Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 114/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 02 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 114/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 114/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI GIAO BAN TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 02 THÁNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP

Ngày 06 tháng 3 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 02 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (Đề án 2088). Cùng dự có đại diện các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công an, Y tế, Văn phòng Chính phủ; tại đầu cầu địa phương có lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các sở, ban ngành chức năng của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc.

Sau khi nghe Bộ Công Thương trình bày báo cáo tổng hợp, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ý kiến tham luận của các địa phương, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Sau 02 tháng triển khai Đề án 2088 chúng ta đã cơ bản kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, góp phần giúp chăn nuôi trong nước có bước phục hồi và phát triển; người dân Hà Nội đã cảm thấy an tâm khi sử dụng gà trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. Nhận thức và hành động của người kinh doanh gia cầm, người tiêu dùng cũng có chuyển biến rõ rệt: nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về tác hại của việc sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sức khỏe.

Đây là kết quả của sự quyết tâm, chỉ đạo kiên quyết, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, ra quân quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành chức năng: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Y tế, Văn phòng Chính phủ, các phương tiện thông tin đại chúng và các tỉnh, thành phố phía Bắc trong đó nổi bật là Hà Nội và Quảng Ninh.

Trong thời gian tới, các bộ, ngành chức năng và các địa phương đặc biệt là các tỉnh trọng điểm phía Bắc tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nội dung của Đề án, hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao (Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2013, số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013, công văn số 510/VPCP-KGVX và số 511/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 01 năm 2013, số 9382/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 11 năm 2012, số 8635/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Công Thương:

- Hoàn thành việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trước ngày 30 tháng 3 năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất phương án mua thiết bị tiêu hủy gia cầm (chủng loại, nguồn và kinh phí, ...), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2013;

- Nắm chắc tình hình phòng ngừa và ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trước ngày 27 hàng tháng và chuẩn bị giao ban trực tuyến với các tỉnh phía Bắc vào đầu tháng 6 năm 2013.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm tra, giám sát lưu hành vi rút cúm, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm tại các nơi tập kết, trung chuyển và buôn bán gia cầm (tạm ngừng việc xem xét sửa đổi Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 quy định về số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch) và thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục làm việc với các chủ đường dây vận chuyển gia cầm nhập khẩu trái phép của các tỉnh, thành phố trọng điểm phía Bắc (12 tỉnh còn lại) yêu cầu ký cam kết và thực hiện không vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả cụ thể trước ngày 30 tháng 3 năm 2013.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2013.

5. Bộ Y tế hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định chỉ tiêu hormone sinh dục, kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các bộ, ngành chức năng và các địa phương trong việc rà soát, ban hành và áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý các vụ việc trong quá trình thực hiện Đề án.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc:

- Căn cứ vào thẩm quyền của địa phương, trên cơ sở các quy định hiện hành (Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; số 51/2010/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...) thực hiện chi bồi dưỡng, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Trường hợp khó khăn, vướng mắc gửi văn bản về Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành việc ký kết và triển khai thực hiện Biên bản thỏa thuận với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng các quy định hiện hành tiếp tục điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để, dứt điểm các vụ việc vi phạm, đặc biệt là việc xử lý các sai phạm từ trước Tết chưa kết thúc; căn cứ nội dung Đề án 2088, triển khai và hoàn thành việc ký kết Biên bản thỏa thuận phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trọng điểm phía Bắc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Công an, NN&PTNT, TT&TT, Y tế, Tư pháp;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW phía Bắc;
- Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 114/TB-VPCP ngày 18/03/2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 02 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217