purchase or lease purchase of house through a credit institution which legally operates in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on a house owner that is a foreign organization for use of owned house for lease, or as a working office, or a purpose other than as an accommodation for its employees.

4. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed on the investor of a project on construction of social housing for conclusion of a lease agreement on off-the-plan social housing (unless otherwise regulated by law).

5. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed on the investor for one of the following violations against regulations on sale of houses to foreign buyers:

a) Sale of a quantity of houses greater than the allowable one to foreign organizations and individuals;

b) Sale of houses in a region where foreign organizations and individuals are not allowed to own houses;

c) Failure to provide information about houses sold to foreign organizations and individuals for publishing on the website of Provincial Departments of Construction.

6. Remedial measures:

a) Submission of request to competent authorities for withdrawal of state-owned houses sold, leased or lease purchased ultra vires, or to unqualified persons or inconsistently with prescribed conditions; enforced reimbursement of money or property to buyers, lessees or tenants and compensation for damage (if any) if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) Submission of request to competent authorities for withdrawal of social housing and enforced reimbursement of amounts of money for purchase, lease or lease purchase of social housing to buyers, lessees or tenants if the violation prescribed in Point b Clause 1 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Submission of request to competent authorities for withdrawal of social housing if the violation prescribed in Point b Clause 2 of this Article is committed;

dd) Recovery of payments which have been made not through credit institutions legally operating in Vietnam if the violation prescribed in Point b Clause 3 of this Article is committed;

e) Submission of request for competent authorities for withdrawal of houses owned by foreign organizations and individuals inconsistently with regulations if the violation prescribed in Point c Clause 3 of this Article is committed;

g) Enforced suspension of lease or use of houses for improper purposes and compensation for damage to lessees if the violation prescribed in Point d Clause 3of this Article is committed.

Section 3. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON MANAGEMENT OF APARTMENT BUILDINGS AND OFFICE BUILDINGS

Article 64. Violations against regulations on management and use of official residences and state-owned housing

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed on lessees and tenants of state-owned houses for one of the following violations:

a) Deliberately destroy, extend, renovate or demolish housing;

b) Using the house for purposes other than those specified in the lease agreement;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on lessees of official residences for one of the following violations:

a) Failure to use the residence for living and serving daily life of the lessee and his/her family members during the lease period;

b) Deliberately renovate, repair or demolish the official residence;

c) Sub-letting, borrowing or authorizing other persons to manage the official residence;

d) Failure to return the official residence to the Government when the lessee is unqualified for leasing such official residence as regulated by law.

3. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state or enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if one of the violations prescribed in Point a, Point b Clause 1, Point b Clause 2 of this Article is committed;

b) Submission of request to competent authorities for withdrawal of social housing if one of the violations prescribed in Point b, Point c Clause 1, Point a, Point c and Point d Clause 2 of this Article is committed;

c) Enforced transfer of illegal benefits obtained from the administrative violation (if any) if the violation prescribed in Point c Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Changing one of the following elements of group-1 villa: Exterior design, interior structure, building density, number of storeys or height;

b) Changing exterior design of a group-2 villa.

2. Remedial measures:  Enforced restoration to initial state or enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if the violation prescribed in Clause 1 of this Article is committed.

Article 66. Violations against regulations on management and use of apartment buildings

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Causing leaky of apartment;

b) Failure to comply with regulations on paint color or exterior decoration of apartment;

c) Trading of explosive materials or providing motor vehicle repairing services or slaughtering services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Carrying out business activities (excluding cases prescribed in Point c, Point d Clause 1, Point b Clause 3 of this Article) at the area of the apartment building which is not used for business;

e) Failure to establish the management board of the apartment building as regulated.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Deliberately changing loading structure or separate design of each apartment;

b) Using the apartment for purposes other than residence;

c) Using shared area and equipment of the apartment building for private purposes.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Encroaching surrounding space or shared area or separate area of another occupier in the apartment building;

b) Engaging in nightclub business.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Managing and using the expenditure for maintenance of shared area inconsistently with regulations;

b) Deliberately changing functions and purposes of shared area;

c) Deliberately making decision on fee for management of the apartment building without the approval by the apartment building meeting;

d) Deliberately making decision on conclusion of contract for management of the apartment building with a party without the approval by the apartment building meeting;

dd) Failure to present reports on collections and payments at the apartment building meeting as regulated;

e) Failure to comply with operating regulations or financial regulations approved by the apartment building meeting.

5. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on the unit in charge of managing the apartment building for one of the following violations:

a) Managing the apartment building despite it is unqualified;

b) Failure to establish all prescribed professional divisions to take charge of managing the apartment building as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Managing and using expenditure for managing the apartment building as regulated;

dd) Failure to send information about the unit in charge of managing the apartment building to the Ministry of Construction for publishing on its website as regulated.

6. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 90,000,000 shall be imposed on the investor for one of the following violations:

a) Failure to transfer or delayed transfer of apartment building documents to the management board of the apartment building as regulated;

b) Failure to select a qualified unit to take charge of managing the apartment building;

c) Failure to comply with regulations on car parking of the apartment building;

7. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed on the investor for one of the following violations:

a) Failure to organize the first apartment building meeting as regulated;

b) Failure to transfer or delayed, insufficient or improper transfer of expenditure for maintenance of the shared area of the apartment building as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Deliberately changing functions and purposes of the shared area or deliberately changing functions and purposes of the non-residential area in the multi-purposes apartment building;

b) Calculating apartment area or other area of private ownership in the apartment building inconsistently with regulations;

c) Failure to allocate an area in the apartment building to use as community activities hall as regulated by law;

d) Committing violation prescribed in Point a Clause 4 of this Article.

9. Additional penalties: Suspend the management of apartment building up to 24 months if the violation specified in Point b Clause 5 of this Article is committed.

10. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state or enforced demolition of the work or work items built inconsistently with regulations if one of the violations prescribed in Point a, Point c Clause 2, Point a Clause 3 and Point a Clause 8 of this Article is committed;

b) Enforced compliance with regulations on paint color and exterior decoration of the apartment and apartment building if the violation prescribed in Point a Clause 1 of this Article is committed;

c) Enforced implementation of necessary measures for meeting requirements for soundproofing, fire prevention and emergency exit if the violation prescribed in Point d Clause 1 of this Article is committed (for the area which used for business);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Enforced reimbursement of expenditure which has been spent inconsistently with regulations and compensation for damage (if any) if the violation prescribed in Point a Clause 4 or Point d Clause 8 of this Article is committed;

e) Enforced nullification of provision on fee for management of apartment building and request for organization of apartment building meeting to seek approval for the fee for management of apartment building; enforced reimbursement of difference between the existing fee for management of apartment building and the new one which has been approved by the apartment building meeting to apartment owners/occupiers if the violation prescribed in Point c Clause 4 of this Article is committed;

g) Enforced compliance with regulations on selection of unit in charge of managing the apartment building if the violation prescribed in Point d Clause 4 of this Article is committed;

h) Enforced compliance with regulations if the violation prescribed in Point c Clause 5 of this Article is committed;

i) Enforced transfer of entire maintenance expenditure to the management board of apartment building if the violation prescribed in Point b Clause 7 of this Article is committed;

k) Enforced reimbursement of difference (if any) resulted from improper calculation of area to apartment owners/occupiers if the violation prescribed in Point b Clause 8 of this Article is committed;

l) Enforced allocation of area to use as the community activities hall as regulated by law if the violation prescribed in Point c Clause 8 of this Article is committed.

Article 67. Violations against regulations on management of office buildings

1. A warning or a fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to install name signs or guidance signs at public, technical and serving divisions as regulated by law or failure to install warning signs at technical divisions (such as electrical and firefighting equipment);

c) Failure to post up the office’s internal regulations at its main door or standing division;

d) Failure to have the building diagram showing blocks, working offices, public, technical and serving divisions (unless otherwise regulated);

dd) Failure to install name signs of working offices or titles of officials or public employees in front of their offices.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Carrying out commercial advertising at the office building;

b) Failure to formulate internal regulations on management of office building as regulated by law;

c) Failure to make periodical and ad hoc reports as regulated or making insufficient ones.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to equip firefighting equipment at the office building or failure to conduct periodical inspection of firefighting equipment.

4. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a) Appropriating or using the office building for production, business, leasing, living or other purposes inconsistently with its functions;

b) Failure to prepare or supplement the office building documentation during its operation; failure to retain or send summarized office building documentation to the competent authority in charge of managing office buildings as regulated by law.

5. Remedial measures:

a) Enforced restoration to the initial state or submission of request to competent authority for withdrawal of office building area which is improperly used if the violation prescribed in Point a Clause 4 of this Article is committed;

b) Enforced preparation and retention of office building documentation or enforced supplementation of office building documentation during its operation if the violation prescribed in Point b Clause 4 of this Article is committed.

Article 68. Violations against regulations on preparation and retention of housing documents

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for failure to prepare and keep housing documents, or failure to keep all housing documents as regulated by law in case of construction of houses for lease.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VI

POWER TO RECORD AND IMPOSE PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AND REMEDIAL MEASURES

Article 69. Power to record administrative violations

The following persons shall have the power to record administrative violations prescribed herein:

1. Persons who have power to impose administrative penalties as prescribed in Article 71, Article 72, Article 73, Article 74, Article 76, Article 77 and Article 78 herein.

2. Officials and public employees who work at People’s Committees of all levels and are assigned to inspect and detect administrative violations in sectors prescribed herein.

3. Officials, public employees and inspectors who work at construction inspection agencies and are assigned to conduct independent inspections or participate in inspection teams.

4. Officials and public employees who are assigned to inspect the state management of:  Investment and construction; extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials; management of infrastructural constructions; real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings.

5. Persons who have the power to impose administrative violations prescribed in Article 75 herein shall have the power to record administrative violations prescribed in Article 6 herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Persons who have the power to impose administrative penalties as prescribed herein shall only impose penalties for administrative violations within the granted powers; administrative violations beyond their competence shall be recorded and transferred to competent persons to make decisions on imposition of administrative violations as regulated y law.

2. When suspending the building permits, capacity certificates and practicing certificates, persons who have the power to impose administrative penalties must send written notifications of such suspension or decisions on imposition of administrative penalties to Inspection Agencies of Provincial Departments of Construction.

3. If a case of administrative violation is under the power of several persons, the person who handles the case first shall be responsible for imposing penalty for such administrative violation.

4. Penalties imposed by competent persons prescribed in Article 71, Article 72, Article 73, Article 74, Article 76, Article 77 and Article 78 herein are penalties for administrative violations committed by organizations; a fine imposed for an administrative violation committed by an individual shall be a half of that imposed on the organization for the same violation.

Article 71. Power to impose administrative penalties of construction inspectors

1. Issue warning.

2. Impose a fine up to VND 1,000,000.

3. Enforce the remedial measures mentioned in Point a and Point b Clause 3 Article 3 of this Decree.

Article 72. Power to impose administrative penalties of specialized inspectorate heads

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 100,000,000;

c) Suspend license, capacity certificate or practicing certificate or suspend operations for fixed periods;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 3 of this Decree.

2. Heads of specialized inspection teams established by the Inspectorate of the Ministry of Construction shall have the power to:

a) Issue warning;

b) Impose a fine up to VND 500,000,000 for violations in investment and construction sector or a fine up to VND 210,000,000 for violations in the following sectors: Extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials; management of infrastructural constructions; real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings;

c) Suspend license, capacity certificate or practicing certificate or suspend operations for fixed periods;

d) Enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Issue warning.

2. Impose a fine up to VND 100,000,000.

3. Suspend license, capacity certificate or practicing certificate or suspend operations for fixed periods.

4. Enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 3 of this Decree.

Article 74. Power to impose administrative penalties of Chief Inspector of the Ministry of Construction

1. Issue warning.

2. Impose a fine:

a) up to VND 300,000,000 for violations in the following sectors: extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials; management of infrastructural constructions; real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings; or

b) up to VND 1,000,000,000 for violations in investment and construction sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 3 of this Decree.

