Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 70/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 70/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 02 THÁNG TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TĂNG CƯỜNG NGĂN CHẶN VIỆC VẬN CHUYỂN, KINH DOANH GÀ NHẬP LẬU, KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC, KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ 01 THÁNG TRIỂN KHAI GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP

Ngày 31 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp trực tuyến sơ kết 02 tháng triển khai Phương án ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và 01 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên; tại đầu cầu địa phương có lãnh đạo y ban nhân dân và các sở, ban ngành chức năng của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc.

Sau khi nghe Bộ Công Thương, y ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, địa phương tại đầu cầu Hà Nội, ý kiến tham luận của các địa phương khác, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Hoan nghênh Bộ Công Thương, y ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo đầy đủ và chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

Sau 02 tháng triển khai Phương án “tăng cường ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội” và 01 tháng triển khai Đề án của Chính phủ “Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép”, hệ thống văn bản và các biện pháp thực hiện đã được các Bộ, ngành, địa phương ban hành và triển khai đồng bộ.

Đã có tiến bộ rõ rệt trong việc kiểm soát vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép: theo đánh giá của y ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn đã giảm đến 90%, tại các địa phương khác tuy vẫn còn nhưng ở quy mô nhỏ lẻ. Tại Hà Nội, việc kinh doanh gia cầm tại các chợ đầu mối đã được kiểm soát tốt.

Công tác truyền thông được chú trọng với nhiều hình thức phù hp đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân trong việc không sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời với các biện pháp ngăn chặn nhập lậu, việc phát triển chăn nuôi trong nước cũng được các Bộ, địa phương quan tâm chỉ đạo.

Tại Hội nghị, chúng ta đã chứng kiến lễ ký Biên bản thỏa thuận phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm giữa y ban nhân dân thành phố Hà Nội với y ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, y ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai việc ký kết với các tỉnh trọng điểm phía Bắc, ngoài nội dung chung của Bản thỏa thuận, các địa phương cần xem xét bổ sung chi tiết cho phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Để duy trì và phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Quốc hội đề ra là: đến cuối năm 2013 cơ bản chấm dứt tình trạng gia cầm nhập lậu vào Việt Nam, bảo đảm tính hiệu quả và bền vững trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn gia cầm nhập lậu. Các Bộ, ngành chức năng và các địa phương đặc biệt là các tỉnh trọng đỉểm phía Bắc cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, giữa các Bộ, ngành, địa phương để đạt được mục tiêu của Đề án. Trước mắt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Bộ Công Thương:

- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thành phần của các Trạm kiểm soát liên hp, nghiên cứu bổ sung phương thức hoạt động và thành phần (có cảnh sát giao thông và thanh tra viên) để thực hiện được chức trách, nhiệm vụ;

- Phối hp với y ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương xây dựng phương án và triển khai mua thiết bị tiêu hủy gia cầm để Hà Nội quản lý sử dụng và có thể sử dụng lưu động đến địa phương khác.

2. Bộ Công an chỉ đạo, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan tập trung điều tra, kết thúc nhanh các chuyên án về vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm, công bố công khai trên các phương tin thông tin đại chúng.

3. Bộ Tư pháp cùng Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, khẩn trương biên soạn nội dung stay về các quy định xử phạt vi phạm hành chính phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 2 năm 2013, đăng trên trang thông tin điện tử (Website) của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 quy định về số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;

- Công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của Bộ quy trình tiêu hủy gia cầm; danh sách các cơ sở sản xuất, cung cấp giống gia cầm để người dân được biết.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc thực hiện các giải pháp ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên cập nhật và định kỳ hàng tháng đăng trên trang thông tin điện tử (Website) của Bộ những thông tin về tác hại của việc sử dụng gia cầm nhập lậu; kết quả kiểm nghiệm gia cầm, sản phẩm gia cầm (nhập lậu và trong nước sản xuất).

7. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm 02 vụ việc vi phạm mà chủ xe và chủ hàng vi phạm có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Giang;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ đầu mối tại Huyện Thanh trì tạo môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh và công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm đạt hiệu quả.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc:

- Chđạo quyết liệt các đơn vị chức năng, trực tiếp làm việc, yêu cầu các chủ đường dây vận chuyển, các hộ kinh doanh gà trên địa bàn ký cam kết không vận chuyển kinh doanh gà nhập lậu; hướng dẫn, vận động, tạo điều kiện cho họ chuyển sang kinh doanh tiêu thụ gà trong nước. Hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2013;

- Có kế hoạch cùng các hộ chăn nuôi bàn và xây dựng phương án từng bước tham gia hình thức bảo hiểm thích hợp để hạn chế thiệt hại, rủi ro trong sản xuất, kinh doanh;

- Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc, trọng điểm là Hải Phòng và Thái Bình chỉ đạo tổ chức lực lượng phòng, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm nhập lậu theo đường biển vào sâu trong nội địa; báo cáo kết quả cụ thể tại phiên họp tới của Ban chỉ đạo.

9. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời xem xét biểu dương, khen thưởng, đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trong thi gian qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các bộ: Công Thương, Công an, NN&PTNT, TT&TT, Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
-
UBND thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố phía Bắc;
-
Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, TTXVN;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KGVX (3b), mn. 63

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 70/TB-VPCP ngày 08/02/2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp trực tuyến sơ kết 02 tháng triển khai Phương án ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và 01 tháng triển khai gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250