Article 75. Power to impose administrative penalties of People’s public security forces

Persons who work at People’s public security forces and have the power to impose penalties shall have the power to impose penalties for administrative violations prescribed in Article 6 herein.

Article 76. Power to impose administrative penalties of Chairpersons of Communal-level People’s Committees

1. Issue warning.

2. Impose a fine up to VND 10,000,000.

3. Enforce the remedial measures mentioned in Point a, Point b and Point dd Clause 3 Article 3 of this Decree.

Article 77. Power to impose administrative penalties of Chairpersons of District-level People’s Committees

1. Issue warning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Suspend license, capacity certificate or practicing certificate or suspend operations for fixed periods.

4. Enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 3 of this Decree.

Article 78. Power to impose administrative penalties of Chairpersons of Provincial-level People’s Committees

1. Issue warning.

2. Impose a fine:

a) up to VND 300,000,000 for violations in the following sectors: extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials; management of infrastructural constructions; real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings; or

b) up to VND 1,000,000,000 for violations in investment and construction sector.

3. Suspend license, capacity certificate or practicing certificate or suspend operations for fixed periods.

4. Enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 79. Transition provision

1. An administrative violation which is not mentioned in Clause 2 and Clause 3 of this Article and to which a decision on imposition of administrative penalties is issued by a competent authority but is not yet implemented shall be sanctioned, with force or not, in accordance with regulations of the Law on Actions against Administrative Violations, the Government’s Decree No. 121/2013/ND-CP dated October 10, 2013 providing for penalties for administrative violations against regulations on construction; real estate business; extraction, production and trading of minerals used in construction; management of infrastructural constructions; management and development of apartment buildings and office buildings (hereinafter referred to as the Decree No. 121/2013/ND-CP) and the Government’s Decree No. 180/2007/ND-CP dated December 07, 2007 elaborating and guiding the implementation of the Law on Construction with respect of penalties for violations against urban construction order (hereinafter referred to as the Decree No. 180/2007/ND-CP).

2. Administrative violations prescribed in Clause 1, Clause 2 and Clause 3 Article 5 of the Decree No. 180/2007/ND-CP, which have been committed after the date of entry into force of the Decree No. 180/2007/ND-CP, and ended before the date of entry into force of this Decree, meet the requirements in Clause 9 Article 13 of the Decree No. 121/2013/ND-CP and now are conformable with the construction planning approved by a competent authority shall be sanctioned in accordance with regulations in Clause 9 Article 13 of the Decree No. 121/2013/ND-CP.

3. Administrative violations prescribed in Clause 3, Clause 5, Clause 5, Point b Clause 7 Article 13 and Clause 2 Article 70 of the Decree No. 121/2013/ND-CP, which have ended before the date of entry into force of this Decree, meet the requirements in Clause 9 Article 13 of the Decree No. 121/2013/ND-CP and now are conformable with the construction planning approved by a competent authority shall be sanctioned in accordance with regulations in Clause 9 Article 13 of the Decree No. 121/2013/ND-CP.

4. As from the date of entry into force of this Decree, the administrative violations which are prescribed in Clause 2, Clause 3 of this Article and sanctioned according to decisions issued in accordance with regulations in Clause 9 Article 13 of the Decree No. 121/2013/ND-CP but now are repeated shall be sanctioned in accordance with regulations in Article 15 herein.

5. Illegal benefits, which are obtained from administrative violations and calculated according to the value of works or work items built inconsistently with regulations or without building permits, must not be transferred to state budget in case of construction of single-detached houses.

6. The Ministry of Construction shall stipulate specific cases and methods of calculation of illegal benefits obtained from works or work items built inconsistently with regulations as mentioned in Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article.

Article 80. Entry into force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 81. Implementation responsibility

1. The Ministry of Construction shall promulgate detailed guidance on Article 15 and Article 79 herein.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government’s affiliates, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and heads of relevant agencies shall be responsible for implementing this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557.087

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!